Gezinsblad
Geert Heijnes, ovl. voor 30 sep 1710
Ondertrouwd te Groningen 01 dec 1677, #Groningen 1-12-1677, tr. 8-1-1678 (MK, ds Joh. Abbringe): Geert Heijnens, van Groningen, en Evien Geerts, van Groningen, p.q. Geert Jans als vader.#
Gehuwd te Groningen 08 jan 1678 met:
Eefjen Geerts, ged. te Groningen (Gn) 26 dec 1653, #Groningen (MK) 26-12-1653: Eefjen, Geert Jansz, Geertjen Geerts, opt Schuitendiep.#, ovl. tussen 22 mei 1753 en 1760, dochter van Geert Jans en Geertjen Geerts
#Groningen (3x-107, 92v) 21-12-1726, geregistreerd 10-8-1729: Eefsjen Geerts weduwe van Geert Heinens, leent f 300 van Peter Hindriks en Geesjen Geerts.#In 1690 en 1692 wonen Geert Heijnes en Eefjen Geerts in de Mussengang. In 1710 vinden we in de Mussengang een Eve ... als absente eigenares of bewoonster. In 1765 is Willem Fockens eigenaar van een huis in de Mussengang. Aangezien Willem Fokkens getrouwd was met een kleindochter van Geert Heijnes en Eefjen Geerts, zal Willem in 1765 waarschijnlijk wel de eigenaar geweest zijn van het huis waarin ooit zijn vrouws grootouders woonden. Grootmoeder is dan overleden tussen 1710 en 1765. We kunnen de overlijdensdatum nog nader preciseren:

1. Op 21 december 1726, acte geregistreerd op 10 augustus 1729, leent Eefsjen Geerts weduwe van Geert Heinens, f 300.

2. Op 26 januari 1736 exhibeert Eefjens schoonzoon Harm Meijer ter weeskamer de inventaris van de goederen die zijn overleden vrouw Geertien Geerts heeft nagelaten. In de boedel bevindt zich geen huis. De profijtelijke staat beloopt f 20, en de schadelijke f 63. Er is zo weinig huisraad dat het erop lijkt dat het echtpaar bij iemand inwoonde. Harm en Geertien woonden bij de dopen van al hun kinderen in de Mussengang.

Conclusie derhalve: men woonde in bij schoonmoeder, en schoonmoeder is overleden tussen 1736 en 1765, na het overlijden van haar dochter, zodat het huis rechtstreeks op haar kleinkinderen, (en mogelijk op haar andere kinderen) is vererfd.

Eefjens kleinzoon Geert Harms Meijer trouwt op 22 mei 1753 met Stijntjen Lammerts Albronda. Stijntjen toont als weduwe op 5 april 1760 een inventaris ter weeskamer. Een van de posten is f 15, "angeerft van de weduwe G. Heins." De enige mij bekende persoon die in aanmerking komt voor de aanduiding "weduwe Geert Heins" is Eefjen Geerts. De erfenis is ontvangen na het sluiten van het huwelijk. Als we daaruit mogen concluderen dat Eefjen dus na 22 mei 1753 is overleden, werd zij wel heel oud: zij was gedoopt op 22 december 1653. Het kan ook zijn dat zij al eerder overleed, maar dat de afwikkeling van de boedel vertraging op leverde.

Mijn eindconclusie is voorlopig dat Eefjen overleed tussen 26 januari 1736 en 5 april 1760, en misschien na 22 mei 1753.

1) Heine Geerts, ged. te Groningen 12 nov 1678, #Groningen (NK) 12-11-1678: Heine, Geert Heines, Eefjen Geerts, aen't Schutendiep.# (religie: ndg)
2) Geesien Geerts, ged. te Groningen 27 mrt 1681, #Groningen (MK) 27-3-1681: Geesien, v. Geert Heynes, m. Eefien Geerts, op't Schuitendiep.# (religie: ndg), ovl. voor 02 mei 1682
3) Geesjen Geerts, ged. te Groningen 02 mei 1682, #Groningen (MK) 2-5-1682: Geesjen, v. Geert Heynes, m. Eefien Geerts, bij't Schuitendiep.# (religie: ndg), ovl. voor 28 sep 1684
4) Geesjen Geerts, ged. te Groningen 28 sep 1684, #Groningen (MK) 28-9-1684: Geesjen, v. Geert Heynes, m. Evertjen Geerts, aen't Schuitendiep.# (religie: ndg), ovl. na 15 feb 1730
Ondertrouwd te Groningen 08 jan 1707, #Groningen 8-1-1707, tr. 25-1-1707: Pieter Hindriks, en Geesijn Geerts, van Groningen, p.q. Wessel Andries, als oom.#
Gehuwd te Groningen 25 jan 1707
Gehuwd (kerk) 24 jan 1707 (religie: rooms-katholiek), #Groningen (rk-Carolieweg) 24-1-1707: Petrus Hendrik x Gesina Jans (sic).# met:
Pieter Hindriks, ovl. na 15 feb 1730
#Groningen (3x-106, 182v) 4-9-1728: Jan Breuer i.q. als voorstander over de minderjarige kinderen van Derk Jans Landegge en Grietjen Sprinkel, voor de ene helft, en Harmen baalmans en Geesje Derks (ehln) voor de andere helft, verkopen aan Augustinus Holtcamp en Elisabeth Vos (ehln) een behuizing met een hofje etc. in de Nieuwe Ebbingestraat, voor f 660-0-0. De kopers hebben f 60 betaald. De resterende f 600 blijft à 4 1/2% op het huis staan; totdat dit bedrag volledig betaald is behouden verkopers zich de eigendom voor. Verkopers cederen bij dezelfde akte het recht van gereserveerde eigendom aan Peter Hendriks en Geesjen Geerts (ehln).

Groningen (3x-107, 238) 15-2-1730: Wessel Jans en Jantje Jansens (ehln) verkopen aan Peter Hendriks en Geesjen Geerts (ehln) hun "halve snicke no. 7 an t Rotterdiep voorts met het anpart peerden, stallingen tot deselve en verdere annexen en toebehoren van dien invoegen de vercoper tot uitwijsen van sijn vaderlijk goed van sijn moeder Stijntje Luigjes wed. van Jan Sijvers, en van Jan Willems en Bregtjen Jans ehln zijnde de eerste comparants suster en angetroude broeder volgens versegeling waardoor desen is getogen, in eigendom is toegekend". Het geheel zal worden aanvaard op 1-5-1730.#

5) Geertien Geerts, ged. te Groningen 03 nov 1687 (religie: ndg), ovl. voor 26 jan 1736
Ondertrouwd te Groningen 09 jan 1712, #Groningen: otr.9-1-1712, tr. 26-1-1712 (MK) Harm Alberts van Groningen en Geertien Geerts, van Groningen, p.q. Pieter Hindriks als swager.#
Gehuwd te Groningen 26 jan 1712 met:
Harm Alberts Meijering, alias: Harm Meijer, ged. te Groningen 20 mei 1684, #Groningen (MK) 20-5-1684: Harmen, v. Albert Mejerink, m. Maria Claessen opt Schuitdiep.#, ovl. voor 05 apr 1753, beroep(en): schuitenschuiver, zoon van Albert Jansen Meijerinck en Marregien Clasen
#Bijzonderheden:

Op 29-1-1717 leenden Harmen Mijerinck (hij tekende Harm Meijrinck) en Geertien Geerts (zij zette een kruisje) egtel. 250 carolus guldens van "Peter Hindriks en Geesien Geerts zijn huisvrou" à 5%, met een opzegtermijn van een kwartaal, waarvoor zij "te onderpand stelden alle haere reets hebbende en toekomende goederen geene exemt en spetialijk haar snabbeschuite met desselfs toebehoren, om op alle heeren wateren en stroomen de selve te mogen arresteren...." {GAG, RA-3x deel 98 fol. 85}

Op 12-1-1724 leenden Harmen Meijerinck (hij tekende met Harm Meijringh) en Geertien Geerts egtel. te Groningen van Emerens Hindriks wed. Arent Ganckema 150 car. guldens à 5%. {GAG, RA-3x deel 101, fol. 162}.#

6) Aaltjen Geerts, ged. te Groningen 17 okt 1690, #Groningen (MK) 17-10-1690: Aeltjen, Geerdt Heijnes, Eefjen Geerts, in Musk. gang.# (religie: ndg), ovl. voor 17 feb 1692
7) Aaltjen Geerts, ged. te Groningen 17 feb 1692, #Groningen (AK) 17-2-1692: Aeltjen, Geerd Heinnens, Eefjen, in de Musk. gang.# (religie: ndg)
Hoofdindex A-Z