Gezinsblad
Jan Claassen, ovl. voor 16 jun 1653, beroep(en): pottebakker met:
Grietje Eltjes, ovl. na 23 nov 1666 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Eltje Harmens en N.N.
#731/7380 (V-dd-5) Winschoten 4-5-1641: Haycko Tammes en Anna (ehln) verkopen aan Jan Claesen pottebacker en Grete (eheln) zes embder gulden à 22 stuiver erfelijke jaarlijkse rente. Losbaar met 100 embder guldens.

731/7381 (V-dd-6) Winschoten 16-6-1653: Jan Jans Renske eluiden kwiteren Griete Jans, weduwe van hun overleden vader Jan Claessen pottemaker voor de ontvangst van "haer quota en andiel in de gehele arfnisse"van hun vader.

RAG, RA V-dd-8 731/7383 (kd 190), Winschoten 14-11-1659: Grietje Eltjes, wedewe van sal. Jan Claessen potbacker, geadsisteert met haer lieve neve Mr. Popcko Pieters, draagt over aan Mr. Johannes Hansen schoemaker, gehuwd met Meiske, haar huis staande op de Venne op pastoriegrond.#

Hoofdindex A-Z