Gezinsblad
Hendrijck Tholens
Gehuwd voor 06 okt 1616 met:
Stine N.N.
#Fol.240 - Beerta 6 oktober 1616 - Bunno Eggens, voor zijn vrouw Wiske, draagt over aan Hindrick Tolens en Stijen (ehel.) de helft van drie akkers in het verkant, mit ock noch einer hoijwarff, soe an vorgá helffte landes gelegen ist; dar Bauko Aeisens ant suiden, ant norden de pastorie van de Berte; und Gert Dercks nagest an to swette sint. Bovendien wordt verkocht een huis. Prijs: 112« daler. Getuigen: Ello Reentz en Bauwke Aeisens.

Fol.527 - Beerta 24 april 1646 - Stine Hendrijcx, weduwe van Hendrijck Tholens, met toestemming van haar zoon Berendt Hendrijcx en Hiske (ehe.) verkopen aan Jan Wilckens en Stijntjen (ehel.) huisplaats en tuin zoals ze heeft gebruikt en bewoond in de Beerta, ten oosten Jacob Wildrijcx ten westen Siben Bauwkens. Prijs: 200 daler. Getuigen: Geerdt Jacobs en Jacob Wilderijcks.

Fol.169 - Beerta 7 juli 1650 - Berendt Henderijcx en Hiske (ehel.) te Finsterwolde lenen van Jan Wilckens en Stijntjen (ehel.) 100 daler, het betreft Berendts deel van zijn vrouw's ouders, wijlen Henderic Tholens en Stijne's (gew.ehel.) erfenis. Getuigen: Wilt Ipens en Joannes à Brederode.#

1) Stijntje N.N., geb. voor 1630 met:
Jan Wilkes
#Fol.472 - Beerta 29 december 1655 - Deze akte is doorgehaald - Akkoord gemaakt tussen Haijko Wilkes, vmd., Berent Hindrix en Wilte IJpes voogden over wijlen Jan Wilkes'nagelaten onmondige kinderen, Sijben, Anneke, en Jantien, ter ener en Edse Eggens met Stijntie (ehel.) ter andere zijde. Edse en Stijntien verkrijgen het huis zoals ze bewonen, staande achter het pastorijen huis in de Beerta, met de levende have, de huisraad met de gortequeren. De kinderen worden onderhouden tot hun 18e en krijgen dan ieder 50 daler mee. Getuigen: Mello Tiarx en J.a Brederode.#
2) Hiske N.N.
Gehuwd ± 1645 met:
Berend Hindricks Toolker
Hoofdindex A-Z