Gezinsblad
Willem Hendriks op de Kwappenberg, ged. te Terwolde 24 jan 1740, #Terwolde 24-1-1740:: Hendrik Berents en Aeltjen Winkels echteluiden haar kind gedoopt Willem.#, ovl. te Terwolde 07 jan 1806, #Terwolde 1806: Den 7 januarij overleden Willem Hendriks (op den Quappenberg) aan een afgaande ziekte. Begraven den 13 dito. Nagelaaten vrouw en kinders. Oud circa 65 jaaren. 1810 den 25 januarij extract gegeven. 1810 den 27 december weer een extract.#, begr. te Terwolde 13 jan 1806, zoon van Hendrik Berents en Aaltjen Winkels
Gehuwd voor 23 dec 1771, #Op 23-12-1771 werden Willem Hendricks en Jenneken Harms, echtelieden, met attestatie van Wilp lidmaten te Terwolde.# met:
Jenneken Harms, geb. te Wilp, ged. te Wilp 01 jan 1747, #Wilp 1-1-1747: is gedoopt het kind van Harmen Willems en Aartjen Lubberts ehld. een dogter gen. Jenneken.#, ovl. te Apeldoorn 30 apr 1827, #Apeldoorn 30-4-1827: Jenneken Harms, geb. Wilp, woonde zonder beroep te Apeldoorn, oud 82, weduwe van Willem Hendriks Kwabbenberg, namen der ouders aan declaranten onbekend.#, begr. te Apeldoorn 04 mei 1827, dochter van Harmen Willems Bruggenbos en Aartjen Lubberts
#22-7-1827 Memorie van aangifte betreffende de nalatenschap van wijlen Jenneken harms weduwe van wijlen Willem Hendriks Kwabbenberg gewoond hebbende en overleden te Apeldoorn den dertigsten April 1800zevenentwintig opgemaakt door Berend, Steven, Hendrik, Willem en Hermanna Kwabbenberg landlieden te Apeldoorn, Hermen Kwabbenberg boerenknecht en Aaltje Kwabbenberg zonder beroep beide te terwolde, Aartje Kwabbenberg arbeidster te Nijbroek en Hendrika Kwabbenberg zonder beroep te Deventer, te zamen kinderen der overledene. ... Samengevat: er waren geen onroerende goederen. Allen ondertekenen Kwappenberg en geen Kwabbenberg.#
1) Aaltjen Willems, geb. te Terwolde 03 jan 1772, ged. te Terwolde 05 jan 1772, get. Jenneken Berens, ovl. voor 01 jan 1773
2) Aaltjen Willems Kwappenberg, geb. te Terwolde 01 jan 1773, ged. te Terwolde 03 jan 1773, get. Jenneken Berens, ovl. na 30 apr 1827, woonplaats(en): Terwolde (Gld)
Gehuwd te Terwolde 22 jan 1801 met:
Dries de Wilde, geb. te Terwolde, ged. te Terwolde 13 jan 1771, ovl. te Terwolde 28 apr 1850, zoon van Jacob Arents de Wilde en Swaantje Berends van de Eeze
3) Aartjen Willems Kwappenberg, geb. te Terwolde 25 feb 1774, ged. te Terwolde 27 feb 1774, get. Derkje Harms, ovl. na 30 apr 1827, beroep(en): arbeidster, woonplaats(en): Nijbroek (Gld)
Gehuwd te Terwolde 18 feb 1810, #Terwolde 18-2-1810: Willem Gerrits j.m. met Aartjen Willems j.d. In het doodboek van Terwolde staat bij het overlijden van Aartjens vader aangetekend: "1810 den 25 januarij extract gegeven".# met:
Willem Gerrits
4) Hendrika Willems Kwappenberg, geb. te Terwolde 04 mrt 1775, ged. te Terwolde 05 mrt 1775, ovl. na 30 apr 1827, woonplaats(en): Deventer (Ov)
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Terwolde 31 mrt 1794
Gebeurtenis: vertrokken naar Deventer 21 jun 1805 met attestatie van Terwolde
5) Harmen Kwabbenberg, #Naamsaanneming Apeldoorn 6-5-1826.#, geb. te Terwolde 03 jul 1776, ged. te Terwolde 07 jul 1776, get. Derkje Harms, ovl. te Epe 03 sep 1851, beroep(en): bouwknecht, boerenknecht, dagloner
Gehuwd te Epe 11 mei 1833 met:
Aartje van Laar, geb. te Vaassen 17 mrt 1791, ged. te Vaassen 20 mrt 1791, ovl. te Epe 24 apr 1870, beroep(en): dagloonster 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Willem van Laar en Hilletje Jans (Prijs)
6) Berend Willems Kwappenberg, geb. te Terwolde 03 jan 1778, ged. te Terwolde 04 jan 1778, get. Jenneken Berens, ovl. te Apeldoorn 26 okt 1836
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Terwolde 26 mrt 1811
Gebeurtenis: vertrokken naar Apeldoorn 30 dec 1829 met attestatie van Terwolde

Gehuwd te Terwolde 20 jan 1811, #Terwolde 20-1-1811: Berend Willems j.m. met Janna Docter j.d. beide geboren en woonende te Terwolde. In het doodboek van Terwolde staat bij het overlijden van Berends vader opgetekend: "1810 den 27 december weer een extract".# met:
Janna Docter, geb. te Terwolde
#Memorie van aangifte betreffende de nalatenschap van wijlen Berend Willems Kwabbenberg gewoond hebbende en overleden te Apeldoorn den 26en october 1800zesendertig. Opgemaakt door:

Janna Docters landbouwersche te Apeldoorn in kwaliteit als moeder en wettige voogdesse over Willem, Jacob, Gerrit Jan, Willem Jan, Harmen en Jenneken Kwabbenberg, minderjarig, met opgemelde overledene ehelijk verwekt, en als zodanig zijne kinderen en ab intestato erven, domicilie kiezende ten harer woonstede te Apeldoorn. En wordt mitsdien aangegeven dat de overledenes nalatenschap in de regt nederdalende lijn devolveert en zich daarin geen onroerend goed bevindt ..... (wg) J. Dokters#

7) Harmannus Willems, geb. te Terwolde 04 mrt 1779, ged. te Terwolde 05 mrt 1779, get. Gardina Harms, ovl. te Terwolde 23 mrt 1780, begr. te Terwolde 28 mrt 1780, #Terwolde 1780: den 23 meert overleden een kind van Willem Henderiks Quappenberg. Den 28 dito begraven...#
8) Harmanna Willems Kwappenberg, geb. 08 sep 1780, ged. te Terwolde 10 sep 1780, get. Geertjen Harms, ovl. na 30 apr 1827, woonplaats(en): Apeldoorn (Gld)
9) Steven Willemsen Kwappenberg, geb. te Terwolde 28 jan 1782, ged. te Terwolde 03 feb 1782, get. Hendrika Lunsink, ovl. te Apeldoorn 23 apr 1856, beroep(en): boerenknecht, landbouwer
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Terwolde 31 mrt 1806
Gebeurtenis: vertrokken naar Apeldoorn 22 mrt 1826 met attestatie van Terwolde

Gehuwd te Apeldoorn 27 apr 1817 met:
Hendrika Florijn, geb. te Epe 22 dec 1794, ged. te Epe 01 jan 1795, #Epe 1795: Hendrikjen geboren den 22 december, gedoopt den 1 januarij 1795, dogter van Aart Florijn en Stijntien Hendriks Vis, Ehel. Doopget. Janna Hendriks Vis.#, get. Janna~Hendriks Vis, ovl. te Apeldoorn 20 jul 1842, dochter van Aart Gerrits Florijn en Stijntje Hendriks Vis
#Memorie van aangifte betreffende de nalatenschap van wijlen Hendrika Florijn, gewoond hebbende en overleden te Apeldoorn den twintigsten Julij 1800tweeënveertig.

Opgemaakt door:

Steven Kwabbenberg, landman te Apeldoorn in kwaliteit van vader en wettige voogd over desselfs minderjarige met opgemelde ehevrouw verwekte kinderen met namen Jenneken, Christina, Willem, Aartjen, Aaltjen, Hermina, Hendrikjen en Steventjen Kwabbenberg, derzelver ab intestato erven, domicilie kiezende ter zijner woonstede te Apeldoorn. En wordt mitsdien aangegeven: dat de nalatenschap in de regt nederdalende lijn vervalt en zich daarin de helft der nagemelde ongereede goederen bevindt als een huis met het bouw en grasland, kadaster letter F 1830, J 949, 1012, 1015, 1016, 1018, 1019, zamen groot twee bunder 56 roeden, 26 ellen onder Apeldoorn gelegen. Dat wijders door het overlijden geen fidei commis ... November 1842 Apeldoorn (wg) S. Kwappenberg.#

10) Jenneken Willems, geb. te Terwolde 19 aug 1783, ged. te Terwolde 24 aug 1783, ovl. voor 30 apr 1827, #Overleden vóór 30 april 1827: zij komt niet voor in de Memorie van aangifte van haar moeders nalatenschap.#
11) Willem Willems Kwappenberg, geb. te Terwolde 02 jun 1786, ged. te Terwolde 04 jun 1786, ovl. na 30 apr 1827, woonplaats(en): Apeldoorn (Gld)
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Terwolde 12 apr 1813
Gebeurtenis: vertrokken naar Apeldoorn 23 nov 1826 met attestatie van Terwolde
12) Hendrik Winkels Willems Kwappenberg, geb. te Terwolde 06 jun 1794, ged. te Terwolde 09 jun 1794, get. Aaltjen~Willems Kwappenberg, ovl. na 30 apr 1827, woonplaats(en): Apeldoorn (Gld)
Hoofdindex A-Z