Gezinsblad
Hendrik Wassink, geb. te Wilp ± 1757, ovl. te Terwolde gem. Voorst 20 jan 1835, #Voorst akte dd 20-1-1835: ... dat Hendrik Wassink geboren te Wilp in deze gemeente daghuurder weduwenaar van Jenneken Wagenvoorde en eerst gehuwd geweest met Willemina Hendriks zoon van Gerrit Wassink en Johanna Hendriks op den negentienden dezer des namiddags ten twee uren ten huize van Jannes de Graaf in letter A. no. 25 te Terwolde in deze gemeente en wonende aldaar in den ouderdom vaan achtenzeventig jaren is overleden.#, zoon van (?) Gerrit Hendriks Wassing en Johanna Josephs
#Memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Hendrik Wassink overleden te Terwolde den 19 Januari 1835 in het huis Litt. A. no. 25.

Wij ondergetekenden Willemina Wassink gehuwd met Jannes de Graaf, en Gerrit Jan Wassink werklieden wonende te Terwolde, in kwaliteit van meerderjarige kinderen van de overledene, verklaren:

dat Hendrik Wassink onze vader overleden te Terwolde den negentienden januarij agtienhonderdvijfendertig

deszelfs nalatenschap door ons zijne kinderen geërfd wordt, die domicilie kiezen ten sterfhuize te Terwolde,

verklaren voorts dat in gemelde nalatenschap geene onroerende goederen gevonden worden.

Dat eindelijk door dit overlijden geen fideicommis gedevolveerd, noch vruchtgebruik afgestorven, noch eigendom van lijftuchtelijk kapitaal of goed overgegaan.

Terwolde den 21 April 1835. (wg) W. Wassink, J.D. Graaf, G.J. Wassink. NB: Het is opmerkelijk dat deze aangifte werd gedaan door één kind uit het eerste huwelijk en één kind uit het tweede huwelijk; de overige kinderen, die ook mederfgenamen waren, worden niet genoemd.#
Ondertrouwd te Wilp 24 sep 1784, #Wilp 1784: Den 24 sept. zijn ingeschreven Hendrik Gerrits j.m. zoon van Gerrit Henriks Wassing en Johanna Josephs onder Wilp, en Willemina Hendriks j.d. van wijlen Hendrik Willems en Teuntje Harms nu onder Wilp dog geboortig van Diepenveen. Zijn hier den 10 Oct. nadat zij hunne drie zondagse proclamatien gehadt hebben in den Echt ingezegent.#
Gehuwd te Wilp 10 okt 1784 met:
Willemina Hendriks, alias: Wilhelmina Derks, geb. te Diepenveen, ged. te Colmschate 24 mrt 1754, #Colmschate 24-3-1754: Hendrick Wilms in het Veld in Rande, Teune Harms, Willemine.#, ovl. te Wilp 15 jan 1797, #Wilp 15-1-1797: de huisvrouw van Hendrik Wassink op Kostverloren.#, begr. te Wilp 20 jan 1797, dochter van Hendrik Willems Lavarne en Teune Harms

1) N.N. Wassink, geb. te Wilp ± 01 nov 1784, ovl. te Wilp 02 nov 1784, #Wilp 2-11-1784: 't kind van Hendrik Gerrits Wassink knegt bij Harmen Everts op de Weerd. Andere doodboek: den 2 dito is overleden 't kind van Hendrik Gerrits knegt bij Harmen Everts op de Weerd & den 3 dito begraven.#, begr. te Wilp 03 nov 1784
2) Gerrit Jan Wassink, geb. te Wilp 28 okt 1785, ged. te Wilp 30 okt 1785, #Wilp 1785: den 28 Octob. is geboren het kind van Henrik Wassink en Willemina Derks Ehel. zijnde een zoon, dewelke den 30 dito bij t bedienen van t H doopzegel ontfangen heeft den naam van Gerrit Jan. En heeft de vader voor getuijge gestaan.#
Gehuwd te Wilp 04 mrt 1810 met:
Aaltje Jacobs Graafman, geb. 1789
3) Hendrika Wassink, geb. te Wilp 02 dec 1788, ged. te Wilp 07 dec 1788, #Wilp 1788: den 2 december is geboren het kind van Henrik Wassink en Willemina Derks Ehel. zijnde een dogter, dewelke den 7 dito dito bij t bedienen van t H. doopzegel ontfangen heeft den naam van Henrica. En heeft de vader voor getuijge gestaan.#, ovl. te Terwolde gem. Voorst 20 nov 1858
Gehuwd te Voorst 07 jan 1820 met:
Jacob Witteveen, geb. te Wilp 13 sep 1792, ged. te Wilp 16 sep 1792 (religie: ndg), ovl. te Terwolde gem. Voorst 27 dec 1853, zoon van Arend Janssen en Janna Gerrits
4) Johanna Wassink, geb. te Wilp 07 dec 1791, ged. te Wilp 11 dec 1791, #Wilp 1791: December 7 geboren, gedoopt 11e. Johanna dochter van Hendrik Wassink en Willemijna Hendriks, getuige de vader.#, ovl. te Wilp 14 dec 1791, #Wilp 14-12-1791: 't kind van Hendrik Wassink op den Kostverloren en den 16 dito begraven.#, begr. te Wilp 16 dec 1791
5) Doodgeboren kind, geb. te Wilp 19 dec 1793, ovl. te Wilp 19 dec 1793, #Wip 19-12-1793: is dood ter wereld gekomen 't kind van Hendrik Wassink op den Kostverloren en den 20 dito begraven.#
6) N.N. Wassink, geb. te Wilp ± 28 sep 1794, ovl. te Wilp 29 sep 1794, #Wilp 29-9-1794: het kind van Hendrik Wassink op het Kostverlooren en den 30 dito begraaven.#, begr. te Wilp 30 sep 1794

Gezinsblad
Hendrik Wassink
Ondertrouwd te Wilp
Gehuwd te Wilp 19 mrt 1797, #Wilp 1797: voorzien met de nodige attesten van Mattias Vosster secretaris des Amts Voorst zijn Hendrik Wassink wednr. van Willemina Hendriks en Jenneken Wagenvoort J.D. alhier in den echt ingezegend den 19 Maart.# met:
Jenneken Wagenvoort, geb. te Epse
1) Willemina Wassink, geb. te Wilp 01 jan 1797, ged. te Wilp 07 jan 1797
Gehuwd te Voorst 25 aug 1821, #Bron: GenLias 19-7-2002.# met:
Jannes de Graaf, geb. te Epe 13 aug 1795, zoon van Peter Jans de Graaf en Maria Jans te Lintel
2) Derkjen Wassink, geb. te Wilp 24 apr 1799, ged. te Wilp 28 apr 1799
Gehuwd te Zutphen 10 mei 1826, #Bron: GenLias 19-7-2002.# met:
Martinus Arends, geb. te Zutphen ± 1799, beroep(en): metselaar, zoon van Libartus Arends en Geertruij Pasman
3) Gerrit Wassink, geb. te Wilp 24 nov 1800, ged. te Wilp 30 nov 1800
Gehuwd te Voorst 08 jun 1822, #Bron: GenLias 19-7-2002.# met:
Gergjen Ordelman, geb. te Terwolde 01 sep 1799, dochter van Willem Ordelman en Ida Fransen
4) Jan Wassink, geb. te Wilp 17 sep 1802, ged. te Wilp 19 sep 1802, ovl. te Voorstonden 10 nov 1866, beroep(en): landbouwer
Gehuwd te Zutphen 03 mei 1843 met:
Marrigje Teering, geb. te Zutphen ± 1811, dochter van Jan Teerink en Garritjen Wigman
5) Johanna Wassink, geb. te Wilp 11 sep 1804, ged. te Wilp 16 sep 1804
Gehuwd te Zutphen 01 mei 1833, #Bron: GenLias 19-7-2002.# met:
Evert Jan Terink, geb. te Zutphen ± 1807, beroep(en): tuinman, zoon van Jan Teerink en Garritjen Wigman
6) Maria Wassink, geb. te Wilp 14 jan 1807, ged. te Wilp 08 feb 1807
Gehuwd te Zutphen 30 okt 1833, #Bron: GenLias 19-7-2002.# met:
Peter Heijmen Doorspiek, geb. te Zutphen ± 1802, beroep(en): boekdrukker, zoon van Barend Doorspiek en Teuntje Priesters
7) Harmen Jan Wassink, geb. te Wilp 07 jul 1809, ged. te Wilp 06 aug 1809, beroep(en): landbouwer
Gehuwd te Zutphen 19 jun 1833, #Bron: GenLias 23-8-2002.# met:
Gardina Teerink, geb. te Zutphen ± 1812, dochter van Jan Teerink en Garritjen Wigman
8) Dientje Wassink, geb. ± 11 mrt 1815, ovl. te De Hove gem. Brummen 14 mrt 1815
9) Dientje Wassink, geb. te Zutphen ± 1815, ovl. te Brummen 09 jun 1882 met:
Berend Jolink
Hoofdindex A-Z