Gezinsblad
Hindrik Martens, ovl. voor 15 mrt 1638, beroep(en): pottebakker
Gehuwd 1618
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Winschoten 12 feb 1618 #RAG, RA V-dd-2 731/737 (kd 180) Winschoten 12-2-1618: hc Hinrich Martens pottebacker en Greten Eltijens. Bruidegom heeft kinderen bij zijn vorige echtgenote Martien. Aan bruidegomszijde Menso Hinrix van Schiltwolde en Johan Jansen. Aan bruidszijde Eltije Harmens vader, Edzo Luttijens, Focko Ewes. Getuigen Claas Claassen Cremer en Johan Harmens.#
met:
Grietje Eltjes, ovl. na 23 nov 1666 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Eltje Harmens en N.N.
#Winschoten 30-11-1659: Grete Eltijes, weduwe van zal. Hindrick Martens ter ener, en Haicko Tammens nom. ux. Anna Hindricks, Bartelt Andries en Anna ehluiden, Otto Hindricks Kubbinga caverende voor zijn zuster Morcke Hindricks, scheiden en delen. De onroerende goederen worden verdeeld. Grete krijgt het huis op pastoriegrond etc. Bovendien nog drie tuinen, en een derde deel van de rest. Na het overlijden van Grete zullen de erfgenamen van Hindrick Martens nog eens f600-0-0 ontvangen. Borgen hiervoor worden Mr. Popco Pieters en Pieterke ehluiden.#
Hoofdindex A-Z