Gezinsblad
Aart Gerrits Florijn, geb. te Epe, ged. te Epe 01 mei 1763, ovl. te Epe 27 mrt 1810, #Epe 1810: den 27 maart is op den Weijenberg oud 47 jaren overl. Aart Florijn, den 29 do. begraven. Laat zijn vrouw en kinders na. Voldaan 1-7-0., begr. te Epe 29 mrt 1810, zoon van Gerrit Florijn en (?) Janna Berends
Ondertrouwd te Epe 10 apr 1789, #Epe 1789: Den 10 April in ondertrouw alhier opgenoomen Aart Gerrits Florijn j.m. en Stijntje Hendriks Vis j.d. beide gebooren en woonende onder Epe en na alhier hunne drie huwelijksvoorstellen gehad te hebben ook in onze kerk getrouwd den 3 Meij.#
Gehuwd te Epe 03 mei 1789 met:
Stijntje Hendriks Vis, ged. te Epe 27 feb 1763, ovl. te Terwolde gem. Voorst 06 jun 1836, ten huize van haar schoonzoon Gerrit Kleiboer 1e huwelijk 2e huwelijk 3e huwelijk, dochter van Hendrik Jans Vis en Gerritje Derks van Kleef
#

Bronnen:

doop: HB 12-3-1814

Ouders: HB 12-3-1814

Grootouders: HB 12-3-1814: ... zijn verschenen Jannes Mulder papiermaker oud vierenvijftig jaren wonende te Vaassen voords Gerrit ter Wel smit oud agt en dertig jaren wonende mede te Vaassen, dewelke verklaard hebben te hebben gekend Jan Jakken Vis dagloner en desselfs vrouw Janna Aalbers gewoond hebbende te Epe en mede te Nunspeet grootouders van vaderskant voords Derk van Kleef onderschout en Stijntje Gerrits Smit desselfs vrouw gewoond hebbende te Epe, grootouders van moederskant van Stijntje Vis weduwe van wijlen Hermen Willems van Niersen, grondeigenaresse wonende te Vaassen, en mede te weeten dat gemelde vier grootouders meer dan dertig jaren zijn overleden ... 8-9-1813..

Memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Stijntjen Hendriks Vis weduwe van Aart Florijn, overleden te Terwolde den 6 Junij 1836, in het huis Lett. E. no. 30 opgemaakt door Janna Aarts Florijn huisvrouw van Gerrit Kleiboer landbouwer te Terwolde, Gerritjen Florijn huisvrouw van Hendrik ter Haar schoenmaker te Oene en Hendersjen Florijn huisvrouw van Steven Kwappenberg daghuurder te Apeldoorn, in kwaliteit als meerderjarige kinderen van de overledene, kiezende domicilie ten sterfhuize voormeld Lett. E. no. 30.

En wordt bij deze aangegeven:

1. dat Stijntje Hendriks Vis is overleden te Terwolde den 6 Junij 1836.

2. dat in gemelde nalatenschap de volgende onroerende goederen gevonden worden:

een Boeren Erf, gelegen onder Vaassen, met veertien bunder zevenenveertig roeden zesenzestig ellen bouw en weiland, belend aan alle zijden de Heer van Isendoorn à Blois, waarvan de overledene slechts een vierde gedeelte toebehoord;

een katerstede gelegen onder Apeldoorn met ongeveer een bunder zeventig roeden eenendertig ellen bouw en weiland, belend ten oosten Mejuffrouw ten Hoven, west Evert Buitenhuis, zuid Mejuffrouw ten Hoven en noord het veld.

3. dat door dit overlijden geen fideicommis gedevolveerd, noch vruchtgebruik afgestorven, noch eigendom van lijftuchtelijk kapitaal of goed overgegaan is.

Twello den 20 Augustus 1836.

(wg) G. Kleiboer, Ja. Florijn, H. Terhees, G. Florijn, S. Kwappenberg, H. Florijn#

1) Gergjen Florijn, alias: Gerritje Florijn, geb. te Epe 12 jan 1790, ged. te Epe 17 jan 1790, #Epe 1790: Gergjen, gebooren den 12 januarie, gedoopt den 17 dito, dogter van Aart Florijn en Stijntien Hendriks Vis. E.#
Gehuwd te Vaassen 19 apr 1817, #Bron: GenLias 19-8-2003.# met:
Hendrik ter Haar, alias: Hendrik ter Hees, geb. te Epe 23 apr 1789, beroep(en): schoenmaker, woonplaats(en): Oene (Gld), zoon van Harmen ter Haar en Aaltje Barts van Essen
2) Janna Florijn, geb. te Epe 15 jan 1792, ged. te Epe 22 jan 1792, #Epe 1792: Janna gebooren den 15 januarie gedoopt den 22 dito dogter van Aart Florijn en Stijntjen Hendriks Vis E. Doopgetuige Hendrikjen Harms.#, get. Hendrikje Harms
Gehuwd te Twello 08 mrt 1816, #Twello 8-3-1816: Gerrit Kleijboer x Janna Florijn. In de HB bevinden zich negen stukken:

[1. ]Aart Florijn overleden te Epe 27-3-1810.

[2. ]Gerrit, v. Jan Kleijboer, m. Willemina Lamberts, geb. 18-11-1789, gedoopt 22-11-1789 Apeldoorn.

[3. ]Jan Kleiboer, 75, geref., dagwerker, overleden 14-11-1805 Apeldoorn aan de tering.

[4. ]Willemina Lammers, wed. Jan Kleiboer, 60, overleden Apeldoorn 8-1-1812.

[5. ]Jan Berends Kleijboer overleden Nijbroek 5-3-1775.

[6. ]De vrouw van Jan Berends Cleijboer overleden Nijbroek 8-8-1766.

[7. ]Lambert Wilms alias Muis op Pothoven overleden Twello 11-2-1793.

[8. ]De vrouw van Lammert Willems de Mos overleden Twello 1-10-1770.

[9. ]Janna, v. Aart Florijn, m. Stijntje Hendriks Vis, geboren 15-1-1792, gedoopt Epe 22-1-1792.# met:
Gerrit Kleiboer, geb. te Apeldoorn 18 nov 1789, ged. te Apeldoorn 22 nov 1789, ovl. na 05 mrt 1853, beroep(en): landbouwer, woonplaats(en): Terwolde (Gld), zoon van Jan Arends Jansen Kleiboer en Willemina Lammerts (Pothoven)

3) Hendrika Florijn, geb. te Epe 22 dec 1794, ged. te Epe 01 jan 1795, #Epe 1795: Hendrikjen geboren den 22 december, gedoopt den 1 januarij 1795, dogter van Aart Florijn en Stijntien Hendriks Vis, Ehel. Doopget. Janna Hendriks Vis.#, get. Janna~Hendriks Vis, ovl. te Apeldoorn 20 jul 1842
Gehuwd te Apeldoorn 27 apr 1817 met:
Steven Willemsen Kwappenberg, geb. te Terwolde 28 jan 1782, ged. te Terwolde 03 feb 1782, get. Hendrika Lunsink, ovl. te Apeldoorn 23 apr 1856, beroep(en): boerenknecht, landbouwer, zoon van Willem Hendriks op de Kwappenberg en Jenneken Harms
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Terwolde 31 mrt 1806
Gebeurtenis: vertrokken naar Apeldoorn 22 mrt 1826 met attestatie van Terwolde

#Memorie van aangifte betreffende de nalatenschap van wijlen Hendrika Florijn, gewoond hebbende en overleden te Apeldoorn den twintigsten Julij 1800tweeënveertig.

Opgemaakt door:

Steven Kwabbenberg, landman te Apeldoorn in kwaliteit van vader en wettige voogd over desselfs minderjarige met opgemelde ehevrouw verwekte kinderen met namen Jenneken, Christina, Willem, Aartjen, Aaltjen, Hermina, Hendrikjen en Steventjen Kwabbenberg, derzelver ab intestato erven, domicilie kiezende ter zijner woonstede te Apeldoorn. En wordt mitsdien aangegeven: dat de nalatenschap in de regt nederdalende lijn vervalt en zich daarin de helft der nagemelde ongereede goederen bevindt als een huis met het bouw en grasland, kadaster letter F 1830, J 949, 1012, 1015, 1016, 1018, 1019, zamen groot twee bunder 56 roeden, 26 ellen onder Apeldoorn gelegen. Dat wijders door het overlijden geen fidei commis ... November 1842 Apeldoorn (wg) S. Kwappenberg.#

Hoofdindex A-Z