Gezinsblad
Reint Ebels, geb. te Beerta (Gn) 06 dec 1648, ovl. te Nieuw-Beerta 24 dec 1715, zoon van Ebel Luppens en Wipke
Gehuwd te Beerta 19 jan 1673 met:
Lutgert Luppes, ovl. voor 08 nov 1686, dochter van Luppe Deters en Anne Hindricks
#Fol.333 - Beerta 11 juni 1681 - deze akte is doorgehaald - Reint Ebels en Lutgert (ehel.) hebben ontvangen van Eetien Egges, weduwe van Eggo Hommens, 100 daler à 5%'Getuigen: Menso Wiltes en schoolmeester Peter Mattheus.

Fol.334 - Beerta 20 juni 1681 - Jantien Edzkens, weduwe van Jan Tiddens, tegenwoordig wonende in Noordbroeksterhamrik, verklaart ontvangen te hebben van Reint Ebels en Lutgert (ehel.), in de Beerta, 800 car.gld. Gelezen de aantekening op de verzegeling van 1 mei 1680 over Henricus Waldricks, wegens verschoten setpenningen ten bedrage van 700 car.gld. Zie de verzegeling dd. 14 juli 1668 vanwege het land te voren door haar en nu door Reint Ebels en Lutgert meierwijze gebruikt. Getuigen: Eltio Swijckens en Phebo Doedes.

Fol.645 - Beerta 8 november 1686 - Reint Ebels en Wijpke Claessen (ehel.), als vader en stiefmoeder, ter ener en Hindrick Luppens, Heine Jans en Focco Jacobs, als voogden over Asse, de onmondige dochter van Reindt Ebels bij wijlen Lutgert Luppes. Ze maken een afhandeling .m.b.t. de moederlijke nalatenschap. Reint Ebels en Wijpke Claessen (ehel.) behouden de gehele nalatenschap aan zich. M.u.v. het geld dat bij Focco Waldrix staat. Asse is thans 8 jaar, ze zal tot haar 16e worden onderhouden, wanneer ze trouwt krijgt ze 1050 car.gld. Wanneer ze 16 wordt krijgt ze de kleren van de moeder, 2 zilveren lepels, een zilveren oorijzer, een zilveren meshecht, een zilveren vingerhoed en twee zilveren pennen met een nieuw bed. Getuigen: Jan Hansen en Tonnis Harmens.#

Gezinsblad
Reint Ebels
Gehuwd te Beerta 19 dec 1686
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Nieuw-Beerta 13 aug 1686 #Nieuw-Beerta 13-8-1686: Hc Reijnt Eebels als bruidegom, geasssiteert met de E. Albert Jacobs, Hindrick Luppes ende Geert Luppes, ter eenre, ende de deuchtsaeme Wijpke Claessen als bruit, geasssiteert met haer vader Claes Geerts, Tiapko Eltens ende Hanno Jurriens als vrienden.#
met:
N.N.
#Fol.661 - Beerta 29 juni 1687 - Reint Ebels, in de Beerta, heeft geleend van Boele Everts, Otto Holst en Derck Geerts, voogden over de onmondige zonen van wijlen welgel. Isaacus Nijhof, gewezen pastor in de Beerta, 700 car.gld. à 5%. Genoemd wordt een verzegeling op naam van Jan Tiddens en Jantjen (ehel.) dd. 14 juli 1668 over de welgel. Henricus Waldrix ter grootte van 1500 car.gld. Ook wordt gesproken over Here Ockes'nagelaten pupil. Zie Finsterwolde, 1 mei 1686. Borg: Johan Suilman Nantkes. Getuigen: Albert Jacobs en Peter Mattheus.#
Hoofdindex A-Z