Gezinsblad
Jacob Harms Snakker, geb. voor 1661, ovl. te Finsterwolde 06 jul 1718, #Finsterwolde 6-7-1718: Jacob Harmens.#, zoon van Harmen Jurriens en N.N. Everts
Ondertrouwd te Beerta 05 feb 1682
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Finsterwolde 10 jan 1682 #RA V-gg-2 fo. 11v, Finsterwolde 11-1-1682. Hc Jacob Hermans en Trijntie Phebes. Aan bruidegomszijde Jurien Harrems broeder, Jurien Juriens vedder, Andries Goltsmit als dedigsman. Aan bruidszijde Jantien Beerent als nichte, de E. Tonnis Hindricks en Frerick Henricks als vedders.#
met:
Trijntje Phebens, ovl. voor 12 sep 1683, (kinderloos)

Gezinsblad
Jacob Harms Snakker
Gehuwd ± 1685 met:
Wibke Rijkwerts, geb. voor 1669, ovl. te Finsterwolde 19 mei 1730, dochter van Rijkwert N.N. en N.N.
#

Fol.348 - 20 oktober 1681 - Jacob Schoonveldt, nom.ux., en Froucke Luppens (ehel.) verhuren aan Jacob Hermans in Nieuw Beerta hun heerd in Nieuw Beerta te vooren aen verscheijden stuckwijse verhuirt met het kijltien over de wegh gelegen. De tegenwoordige meier is Jacob Hermans. En sal Jacob Hermans vrij staen om het voorgenoemde landt te mogen behuisen. Vermeld wordt Emmo Luppes die een groene kamp gebruikt. Borg: Herman Jurriens, te Nieuw Beerta, tevens vader. Huur: 400 car.gld. per jaar. Getuigen: Menso Wiltes en schoolmeester Peter Mattheus.

Fol.473 - 12 september 1683 - Hemko Phebens, als broer, Luppo Lamberts, zwager en zijn vrouw Jantjen Phebens, Haijo Harmens, zwager, en zijn vrouw Aeltjen Phebens, zuster, samen erfgenamen van wijlen Trijntje Phebens ter ener, en Jacob Harmens, gewezen echtgenoot van Trijntje Phebens ter andere zijde. Maken een afhandeling. Jacob Harmens zal aan zich behouden de behuizing en de schuur in Nieuw Beerta op monsieur Schonevelt vrouw's land. Tevens de levende have en de roerende goederen. Trijntje Phebens'erfgenamen behouden aan zich het eigendomlijk land te Zuidbroek. De erfgenamen krijgen ook de kleren van Trijntje en 100 rijksdaalders van Jacob. Getuigen: Emmo Luppens en Jan Jans Gronelander.

Fol.512 - 21 maart 1684 - Jacob Harmens, in Nieuw Beerta, is schuldig wegens geleverd hout tot zijn behuizing aan Ette Bruins, weduwe van Eltjo Swijckens, 362 car.gld. à 5%. Getuigen: Peter Mattheus en Menso Wiltes.

RAG RA V-ff-1 Nieuw-Beerta 15-12-1685: Jacob Harmens en zijn echtgenote Wupke Rijckes "tegenwoordich woonachtich in de Nieuwe Beerta" zijn "haere vader" Harmen Jurriens f 400 schuldig.

Fol.677 - Beerta 7 maart 1688 - Jacob Harmens en Wupke Rijckquers (ehel), te Nieuw Beerta, zijn schuldig aan Otto Holst en Tjaetjen Remkens (ehel.), in de Beerta, 500 daler à 5%. Getuigen: Peter Mattheus en Berent Evers.

Fol.19 - 24 februari 1690 - Jacob Hermans en Wupke Rijckquers (ehel.) verklaren t.o.v. en met toestemming van hun crediteuren gesworen Albert Jans, nom.ux., Etta Bruins, weduwe van Eltjo Swijckens, te verkopen aan Tjaetje Remkes, weduwe van Otto Holst hun eigendomlijke behuizing in Nieuw Beerta op burgemeester Cluivinge zijn heerd land. Tjaetjen Remkes dient burgemeester Cluivinge zijn achterstallige huur te betalen, etc. etc. De opbrengst van het koren zullen worden aangewend om de schatting aan de schatbeurder Focko Waldrix te voldoen. Getuigen: Gerrit ter Brüggen en Harm Geers.

RA V-gg-2 21-6-1701, 263v: Jacob Harmens en Wijpke lenen f 150 à 5% van Hendrik Geerts Smit en Greetje.

RA V-gg-2 (731/7097) Finsterwolde 25-9-1704: Jacob Harmens en Wijpke Rijquerts lenen f 10 à 5% van Etzko Tjaarts als boekholder der arme middelen.

RA V-gg-2 (731/7097) Finsterwolde 16-5-1711: Jacob Harms en Wijpke Rijquers lenen f 25 à 5% van Poppo Christiaans en Haijke Frerix.#

1) Rijkwert Jacobs, geb. te Nieuw-Beerta 14 apr 1686, ged. te Nieuw-Beerta 18 apr 1686, #Nieuw-Beerta 1686 (doopboek beschadigd): Item tusschen den 14 end 15 April het soontjen van Jacob ... Wibke ... op de 18 Aprilis genaemt ...#, ovl. voor jan 1719
Ondertrouwd te Scheemda 29 apr 1708, #Scheemda 1708: Riquert Jacobs in Finsterwolt en Anneke Lamberts in de Scheemda de 29 April, de 6 Maij, de 13 dito;de 20 Maij attest gegeven na Finxerwolt.#
Gehuwd te Finsterwolde na 20 mei 1708 met:
Anneke Lamberts 1e huwelijk 2e huwelijk 3e huwelijk
2) Anne Jacobs, geb. te Nieuw-Beerta 07 dec 1687, ged. te Nieuw-Beerta 11 dec 1687, #Nieuw-Beerta 1687 (doopboek beschadigd): Item den 7 Decemb. is geboren het d. van Jacob Harmens ende W.. des morgens zijnde Danckdag ... 11 dio ter doope gepre. Fockje Emmes end ...#
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Finsterwolde 28 nov 1717 als "gewezene huisvrouw van Hindrik Iben"

Gehuwd voor 15 jan 1717 met:
Hindrik Yben, ovl. voor 28 nov 1717
3) Hille Jacobs, geb. te Nieuw-Beerta 22 apr 1689, ged. te Nieuw-Beerta 28 dec 1689, #Nieuw-Beerta 1689: Item den 22 Aprilis des Avonts zijnde Maandach gebooren het dochterke van Jacob Harmens end Wibke Rijckwerts sijn huisvrouw ende bij de doop de 28 dito genaemt Hille.#
4) Hilje Jacobs, ged. te Finsterwolde 29 apr 1700, #Finsterwolde 29-4-1700: Hilje d.v. Jacob Harmens en Wijpke.#, ovl. te Finsterwolde 20 dec 1729, #Finsterwolde 20-12-1729: Hilje de Eehevrouw van Egbert Alberts.# met:
Egbert Alberts, ovl. te Finsterwolde 06 sep 1730, #Finsterwolde 6-9-1730: Egbert Alberts een arbeider.#
Hoofdindex A-Z