Gezinsblad
Hendrik Jans Vis, ovl. te Hoorn onder Heerde 11 jan 1811, #Heerde: overleden vrijdag 11 januari 1811 Hendrik Vis, 79, wonende te Hoorn, weduwnaar, drie kinderen, summatiebiljet 14 januari, memorie van aangifte 18 januari, nalatenschap vrij van belasting.#, zoon van Jan Jakken Vis en Janna Aalberse
Gehuwd te Epe 02 mei 1762 met:
Gerritje Derks van Kleef, ged. te Epe 27 apr 1732, #Epe 27-4-1732: Derk onderscholte en Stijntje van Cleef een kind gedoopt genaemt Gerrigjen.#, ovl. te Epe 04 jan 1792, begr. te Epe 10 jan 1792, #Epe 1792: Den 4 Janis. is overleden de huisvrouw van Hendrik Vis den 10 dito begr.#, dochter van (?) Dirk Jacobsen van Kleef en Stijntje Gerrits Smit
#Hendrik Vis woonde voor zijn huwelijk in Tongeren onder Epe.#
1) Stijntje Hendriks Vis, ged. te Epe 27 feb 1763, ovl. te Terwolde gem. Voorst 06 jun 1836, ten huize van haar schoonzoon Gerrit Kleiboer
#

Bronnen:

doop: HB 12-3-1814

Ouders: HB 12-3-1814

Grootouders: HB 12-3-1814: ... zijn verschenen Jannes Mulder papiermaker oud vierenvijftig jaren wonende te Vaassen voords Gerrit ter Wel smit oud agt en dertig jaren wonende mede te Vaassen, dewelke verklaard hebben te hebben gekend Jan Jakken Vis dagloner en desselfs vrouw Janna Aalbers gewoond hebbende te Epe en mede te Nunspeet grootouders van vaderskant voords Derk van Kleef onderschout en Stijntje Gerrits Smit desselfs vrouw gewoond hebbende te Epe, grootouders van moederskant van Stijntje Vis weduwe van wijlen Hermen Willems van Niersen, grondeigenaresse wonende te Vaassen, en mede te weeten dat gemelde vier grootouders meer dan dertig jaren zijn overleden ... 8-9-1813..

Memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Stijntjen Hendriks Vis weduwe van Aart Florijn, overleden te Terwolde den 6 Junij 1836, in het huis Lett. E. no. 30 opgemaakt door Janna Aarts Florijn huisvrouw van Gerrit Kleiboer landbouwer te Terwolde, Gerritjen Florijn huisvrouw van Hendrik ter Haar schoenmaker te Oene en Hendersjen Florijn huisvrouw van Steven Kwappenberg daghuurder te Apeldoorn, in kwaliteit als meerderjarige kinderen van de overledene, kiezende domicilie ten sterfhuize voormeld Lett. E. no. 30.

En wordt bij deze aangegeven:

1. dat Stijntje Hendriks Vis is overleden te Terwolde den 6 Junij 1836.

2. dat in gemelde nalatenschap de volgende onroerende goederen gevonden worden:

een Boeren Erf, gelegen onder Vaassen, met veertien bunder zevenenveertig roeden zesenzestig ellen bouw en weiland, belend aan alle zijden de Heer van Isendoorn à Blois, waarvan de overledene slechts een vierde gedeelte toebehoord;

een katerstede gelegen onder Apeldoorn met ongeveer een bunder zeventig roeden eenendertig ellen bouw en weiland, belend ten oosten Mejuffrouw ten Hoven, west Evert Buitenhuis, zuid Mejuffrouw ten Hoven en noord het veld.

3. dat door dit overlijden geen fideicommis gedevolveerd, noch vruchtgebruik afgestorven, noch eigendom van lijftuchtelijk kapitaal of goed overgegaan is.

Twello den 20 Augustus 1836.

(wg) G. Kleiboer, Ja. Florijn, H. Terhees, G. Florijn, S. Kwappenberg, H. Florijn#
Ondertrouwd te Epe 10 apr 1789, #Epe 1789: Den 10 April in ondertrouw alhier opgenoomen Aart Gerrits Florijn j.m. en Stijntje Hendriks Vis j.d. beide gebooren en woonende onder Epe en na alhier hunne drie huwelijksvoorstellen gehad te hebben ook in onze kerk getrouwd den 3 Meij.#
Gehuwd te Epe 03 mei 1789 met:
Aart Gerrits Florijn, geb. te Epe, ged. te Epe 01 mei 1763, ovl. te Epe 27 mrt 1810, #Epe 1810: den 27 maart is op den Weijenberg oud 47 jaren overl. Aart Florijn, den 29 do. begraven. Laat zijn vrouw en kinders na. Voldaan 1-7-0., begr. te Epe 29 mrt 1810, zoon van Gerrit Florijn en (?) Janna Berends

2) Jan Hendriks Vis, ged. te Epe 09 aug 1767
Ondertrouwd te Epe 07 dec 1794, #Epe 1794: Den 7 December alhier in ondertrouw opgenoomen Jan Hendriks Vis j.m. gebooren en woonende te Epe, en Janna Jans Bosch j.d. gebooren te Gortel en woonende onder Epe. En na alhier hunne drie sondaghse huwelijksvoerstellen gehad te hebben alhier in onze kerk getrouwd 26 december.#
Gehuwd te Epe 26 dec 1794 met:
Janna Jans Bosch, geb. te Gortel
3) Janna Hendriks Vis, ged. te Epe apr 1770

Gezinsblad
Hendrik Jans Vis
Ondertrouwd te Epe 02 aug 1795, #Epe 1795: Den 2 Augustus in ondertrouw opgenomen Hendrik Jans Vis weduwn. van Gerrigje Derks van Kleef geboren te Elspeet en wonende te Epe en Maria Martens j.d. gebor. te Doornspijk en wonende te Epe, die na hun 3 zond. huw. proclamatien hier gehad te hebben alhier den 23 Aug. getrouwd zijn.#
Gehuwd te Epe 23 aug 1795 met:
Maria Martens, ovl. te Tongeren onder Epe 19 mei 1810, #Epe 1810: Den 19 maij is in Tongeren oud 60 jaren overleden Maria Martens, huisvr. van Hendrik Visch. Den 21 dito begraven. Laat haar man, doch geen kinderen na.#, begr. te Epe 21 mei 1810
Hoofdindex A-Z