Gezinsblad
(?) Albert Stork, ovl. te Sappemeer 19 sep 1784, #Kleinemeer (rk), Naamlijst der overledenen voor wie zielemissen moeten worden gelezen: septembri 19a Albert Stork 1784 in Zapmeer.#, beroep(en): koopman, woonplaats(en): Groningen (Gn), Schildwolde (Gn)
Ondertrouwd te Groningen 04 mei 1743, #Groningen 4-5-1743, tr. 21-5-1743 (MK; ds. A. Alberthoma) Albertus Stork, van Groningen, en Harmtjen Francken, van Venlo, p.q. Hindrick Bouckes als neef.#
Gehuwd te Groningen 21 mei 1743 met:
Harmtjen Francken

Gezinsblad
(?) Albert Stork
Ondertrouwd 21 aug 1756
Gehuwd te Schildwolde 19 sep 1756 met:
Elsien Kok, ovl. 02 jan 1773, #Op 11-12-1772 was Elsien nog in leven; 5-2-1773 was zij zeker dood. Volgens de naamlijst der overledenen van Kleinemeer moest er op 2 januari een mis gelezen worden voor Elsje Coks overleden in 1767 Schildwolde. 1767 is vermoedelijk een oude leesfout: men heeft denkelijk lxxiii aangezien voor lxvii.#, woonplaats(en): Schildwolde (Gn) 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Ties Robers Kok en Saartje Jans

Gezinsblad
(?) Albert Stork , #Schildwolde 30-4-1774: Albert Stork van Gron. en Hillegijn Hinderks van Veendam nae drie voorafgaande proclamatien met attestatie versonden den 30 April.#
Gehuwd te Kleinemeer 07 mei 1774, #Kleinemeer (RK) 7-5-1774: Albert Stork v. Sappemeer en Hillegie Hindriks.# (religie: rooms-katholiek)
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Veendam 26 apr 1774 #RAG, RA V-ll-21 (kd 495) Veendam 26-4-1774. Compareerden persoonlijk de E. Albert Stork als Bruidegom en de E. Hilligjen Hindriks als Bruid, welke verklaarden met mande vrienden kennis en raad een huwelijk geslooten en gededigt te hebben, op volgend huwelijksvoorwaarden. Voor eerst zijn toekomende Ehel. nevens aanweezende vrienden wel te vreden met zodane goederen als zij bij malkanderen brengen, welke aangebragtte nevens staande egt aan te ervene goederen niet gemeen zullen zijn, maar in alle gevallen van erf en versterf devolveren aan die zijde van waaruit ze heergekomen zijn. Winst en verlies staande egt zal gemeen wezen half en half. Zoons en dogters die uit dit huwelijk mogten voorkomen, zullen tot der ouderen en vrunden nalaatenschap even naa en gelijke sibbe weezen, en in ale gevallen van erf en versterf genieten het regt van representatie. Bruidegom voor de bruid komende te sterven zonder kind of kinderen natelaaten, of die nalaatende voor de langstleevende kwamen te sterven, zal de bruid uit des Bruidegoms goederen genieten de somma vijftienhonderd gld. en de aangewonnen goederen eeuwig en erfelijk, en 800 guld. ter lijftogt zo lang zij leevet, met volle mate en magt om des noods zijnde, dezelve te verminderen of te verteren, zonderdeswegen cautie te stellen, doch naa haar dood, zal die vererven op Bruidegoms stiefkinderen, als het niet geheel of ten deele verteert is. Bruid voor den bruidegom in gelijken gevalle komende te sterven, zal de Bruidegom behouden alle aangebragte en aangewonnen goederen van de bruid ter lijftogt zo lang hij levet, met volle mate en magt om desnoods zjnde hetzelve te verminderen of te verteren zonder deswegen cautie te stellen. Het lijfstoebehooren van den Bruidegom zal de Bruid behouden, doch daarvoor uitkeeren aan de Roomsche armen 30 gld en 5 gld aan de gereformeerde armen van Veendam en 5 gld aan die van Sapmeer, maar dat van de bruid zal met zes weeken aan haar naaste vrunden worden uitgekeerd. Kind of kinderen nalaatende zullen haar ouderlijke portie niet moogen eischen, zo lang de langstleevende ongetrouwt blijvt en in geval van versterf van beide zullen de oudere haar portie niet moogen vraagen voor de jongste 18 jaaren oud is. Dedigslieden aan Bruidegomszijde waren bij absentie van vrunden de E. Poppo Wijndelts en Otto Botterman hier toe expres verzogt, aan Bruidszijde de E. Hindrik Hindriks als broeder en de E. Aaltjen Hindriks als zuster. Aldus in verzegeling belijet en van comparanten nevens getuigen als de E. Jan Hemmes en Hindrik Wester verteikent. (wg) Albert Stork, Hillegin Hindriks, Poppe Wijndes, D. Otto Botterman, Hindrik Hindriks, Altin Hinderks, Jan Hemmes, Hinderk Westers.#
met:
Hillegie Hindriks (van Veen)
Hoofdindex A-Z