Gezinsblad
Goris Geerts met:
Bonje Willems 1e huwelijk 2e huwelijk
1) Nieske Goris Camphuijs, alias: Agnes Goris, ged. te Bedum 17 jan 1708, #Bedum (rk) 17-1-1708: Baptiz. est Agnes, Neeske, fil. Goris Geerts et Bonje Willems Conj.# (religie: rooms-katholiek)
Ondertrouwd te Groningen 14 nov 1733, #Groningen 14-11-1733, tr. 3-12-1733 (NK, Ds. Muntinghe) Roelef Freeriks, van Groningen, en Nieske Goris, van Bedum, p.q. Pieter Pieters, als stiefvader.#
Gehuwd te Groningen 03 dec 1733
Gehuwd (kerk) te Groningen 02 nov 1733 (religie: rooms-katholiek), in de Ebbingestraat met:
Roelf Freerks Zijlman, ged. te Groningen 07 mrt 1710, #Groningen (rk) Ebbingestraat 7-3-1710: Rudolphus Fredrickx fil. FredericiRoelofs et Joannae Steenhuise, susc. Margarita Steenhuisen.# (religie: rooms-katholiek), get. Anna_Margrieta Hindriks, ovl. na 03 jan 1789, zoon van Freerk Roelfs Zijlman en Jantjen Hindriks Steenhuizen
Gebeurtenis: gebeurtenis Groningen 1765 aan de Havenstraat Oostzijde

#Groningen (3y) 16-2-1747: Testament van Roelef Sijlman en Nieske Goris, i.p.v. huwelijksvoorwaarden.

Groningen (3y) 5-8-1777: Testament van Rolef Sijlman en Niesjen Goris ehelieden, beiden gaande en staande. Alles gaat naar de langstlevende, "behalven dat de langstlevende verpligt sal sijn aan haare thans nog ongetroude dogter Margijn Sijlmans een gelijke uitboedelinge te geven als haar susters Boudina (sic) Sijlmans getrouwt aan Pieter Wijnkes Bijlholt, Johanna Sijlmans getrouwt aan Jan Woldring en haar overledene broeder Goris Sijlman in huwelijk geweest met wijlen Jantjen Michiels, reets hebben ontfangen." "Testament aan Roelef Sijlman in de Havenstraat 1777."

Testament van "Monsr. Roelf Zijlman gezond van lighaam en zijns verstands ten vollen magtig."Enige en universele erfgenamen zijn zijn kinderen en kindskinderen "Bondina Zijlman getrouwd aan Pieter Wijnkes Bijlholt, Johanna Zijlman getrouwd aan Jan Woldring, Margien Zijlman getrouwd aan Arent Alders Smit en Jantjen Goris Zijlman dogter van wijlen testators zoon Goris Zijlman en Jantje Michiels ehel.", allen voor gelijke delen. Aangezien wijlen zijn zoon Goris bij het overnemen van testators schip aanmerkelijk boven de andere kinderen is bevoordeeld (hij ontving ongeveer f2200 meer), prelegateert hij aan elk van zijn dochters f1200, om dit verschil enigszins te egaliseren. En om onenigheid tussen zijn erfgenamen te voorkomen benomt hij een executeur testamentair, en wel Monsr. Jacobus Steenhuisen.#

2) Trijntijn Goris Camphuijs, ged. te Bedum 02 jan 1716, #Bedum (rk) 2-1-1716: Baptiz. est Catharina fil. Goris Geerts et Bonje Willems. Conj.# (religie: rooms-katholiek)
Ondertrouwd te Groningen 02 aug 1738, #Groningen 2-8-1738, tr. 29-8-1738 (MK, Dom. Tjassens) Hindrick Frericks, van Groningen, en Trijntijn Goorijs, van Bedum, p.q. Geert Jans, als swager.#
Gehuwd te Groningen 29 aug 1738
Gehuwd (kerk) te Groningen 28 aug 1738 (religie: rooms-katholiek), in de Carolieweg
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Groningen 26 aug 1738 #Groningen 26-8-1738 (RA 3y), Hc Hindrik Freriks en Trijntje Gooris j.d.. Aan bruidegomszijde Jantjen Steenhuijsen huijsvrouw van Frerik Zijlman als moeder, Jacob Beerens en Catharina Freriks egtelieden als swager en suster, en Nieske Goris huijsvrouw van Roelef Freriks als suster, en an Bruidszijde Peter Peters en Bonje Willems Egtel. als stiefvader en volle moeder, Willem Goris en Swaantjen Goris als broeder en suster.#
met:
Hindrik Freerks Zijlman, geb. te Groningen 14 mrt 1713, ged. te Groningen 14 mrt 1713, #Groningen (rk) Ebbingestraat 14-3-1713: Henricus Fredrix fil. Frederici Roelofs et Joannae Steenhuijse, susc. Margarita Steenhuise; hora 1 nat.# (religie: rooms-katholiek), get. Anna_Margrieta Hindriks, ovl. sep 1756, #Groningen (rk-Ebbingestraat, DTB 631), ingeschreven tussen 15 mei en 10 augustus 1757: mense septembri submersus est Henricus Zielman cum duobus filiis suis prope Norvegiam.# verdronken, zoon van Freerk Roelfs Zijlman en Jantjen Hindriks Steenhuizen
Hoofdindex A-Z