Gezinsblad
Rijkwert N.N., woonplaats(en): Leeste in Luneburg (D) met:
N.N.
1) Otto Rijkwerts
Gehuwd te Nieuw-Beerta 11 jul 1686 met:
Swaentie Feikes
2) Wibke Rijkwerts, geb. voor 1669, ovl. te Finsterwolde 19 mei 1730
Gehuwd ± 1685 met:
Jacob Harms Snakker, geb. voor 1661, ovl. te Finsterwolde 06 jul 1718, #Finsterwolde 6-7-1718: Jacob Harmens.#, zoon van Harmen Jurriens en N.N. Everts
#

Fol.348 - 20 oktober 1681 - Jacob Schoonveldt, nom.ux., en Froucke Luppens (ehel.) verhuren aan Jacob Hermans in Nieuw Beerta hun heerd in Nieuw Beerta te vooren aen verscheijden stuckwijse verhuirt met het kijltien over de wegh gelegen. De tegenwoordige meier is Jacob Hermans. En sal Jacob Hermans vrij staen om het voorgenoemde landt te mogen behuisen. Vermeld wordt Emmo Luppes die een groene kamp gebruikt. Borg: Herman Jurriens, te Nieuw Beerta, tevens vader. Huur: 400 car.gld. per jaar. Getuigen: Menso Wiltes en schoolmeester Peter Mattheus.

Fol.473 - 12 september 1683 - Hemko Phebens, als broer, Luppo Lamberts, zwager en zijn vrouw Jantjen Phebens, Haijo Harmens, zwager, en zijn vrouw Aeltjen Phebens, zuster, samen erfgenamen van wijlen Trijntje Phebens ter ener, en Jacob Harmens, gewezen echtgenoot van Trijntje Phebens ter andere zijde. Maken een afhandeling. Jacob Harmens zal aan zich behouden de behuizing en de schuur in Nieuw Beerta op monsieur Schonevelt vrouw's land. Tevens de levende have en de roerende goederen. Trijntje Phebens'erfgenamen behouden aan zich het eigendomlijk land te Zuidbroek. De erfgenamen krijgen ook de kleren van Trijntje en 100 rijksdaalders van Jacob. Getuigen: Emmo Luppens en Jan Jans Gronelander.

Fol.512 - 21 maart 1684 - Jacob Harmens, in Nieuw Beerta, is schuldig wegens geleverd hout tot zijn behuizing aan Ette Bruins, weduwe van Eltjo Swijckens, 362 car.gld. à 5%. Getuigen: Peter Mattheus en Menso Wiltes.

RAG RA V-ff-1 Nieuw-Beerta 15-12-1685: Jacob Harmens en zijn echtgenote Wupke Rijckes "tegenwoordich woonachtich in de Nieuwe Beerta" zijn "haere vader" Harmen Jurriens f 400 schuldig.

Fol.677 - Beerta 7 maart 1688 - Jacob Harmens en Wupke Rijckquers (ehel), te Nieuw Beerta, zijn schuldig aan Otto Holst en Tjaetjen Remkens (ehel.), in de Beerta, 500 daler à 5%. Getuigen: Peter Mattheus en Berent Evers.

Fol.19 - 24 februari 1690 - Jacob Hermans en Wupke Rijckquers (ehel.) verklaren t.o.v. en met toestemming van hun crediteuren gesworen Albert Jans, nom.ux., Etta Bruins, weduwe van Eltjo Swijckens, te verkopen aan Tjaetje Remkes, weduwe van Otto Holst hun eigendomlijke behuizing in Nieuw Beerta op burgemeester Cluivinge zijn heerd land. Tjaetjen Remkes dient burgemeester Cluivinge zijn achterstallige huur te betalen, etc. etc. De opbrengst van het koren zullen worden aangewend om de schatting aan de schatbeurder Focko Waldrix te voldoen. Getuigen: Gerrit ter Brüggen en Harm Geers.

RA V-gg-2 21-6-1701, 263v: Jacob Harmens en Wijpke lenen f 150 à 5% van Hendrik Geerts Smit en Greetje.

RA V-gg-2 (731/7097) Finsterwolde 25-9-1704: Jacob Harmens en Wijpke Rijquerts lenen f 10 à 5% van Etzko Tjaarts als boekholder der arme middelen.

RA V-gg-2 (731/7097) Finsterwolde 16-5-1711: Jacob Harms en Wijpke Rijquers lenen f 25 à 5% van Poppo Christiaans en Haijke Frerix.#

3) Greetje Rijkwerts, geb. voor 1682
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Finsterwolde 01 dec 1698 #Finsterwolde 1-12-1698: Hindrik Geerts Heijdekamp en Greet Riquerts zijne huisvrouw.#
met:
Hendrik Geerts Heijdekamp
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Finsterwolde 01 dec 1698

#Fol.96 - 5 juni 1702 - Derk Geers en Talle Alberts (ehel.), in de Beerta, lenen van Menso Tjabbes en Geert Hillebrants, beide in de Beerta, en ieder voor de helft, 150 gld. à 5%. Borgen: Hindrik Geers en Grietje Riquers (ehel.), te Finsterwolde. Getuigen: Andries Jansen en Herman Jurriens.

RA V-gg-3 (731/7078) Finsterwolde 9-11-1716: Greetjen Rijquerts wed. wijlen Hendrik Geerts leent f 100 à 5% van haar broer Otto.

RA V-gg-3 (731/7098) Finsterwolde 20-11-1716: Greetje Rijquerts wed. Hindrik Geerts leent voor haar en haar nakomelingen f 200 à 5% van de wedman T. Römelingh x Elske Ebes.#

4) Wijntje Rijkwerts
Hoofdindex A-Z