Gezinsblad

Gerrit Florijn, ged. te Vaassen 15 nov 1709, zoon van Arend Florijn en N.N.
Ondertrouwd te Vaassen 22 feb 1744
Gehuwd te Vaassen 08 mrt 1744 met:
(?) Janna Berends, geb. te Oene, ged. te Oene 25 mei 1713, woonplaats(en): op het Hul onder Epe (Gld) 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Berent Henrix en Grietjen Jelis

1) Berend Florijn, ged. te Vaassen 20 dec 1744

2) Jannes Gerrits Florijn, ged. te Vaassen 23 jan 1746

3) Maghteld Florijn, ged. te Vaassen 22 dec 1747

4) Jannetje Florijn, ged. te Vaassen 20 sep 1750, #Wel aangetekend in het doopboek van Epe.#

5) Arend Florijn, tweeling met Berendje, ged. te Epe 12 aug 1753 met:
N.N.

6) Berendje Florijn, tweeling met Arend, ged. te Epe 12 aug 1753

7) Jentjen Florijn, geb. te Epe, ged. te Vaassen 02 mei 1756

Ondertrouwd te Epe 27 aug 1784, #Epe 1784: In ondertrouw alhier opgenomen den 27 Augustus en na drie huwelijksvoorstellen in onze kerk gehad te hebben ook alhier getrouw den 12 september Jan Egberts Piekeren J.M. gebooren te Terwolde en Jantjen Gerrits Florijn J.D. beide woonende alhier.#
Gehuwd te Epe 12 sep 1784 met:
Jan Egberts Piekeren

8) Arend Florijn, ged. te Epe 21 okt 1759

9) Aart Gerrits Florijn, geb. te Epe, ged. te Epe 01 mei 1763, ovl. te Epe 27 mrt 1810, #Epe 1810: den 27 maart is op den Weijenberg oud 47 jaren overl. Aart Florijn, den 29 do. begraven. Laat zijn vrouw en kinders na. Voldaan 1-7-0., begr. te Epe 29 mrt 1810
Ondertrouwd te Epe 10 apr 1789, #Epe 1789: Den 10 April in ondertrouw alhier opgenoomen Aart Gerrits Florijn j.m. en Stijntje Hendriks Vis j.d. beide gebooren en woonende onder Epe en na alhier hunne drie huwelijksvoorstellen gehad te hebben ook in onze kerk getrouwd den 3 Meij.#
Gehuwd te Epe 03 mei 1789 met:
Stijntje Hendriks Vis, ged. te Epe 27 feb 1763, ovl. te Terwolde gem. Voorst 06 jun 1836, ten huize van haar schoonzoon Gerrit Kleiboer 1e huwelijk 2e huwelijk 3e huwelijk, dochter van Hendrik Jans Vis en Gerritje Derks van Kleef
Bronnen: doop: HB 12-3-1814; Ouders: HB 12-3-1814.

Grootouders: HB 12-3-1814: ... zijn verschenen Jannes Mulder papiermaker oud vierenvijftig jaren wonende te Vaassen voords Gerrit ter Wel smit oud agt en dertig jaren wonende mede te Vaassen, dewelke verklaard hebben te hebben gekend Jan Jakken Vis dagloner en desselfs vrouw Janna Aalbers gewoond hebbende te Epe en mede te Nunspeet grootouders van vaderskant voords Derk van Kleef onderschout en Stijntje Gerrits Smit desselfs vrouw gewoond hebbende te Epe, grootouders van moederskant van Stijntje Vis weduwe van wijlen Hermen Willems van Niersen, grondeigenaresse wonende te Vaassen, en mede te weeten dat gemelde vier grootouders meer dan dertig jaren zijn overleden ... 8-9-1813..

Memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Stijntjen Hendriks Vis weduwe van Aart Florijn, overleden te Terwolde den 6 Junij 1836, in het huis Lett. E. no. 30 opgemaakt door Janna Aarts Florijn huisvrouw van Gerrit Kleiboer landbouwer te Terwolde, Gerritjen Florijn huisvrouw van Hendrik ter Haar schoenmaker te Oene en Hendersjen Florijn huisvrouw van Steven Kwappenberg daghuurder te Apeldoorn, in kwaliteit als meerderjarige kinderen van de overledene, kiezende domicilie ten sterfhuize voormeld Lett. E. no. 30.

En wordt bij deze aangegeven:

1. dat Stijntje Hendriks Vis is overleden te Terwolde den 6 Junij 1836.

2. dat in gemelde nalatenschap de volgende onroerende goederen gevonden worden:

een Boeren Erf, gelegen onder Vaassen, met veertien bunder zevenenveertig roeden zesenzestig ellen bouw en weiland, belend aan alle zijden de Heer van Isendoorn à Blois, waarvan de overledene slechts een vierde gedeelte toebehoord;

een katerstede gelegen onder Apeldoorn met ongeveer een bunder zeventig roeden eenendertig ellen bouw en weiland, belend ten oosten Mejuffrouw ten Hoven, west Evert Buitenhuis, zuid Mejuffrouw ten Hoven en noord het veld.

3. dat door dit overlijden geen fideicommis gedevolveerd, noch vruchtgebruik afgestorven, noch eigendom van lijftuchtelijk kapitaal of goed overgegaan is.

Twello den 20 Augustus 1836.

(wg) G. Kleiboer, Ja. Florijn, H. Terhees, G. Florijn, S. Kwappenberg, H. Florijn#

10) Hendrik Florijn, ged. te Epe okt 1765

Hoofdindex A-Z