Gezinsblad
Andries Huisinge
Ondertrouwd te Groningen 15 mei 1658, #Groningen 15-5-1658: Andries Huisinge en Engeltjen Wessels waervoor Herman Hermanns als swager occupeerde.# met:
Engeltjen Wessels
1) Wessel Andries, alias: Wessel Husinga (?), ovl. na 30 sep 1710, beroep(en): touwslager
Ondertrouwd te Groningen 17 jan 1685, #Groningen 17-1-1685, tr. (MK, ds. Abd. Velingius): Wessel Andries, van Groningen, en Elsien Geerts, van Groningen, p.q. Geert Heijns als zwager.#
Gehuwd te Groningen 17 feb 1685
Gehuwd (kerk) te Groningen 17 feb 1685 (religie: rooms-katholiek), #Groningen (rk-Carolieweg) 17-2-1685: Wesselius Andries x Elisabeth Geerts.# met:
Elsien Geerts, geb. te Groningen voor 1669, ovl. voor 25 sep 1710, dochter van Geert Jans en Geertjen Geerts
#3x-63, f. 103 Groningen 24-4-1685 (Johan Baptista Gramaye in Westerdeel Langewolt Jr ende hovel.) geregistreerd 8-5-1685.: Wessel Andries en Elsien Geerts echtel. zijn schuldig aan "de deugtsame dochter Margareta Lomans"f 150, à 5%.

3x-71, f. 27

Groningen 29-4-1692 (Pompejus Gruijs etc) geregistreerd 3-6-1692: Wessel Andries touwslager en Elssien Geerts echtelieden zijn schuldig aan Margareta Staels f 150, "heerkomende van twee papieren obligatien die door desen sijn gemortificeert", à 4 %

3x-82, f. 102 Groningen 22-3-1704 (Allard Gaijckinga Renghers) geregistreerd 26-3-1704.: Wessel Andries is schuldig aan Hendrick Ennens en Geertien Bartels (eln) f 250 à 4% "wegens geleverde ende tot sijn volle genoegen ontfangene waeren".

GAG, Requestboek 25-9-1710: Op de requeste van Wessel Andries genegen zijnde sijn vierde part in een huisjen in Muskengangh te vercoopen, waarin sijne drie kinderen, out 17, 23 en 24 jaaren, mede een vierde part toebehoort, tot de vercopig van welckers vierde part de remonstrant versocht authorisatie. (Deze werd verleend).

Groningen (3x-89, f. 160v (B&R)) 1712: Peter Andries en Geertruit Geerts (ehln) hebben verkocht aan Jelte Jochems Meijer hun lijdraaiersbaan bij "Wolberigs Dwenger"op pachtgrond, met al het gereedschap, voor f180 en een Rijxdaeler. De verkoper heeft f100 ontvangen, en belooft "het Stadts schultprothocol te sullen suiveren"; het overige zal betaald worden bij de levering op 1-5-1713. Borg voor vrije leverantie en evictie: Wessel Andries.#

Hoofdindex A-Z