Gezinsblad
Willem Johannes Smit, geb. te Rhenen 03 nov 1833, ovl. te Twello gem. Voorst 20 dec 1867, zoon van Johannes Smit en Johanna Pieternella Klomp
#Successiekantoor Apeldoorn 1867, 2/4326: Memorie van aangifte betreffende de nalatenschap van wijlen Willem Johannes Smit, gewoond hebbende en overleden te Twello den 20 december 1867.

Opgemaakt door Cornelis Smit te Rhenen, als voogd over Willem Johannes Smit, eenig kind en universeel erfgenaam van den overledene uit zijn huwelijk met mede wijlen Aartje Nijdeken, vroeger weduwe van Bartus van de Gronde. En wordt aangegeven:

dat ten deze woonplaats wordt gekozen ten sterfhuize van den overledene; dat de overledene nalaat een zestiende gedeelte in de onverdeelde goederen die zijn echtgenoot reeds vroeger bezat met Bart van de Gronde, zijnde Sectie C. 324, 325, 326, en 398 te zamen 1 bunder 78 ellen onder Twello; voorts 402 (smederij), staande ten name der Teugsche Mark en de erfpacht van 402 (den ondergrond), 403 aldaar behorende in eigendom aan de Marke alles onder Twello. .... (wg) C. Smit.#
Gehuwd te Voorst 01 mrt 1858 met:
Aartje Nieuwdeken, alias: Aartje Nijdeken, geb. te Zevenhuizen gem. Apeldoorn 15 sep 1816, ovl. te Twello gem. Voorst 06 feb 1866 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Willem Nijdeken en Derksje Aalbertse Kroeze
#Successiekantoor Apeldoorn 1866, 2/2890. Memorie van aangifte betreffende de nalatenschap van Aartje Nijdeken, gewoond hebbende en overleden te Twello den 6den Februari 1866.

Opgemaakt door:

1. Teunis van de Gronde smidsknecht te Apeldoorn.

2. Teunis van de Gronde gemeld almede in hoedanigheid van voogd over de minderjarige kinderen der overledene en wijlen haren eersten echtgenoot Albertus van de Gronde in leven wonende te Twello, met namen Derk, Willem, Albertus, Hendrik en Alberdina, en met Teunis van de gronde eenige in leven zijnde kinderen van gemelde echtelieden.

3. Willem Johannes Smit, ijzersmid, wonende te Twello, als vader en wettige voogd over zijn minderjarige zoon Willem Johannes, geboren uit het tweede huwelijk der overledene met laatstgenoemde aangever.

En wordt aangegeven:

dat ten dezen woonplaats wordt gekozen ten sterfhuize der overledene; dat zij ten tijde van haar overlijden in onverdeelde gemeenschap bezat met hare kinderen uit haar eerste huwelijk en haar tweede echtgenoot een plaatsje op den Teuge onder Twello, aldaar gekadastreerd in sectie C. Numeris 324 hakhout, 325 bouwland, 326 huis en erf en 398 weiland, te zamen groot een bunder 78 ellen; dat de overledene geen goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en dat door dit overlijden geen periodieke uitkeringen bij erfopvolging zijn overgegaan of vervallen. Twello den 27 mei 1866, (wg) T van de Gronde, WJ Smit.

Hierin een met potlood beschreven inlegvel:

De overledene heeft bij testament d.d. 22 september 1862 voor Notaris van Deelen het vruchtgebruik aan echtgenoot besproken. verzoek vermelding hiervan en tevens of dit legaat wordt nagekomen dan wel is veranderd in een 1//4 eigendom? Is het Notaris van der Feltz wel bekend dat volgens bestaande decisien al de memorien van aangifte waarvan niets betaald wordt vrij zijn van zegel?#

1) Willem Johannes (Hans) Smit, geb. te Twello gem. Voorst 16 sep 1858, ovl. te Wilp gem. Voorst 22 jun 1929, beroep(en): daghuurder, spekslager, koopman, eierhandelaar
Gehuwd te Voorst 31 mrt 1877 met:
Gerharda Everdina (Grada) Poelman, geb. te Wilp gem. Voorst 06 jun 1857, ovl. te Wilp gem. Voorst 23 apr 1936, dochter van Gijsbert Poelman en Hendrica Panhuis
Hoofdindex A-Z