Gezinsblad
Geert Jans, ovl. tussen 1682 en 1688 met:
Geertjen Geerts
#Lijst van rooms-katholieke inwoners der stad Groningen 1682, 2e vaandel, hopman Reusinck: Geert Jans schipper f 3-3-0.

Lijst van rooms-katholieke inwoners der stad Groningen 1688, 2e vaandel, hopman W. Rosingh: Geert Jans weduwe schuitenschuiver.#

1) Eefjen Geerts, ged. te Groningen (Gn) 26 dec 1653, #Groningen (MK) 26-12-1653: Eefjen, Geert Jansz, Geertjen Geerts, opt Schuitendiep.#, ovl. tussen 22 mei 1753 en 1760
Ondertrouwd te Groningen 01 dec 1677, #Groningen 1-12-1677, tr. 8-1-1678 (MK, ds Joh. Abbringe): Geert Heijnens, van Groningen, en Evien Geerts, van Groningen, p.q. Geert Jans als vader.#
Gehuwd te Groningen 08 jan 1678 met:
Geert Heijnes, ovl. voor 30 sep 1710
#Groningen (3x-107, 92v) 21-12-1726, geregistreerd 10-8-1729: Eefsjen Geerts weduwe van Geert Heinens, leent f 300 van Peter Hindriks en Geesjen Geerts.#In 1690 en 1692 wonen Geert Heijnes en Eefjen Geerts in de Mussengang. In 1710 vinden we in de Mussengang een Eve ... als absente eigenares of bewoonster. In 1765 is Willem Fockens eigenaar van een huis in de Mussengang. Aangezien Willem Fokkens getrouwd was met een kleindochter van Geert Heijnes en Eefjen Geerts, zal Willem in 1765 waarschijnlijk wel de eigenaar geweest zijn van het huis waarin ooit zijn vrouws grootouders woonden. Grootmoeder is dan overleden tussen 1710 en 1765. We kunnen de overlijdensdatum nog nader preciseren:

1. Op 21 december 1726, acte geregistreerd op 10 augustus 1729, leent Eefsjen Geerts weduwe van Geert Heinens, f 300.

2. Op 26 januari 1736 exhibeert Eefjens schoonzoon Harm Meijer ter weeskamer de inventaris van de goederen die zijn overleden vrouw Geertien Geerts heeft nagelaten. In de boedel bevindt zich geen huis. De profijtelijke staat beloopt f 20, en de schadelijke f 63. Er is zo weinig huisraad dat het erop lijkt dat het echtpaar bij iemand inwoonde. Harm en Geertien woonden bij de dopen van al hun kinderen in de Mussengang.

Conclusie derhalve: men woonde in bij schoonmoeder, en schoonmoeder is overleden tussen 1736 en 1765, na het overlijden van haar dochter, zodat het huis rechtstreeks op haar kleinkinderen, (en mogelijk op haar andere kinderen) is vererfd.

Eefjens kleinzoon Geert Harms Meijer trouwt op 22 mei 1753 met Stijntjen Lammerts Albronda. Stijntjen toont als weduwe op 5 april 1760 een inventaris ter weeskamer. Een van de posten is f 15, "angeerft van de weduwe G. Heins." De enige mij bekende persoon die in aanmerking komt voor de aanduiding "weduwe Geert Heins" is Eefjen Geerts. De erfenis is ontvangen na het sluiten van het huwelijk. Als we daaruit mogen concluderen dat Eefjen dus na 22 mei 1753 is overleden, werd zij wel heel oud: zij was gedoopt op 22 december 1653. Het kan ook zijn dat zij al eerder overleed, maar dat de afwikkeling van de boedel vertraging op leverde.

Mijn eindconclusie is voorlopig dat Eefjen overleed tussen 26 januari 1736 en 5 april 1760, en misschien na 22 mei 1753.

2) Elsien Geerts, geb. te Groningen voor 1669, ovl. voor 25 sep 1710
Ondertrouwd te Groningen 17 jan 1685, #Groningen 17-1-1685, tr. (MK, ds. Abd. Velingius): Wessel Andries, van Groningen, en Elsien Geerts, van Groningen, p.q. Geert Heijns als zwager.#
Gehuwd te Groningen 17 feb 1685
Gehuwd (kerk) te Groningen 17 feb 1685 (religie: rooms-katholiek), #Groningen (rk-Carolieweg) 17-2-1685: Wesselius Andries x Elisabeth Geerts.# met:
Wessel Andries, alias: Wessel Husinga (?), ovl. na 30 sep 1710, beroep(en): touwslager, zoon van Andries Huisinge en Engeltjen Wessels
#3x-63, f. 103 Groningen 24-4-1685 (Johan Baptista Gramaye in Westerdeel Langewolt Jr ende hovel.) geregistreerd 8-5-1685.: Wessel Andries en Elsien Geerts echtel. zijn schuldig aan "de deugtsame dochter Margareta Lomans"f 150, à 5%.

3x-71, f. 27

Groningen 29-4-1692 (Pompejus Gruijs etc) geregistreerd 3-6-1692: Wessel Andries touwslager en Elssien Geerts echtelieden zijn schuldig aan Margareta Staels f 150, "heerkomende van twee papieren obligatien die door desen sijn gemortificeert", à 4 %

3x-82, f. 102 Groningen 22-3-1704 (Allard Gaijckinga Renghers) geregistreerd 26-3-1704.: Wessel Andries is schuldig aan Hendrick Ennens en Geertien Bartels (eln) f 250 à 4% "wegens geleverde ende tot sijn volle genoegen ontfangene waeren".

GAG, Requestboek 25-9-1710: Op de requeste van Wessel Andries genegen zijnde sijn vierde part in een huisjen in Muskengangh te vercoopen, waarin sijne drie kinderen, out 17, 23 en 24 jaaren, mede een vierde part toebehoort, tot de vercopig van welckers vierde part de remonstrant versocht authorisatie. (Deze werd verleend).

Groningen (3x-89, f. 160v (B&R)) 1712: Peter Andries en Geertruit Geerts (ehln) hebben verkocht aan Jelte Jochems Meijer hun lijdraaiersbaan bij "Wolberigs Dwenger"op pachtgrond, met al het gereedschap, voor f180 en een Rijxdaeler. De verkoper heeft f100 ontvangen, en belooft "het Stadts schultprothocol te sullen suiveren"; het overige zal betaald worden bij de levering op 1-5-1713. Borg voor vrije leverantie en evictie: Wessel Andries.#

Hoofdindex A-Z