Gezinsblad
Geert Harms Meijer, ged. te Groningen 11 aug 1716, #Groningen (MK) 11-8-1716: Gerardus, Herman Meijer, Geertien Hermans, in de Musschengank.# (religie: ndg), ovl. voor 05 apr 1760, met schip en al verdronken, beroep(en): schipper, zoon van Harm Alberts Meijering en Geertien Geerts
Ondertrouwd te Groningen 07 apr 1753, #Groningen 7-4-1753, tr. 22-5-1753 (AK, Ds. Jansonius) Geerd Harms Meijer, van Groningen, en Stijntjen Lammerts Albronda, van Groningen, p.q. Pieter Lammerts Albronda, als halfbroeder.#
Gehuwd te Groningen 22 mei 1753
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Groningen 05 apr 1753 #GAG, RA 3ij, 5-4-1753. Huwelijkscontract tussen Geert Harms Meijer en Stijntjen Lamberts Albronda. Bepaald wordt aangaande de goederen dat ze "met winst en verlies nae de egte beslapinge gemeen zullen wesen half ende half." Zoons en dochters zullen gelijk berechtigd zijn, en het recht van representatie genieten. Dit recht wordt mede toegekend aan de kinderen van bruidegoms broer en twee zusters. Indien bruid of bruidegom zonder kinderen die hen overleven komen te overlijden, of indien overlevende kinderen zelf overlijden tijdens hun minderjarigheid, dan zal de langstlevende alle goederen van de overledene zonder borgtocht "ter lijftogt" behouden. De goederen mogen zelfs verteerd worden. Wel moet de langstlevende "met ses weken" 50 Car. gldn. aan de erfgenamen uit keren in plaats van lijfstoebehoren. Indien de eventuele kinderen uit dit huwelijk overlijden zonder wettige lijfserven na te laten, krijgen "des bruidegoms vrienden" 200 Car. gldn. uit de gemene boedel vooruit, en wordt de rest "in twee egale delen tusschen bruidegoms en bruits naaste bloed gescheiden en gedeelt." Aan bruidegomszijde Albert Harms Meijer, broeder, en Pietertje Tiessens, aangehuwde zuster, Margien Harms Meijer en Willem Fokkens, zuster en zwager, Elsjen Harms Meijer en Harm Jans, zuster en zwager. Aan bruidszijde Peter Lammerts Albronda en Naanke Berends, halfbroeder en aangehuwde halfzuster.#
met:
Stijntje Lammerts Albronda 1e huwelijk 2e huwelijk
#Op 5-4-1760 leverde Stijntje een inventaris in ter weeskamer. De Profijtelijke Staat (uitsluitend inboedel) beliep f 154-15-0, de Schadelijke Staat f 71-12-0, dus de boedel had een positief saldo van f 83-3-0. De erfenis voor "de pupil" bedroeg dus de helft, plus het lijfstoebehoren à f 35-0-0. Aanvankelijk telde men hier nog bij op de f 15-0-0, "angeerft van wed. G. Heins". Een marginale aantekening verklaart echter dat de helft van die erfenis volgen haar huwelijkscontract aan de weduwe toekwam, zodat het eindbedrag weer met f 7-10-0 werd verminderd. De erfenis werd uiteindelijk vastgesteld op f 84-1-4. Interessant is de post: "An Torfboer schuldig 39 gld 4 st, denk met hem of te accorderen door 't verdrinken en verongelukken van man en schip voor de helfte".

Archief Weeskamer 9, 50r, 10-4-1760: Willem Fockens beneevens Pieter Albronda als opsienders over de minderjarige soon (sic) van wijlen Geert Meijer bij Stijntje Lammerts Albronda in egte verwekt.#

Hoofdindex A-Z