Gezinsblad
Fopke Hemmes met:
Friese N.N.
#Fol.292 - Beerta 23 december 1618 - Jan Janssen, te Blijham, voor zijn vrouw Eltke, verwisselt aan Foepko Hemmes en Fresen (ehel.) 8 herendeimt meedland in Beersterhamrik, van de Tiamme tot de gemeinen Berster Hoijwech, ten oosten de erfgenamen van Luwert Sebens en Doedo Edsers unvorscheiden sees acker, ten westen Bauwke Eissen; vor einen huiŠplaetz unde moestuin tsampt warff unde eine vrije updrifft an den wech. In de marge staat: gelöset dorch Hinrich Manes den 21 decemb. ao.1619. Getuigen: Tijarck Haeijens en Gossel Hindricxs.

Fol.293 - Beerta 23 december 1618 - Ffopko Nomnes, te Blijham, voor Frese, zijn vrouw, verkoopt aan Hindrick ManneŠ en Haeijken (ehel.) 8 heren deimten meetland in Beersterhamrik, van de Tiamme tot de Berster Hoijwech, ten oosten de erfgenamen van Luwert Sebens en Doede Edsers unvorscheiden sees ackeren, ten westen Bauwke Eissen. Getuigen: Tijarck Haeijens en Gossell Hindricx.#

1) (?) Haicke N.N., geb. voor 1602
Gehuwd voor 23 dec 1618 met:
Hindrick Mans, geb. voor 1599, ovl. na 05 nov 1647, zoon van Mans Hermans en Tamme Hindricks
Fol.292 - Beerta 23 december 1618 - Jan Janssen, te Blijham, voor zijn vrouw Eltke, verwisselt aan Foepko Hemmes en Fresen (ehel.) 8 herendeimt meedland in Beersterhamrik, van de Tiamme tot de gemeinen Berster Hoijwech, ten oosten de erfgenamen van Luwert Sebens en Doedo Edsers unvorscheiden sees acker, ten westen Bauwke Eissen; vor einen huiŠplaetz unde moestuin tsampt warff unde eine vrije updrifft an den wech. In de marge staat: gelöset dorch Hinrich Manes den 21 decemb. ao.1619. Getuigen: Tijarck Haeijens en Gossel Hindricxs.

Fol.293 - Beerta 23 december 1618 - Ffopko Nomnes, te Blijham, voor Frese, zijn vrouw, verkoopt aan Hindrick ManneŠ en Haeijken (ehel.) 8 heren deimten meetland in Beersterhamrik, van de Tiamme tot de Berster Hoijwech, ten oosten de erfgenamen van Luwert Sebens en Doede Edsers unvorscheiden sees ackeren, ten westen Bauwke Eissen. Getuigen: Tijarck Haeijens en Gossell Hindricx.

Fol.145 - Beerta 14 juni 1623 - (H.V.) Allo Fockes, van Slochteren, en Froucke Jurgens, weduwe van Johan Criens. Allo brengt o.a. in 7 deimt meedland te Slochteren. Getuigen: Tiddo Reents en Henrich ManŠ. De predikant Gisebertus Kunning tekent in naam van de bruid. Verder tekenen: Gerdt Berents, Tonnijes Jurijenns, als broer van de bruid.

Fol.293 - Beerta 19 januari 1626 - Henrich Mans, voor Haicke, zijn vrouw, verkoopt aan Sicco Udens en Tijben (ehel.) zijn huis en schuur met het land waarop het huis staat in de Beerta, ten oosten de erfgenamen van wijlen Luwert Haickens, ten westen Jan van Heeck, borger binnen Groningen. Van de Tiam tot aan de Rensel. Behorende eigendomlijk aan Menno Hoverda. Prijs: 550 daler. Getuigen: Wijnolt Henrichs en Gossel Henrichs.

Fol.295 - Beerta 19 januari 1626 - Henrich Mans, voor Haicke, zijn vrouw, verkoopt aan Sijpko Haiens en Geertken (ehel.) 8? herendeimten meedland in Beersterhamrik van de Tiam strekkende an den gemeinen Beerster Hoijwech, van de erfgenamen van Luwert Sebens en Doede Edses unverscheiden 6 akker ten oosten, ten westen Baucko Eisens. Prijs: 500 daler. Getuigen: Winolt Henrichs en Sicco Udens.

Fol.455 - Beerta 23 februari 1629 - Sicko Udens, voor Tibe, zijn vrouw, verkoopt aan Hinrich ManŠ en Haijke (ehel.) zijn huis en schuur met de overdracht van het land, waarop het huis staat te Beerta, ten oosten de erfgenamen van Lüwert HaijkenŠ, ten westen Johan van Eeck, burger te Groningen, strekkende van de Tiamme tot de Rensel. Eigendomlijk toebehorende aan Menno Howerda. Prijs: 550 daler. Getuigen: Engel Sickes en Willem Hinrikes.

Fol.499 - Beerta 9 oktober 1629 - Ocko Luppes, voor Bawe, zijn vrouw, verkoopt aan Hinrick ManŠ en Haijke (ehel.) 5 deimt land gelegen in de Wuppinge an de olde dijck, daer Hinrick de koper sulvest ten noorden, Henrick Nantkes arffgenamen ten oosten ende Jan Schomaker ten westen. Prijs: 625 daler. Getuigen: Jürgen Vijth en AeijŠo Geerds.

Fol.558 - Beerta 27 december 1630 - Sijpke Haijens en Geertjen (ehel.) verkopen aan Hinrick Derks en Wijpken (ehel.) een stuk land zoals Sijpke van Hinrick ManŠ heeft gekocht gelegen in Beersterhamrik. Strekkende van de Tiamme an de gemeenen Beerster Hoijwech, ten oosten de erfgenamen van Luwert Sebens en Dode Edsens unverscheiden 6 akkers, ten westen Bouwke AiŠens. Prijs: 930 daler. Getuigen: GoŠel Hinrikes en Jürgen Vijth.

Fol. 690 - Beerta 21 december 1633 - Hinrick ManŠ, voor Haike zijn vrouw, verkoopt aan Hinrick Dercx en Wijpke (ehel.) een stuk land in de Beerta in de Wippinge strekkende van Beerster indrifft en de Wippinge, ten noorden Hinrick Melchior, ten westen Jan Jans ende Hinrick Jans in Westerlee aent nuten einde. Getuigen: GoŠel Hinrix en Tako Tonkes.

2) Hemmo Fopkes
Gehuwd 1650
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Blijham 21 aug 1650 #RAG, RA VI-A-1 (kd 739) Blijham 21-8-1650: hc Hemmo Fopkes en Frouke Eggericks wed. Arend Siberinck. Aan bruidegomszijde Friese N.N. moeder, Hindrik Manss zwager, Reindt Tonckens fedder, Edzo Tonckens fedder, Adde Tonckens fedder, Sibolt Hovinge. Aan bruidszijde Willem Berens zwager.#
met:
Froucke Eggericks
Hoofdindex A-Z