Gezinsblad
Ede Geerts met:
Grietje Jans
1) (?) Antje Edes, ovl. te Finsterwolde 15 nov 1732, #Finsterwolde 15-11-1732: Antje Eedes Eevrouw van Tjabering Pauwels nalatende een kind.#
Ondertrouwd te Finsterwolde 22 jan 1730, #Finsterwolde 1730: d. 22 Januarij Tjabring Pauwels van de Nieuwe Schans en Antje Edes alhier.# met:
Tjabren Pauwels, ged. te Nieuweschans 18 mei 1704, #Nieuweschans 1704: Den 18 dito (Mei) hebben Pauwel Pauwels en Moeder Tjabren haer soon ten H. Doop gepraesenteert en is genoemt Tjabren.#, beroep(en): schoenmaker, zoon van (?) (?) Pauwel Pauwels en Moeder Tjabren
#RAG, RA V-ee-10, kopiedeel 269: Op 15 april 1732 treedt Tiaberen Pawels op als getuige van het zegelen van een akte in Beerta.#

Gebeurtenis: belijdenis gedaan Finsterwolde 27 nov 1730

#731/6117, Requesten Oldambt: Ebe Aises en Consten. t'zamen in qlte. voormond en voogden over het dogtertje van Tjabering Paulis bij wijlen Antje Edes verwekt verzoekende authorisatie om met des kinds vader vermelt te mogen afhandelen, is geapostilleert remten. in hun qlte worden geauthoriseert tot de verzogte afhandelinge, mits geschiedende ten overstaan van gerigte. Zuidbroek den 7 december 1733.

731/6117, Requesten Oldambt 7-12-1733: Tjabering Paules en cons. voormond en voogden over het nagelaten dochtertje van Nantko Jans en Elsebein Bartels (elders: Balsters) verzoeken en verkrijgen autorisatie tot de verkoop van pupils huisje.

731/5594, Afkopen e.d. Oldambt 7-12-1733: Ebo Aijsses, Derk Jans en Heero Jans voormond en voogden over het dochtertje van wijlen Antje Eedes en Tjabering Pouwels maken een afkoop met de vader. Vader behoudt de gehele boedel en zal het kind groot brengen tot zestien jaren en lezen en schrijven laten leren. Daarna zal hij haar uitkeren een zilveren ducaton, een bijbel met zilveren krappen, een oorijzer en drie zilveren knopen en een paar zilveren gespen. De erfenis die de pupil te wachten heeft van haar grootmoeder Grietie Jans blijft hier buiten.

V-pp-1, 28-1-1743: Eisse Ebes voormond, Feebe Hemmes als vreemde voogd over de dogter van Tjabering Pouwels bij Antje Edes in egte verwekt.#

Hoofdindex A-Z