Gezinsblad
N.N. met:
Teupke Jacobs, ovl. na 25 okt 1725 1e huwelijk 2e huwelijk
1) Hille Hindriks
Gehuwd te Blijham 28 okt 1725
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Blijham 25 sep 1725 #RA VI-A-2, 70r+v. Blijham 25-9-1725. Hc. Jan Berents en Hille Hendriks.

Alieko Doedens pastor te Blyham betuige met dezen openen verzegelden huiwelyks brief, dat er een huiwelyk is beraamt met Vrienden toestemminge tusschen den Eerb. Jan Berents als Bruidegom en de Deugtz. Hille Hindriks als Bruit, waarvan de huiwelyks voorwaarden met d'aanwezende Vriendens bewillinge zyn als volgt.

De goederen zo van den Bruidegom, als Bruit blyven onbegroot, welke zo van den Bruidegom, als Bruit by d'inbrenginge op de rugge van de verzegeling zullen worden getekent in de tegenwoordigheit van twee getuigen. Wat nu met de aangebragte, en nog aan te ervene goederen staande het huiwelijk zal gewonnen of verloren worden zal beide gelyk aangaan.

Zoons of Dogteren door Gots zegen uyt dit huiweliyk verwekt zullen tot Vaderlijke en Moederlijke goederen gelyk na zijn. De kinderen zullen genieten het regt van repraesentatie om by versterf van d'ouders in hare plaatz te treden in alle voorvallende erftenissen. Zo de Bruidegom voor zyne Bruit sterft zo wil hy zyne Bruit uyt zyne goederen verbetert hebben een kints part. Zo de Bruit voor haren Bruidegom overlyt, zo wil ze haren Bruidegom uyt hare goederen verbetert hebben de som van hondert en dertig gl. Zeg 130 gl.

Welke begifting plaats zal hebben lyftogswyze geen kint of kinderen zynde tog verstorven voor 't leven van de langstlevende om na versterf van dezen weer te keren tot die zyde van waar ze gekomen zyn.

Dit op deze wyze besloten zynde is van de Bruidegom en Bruit en van de tegenwoordige Vrienden ondertekent, van de zyde van de Bruidegom Grete Veltens, beste moeder, Frouke Tonnys aangetroude zuster, Lammert Harms aangetroude halfbroer. Aan de zyde van de Bruit, Ouke Jans stiefvader, Teupke Jacobs moeder, Jan Peters aangetroude halfbroer. Getuigen Tiarke Lupkes, Folkert Harms.

En is van mij Pastor in protocolle gezet en tot meerder bevestinge door 't onderschryven van mynen naam en't aanhangen van myn zegel op 't francyn bevestigt. Actum den 25 8bris 1725.# met:
Jan Berents, zoon van Berent N.N. en Rixte N.N.

Hoofdindex A-Z