Gezinsblad
Focke Willems, ged. te Hoogkerk 21 mrt 1686, #Hoogkerk 1686: den 21 martii tot Hoogkerk gedoopt 't kint van Willem Willems en Aechte Fockes tot Hoogkerk en't selve genoemt Focke.#, ovl. tussen 16 feb 1727 en 08 aug 1727, zoon van Willem Willems en Aefke Fockes
Ondertrouwd te Hoogkerk 22 mei 1712, #Hoogkerk 1712: Den 22 maij en volgende sondagen sonder eenige inspiringe gekondiget het houwelijck tusken Focko Willems van Hoogkerkck en Anje Boeijs van Leeghkerk en de 10 junij sijnde proefpredikatie gecopuleert.#
Gehuwd te Hoogkerk 10 jun 1712 met:
Anje Boeijes, ovl. voor 20 mei 1723
#RA LXII-a-2:

20 maij 1723: Op versoeck van Focke Willems zijn in judicio gecompareert de E. Harmen Boelens en heeft angesworen als voormondt, de E. Mente Willems als sibbe en de E. Derck Willems als vreemde voogt tot en over wijlen Anje Bois minderjarige naegelatene dogtertje bij Focke Willems in Egte verwekt en hebben alsoo haer gewoonlijcke eedt als nae lantr. gepresteert is dit alsoo in actis geteickent.

8 augustus 1727: Harmen Boelens als voormondt, Mente Willems sibbe en Derck Willems vreemde voogt oever wilen Focke Willems en Anje Bois minderjarige naegelatene dogtertje tot Hoogkerk worden op haar versoek geauthoriseert om met des pupillen stiefmoeder Annigien Harms wed. Focke Willems een af uitcoop en scheidinge te moogen maken angaande vaderlijk goet is dit also in actis geteikent.

22 juni 1729: op het versoek van Harm Boelens als voormond over wilen Focke Willems en Anje Bois minderjarige naegelatene kindt is in judicio van Hoogkerk gecompareert Claas Peters Wedman en heeft angesworen over dito pupil als sibbevoogt hen ter tijd de afcoop en scheidinge met des pupillen stiefmoeder wert gedaen angaande vaderlijk goet en continueert als vreemde voogt Derk Willems, dit also in actis geteikent.

23 juni 1729: Harm Boelens en cons. in qlt. als voorstanderen over wilen Focke Willems en Anje Bois onmondige kindt worden op haar versoeck geaauthoriseert om neffens de meerdere erfgenamen van wilen Mente Willems een af uitkoop en scheidinge met derselver nagelatene weduwe Aeltien Roelfs (sic) te mogen maken is dit also in actis geteikent.#

1) Aafke Fokkes, ged. te Hoogkerk 20 aug 1713, #Hoogkerk 1713: Den 20 Aug. is gedoopt het kind van Focco Willems genoemd Aafke te Hoogkerk.#, ovl. voor 19 jun 1716
2) Boeje Fokkes, ged. te Hoogkerk 22 apr 1715, #Hoogkerk 1715: den 22 April, Focke Willems, Boeje, te Hoogkerk.#, ovl. voor 19 nov 1718
3) Aafke Fokkes, ged. te Hoogkerk 19 jun 1716, #Hoogkerk 1716: den 19 Junij is bij mijn afwesen Focke Willems kindt tot Groningen gedoopt en is het selve genaempt Aefke.#
4) Boeje Fokkes, ged. te Hoogkerk 19 nov 1718, #Hoogkerk 1718: Den 19 Novembr. het kindt van Focke Willems, Boeje, Hooghkerck.#

Gezinsblad
Focke Willems
Ondertrouwd te Hoogkerk 30 mei 1723, #Hoogkerk 1723: Den 30 Maij en volgende sondage sonder eenige inspiringe gekondiget het houwlijck tusken Focco Willems van Hooghkerck en Anje Harms van Helpman en tot Hooghkerck getrouwt.#
Gehuwd te Hoogkerk jun 1723 met:
Anje Harms, geb.
1) Jantijn Fokkes, ged. te Hoogkerk 03 sep 1724, #Hoogkerk 3-9-1724: Jantijn, vader Focco Willems, te Hoogkerk.#, ovl. 15 sep 1780, #Groningen (Weeskamer, inv. 13) 15-9-1780: Jantje Fockens weduwe van Jan Roelfs buiten Aapoort.#
Ondertrouwd te Groningen 13 apr 1754, #Groningen 13-4-1754, tr. 8-5-1754 (AK; ds. Segaar): Jan Roelfs, van Eelde, en Jantje Fockens, van Hoogkerk, p.q. Willem Fockens, als broeder.#
Gehuwd te Groningen 08 mei 1754 met:
Jan Roelfs, ovl. voor 15 sep 1780, zoon van Roelf N.N. en N.N.
#Groningen (3-hh) 1-12-1780: Lambert Roelfs angezworen als voormond over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Roelfs bij wijlen Jantje Fockens in egte verwekt; Willem Fockens en Jacob Roelfs ad idem.

Groningen (3x-179, 45v) 29-12-1780: Lambert Roelfs, Willem Fockens en Jacob Roelfs, voorstanderen over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Roelfs en wijlen Jantjen Fockens, verkopen krachtens authorisatie d.d. 12-12-1780 aan de boekverkoper Jacob Bolt en zijn echtgenote Jacoba Huisinga de eigendom van ongeveer 24 matten of 32 grasen vrij land buiten der A poort aan de Drentse laan, voor f 875, zoals laatstelijk door Jantjen Fockes als eigenares is gebruikt.

Groningen (3x-181, 89v) 9-11-1782: Lammert Roelfs, Willem Fokkens en Jacob Roelfs als voorstanderen over de minderjarige kinderen van Jan Roelfs en Jantje Fokkens lenen van monsr. Berent Suimeringh f 300, à 4%.#

2) Willem Fokkens, ged. te Hoogkerk 16 feb 1727, #Hoogkerk 16-2-1727: Willem Fockes, vader Focke Willems, te Hoogkerk.#, ovl. te Groningen ± 30 nov 1783, beroep(en): voermansknecht, voerman
#Voermansknecht: dit beroep duikt op in de overlijdensakte van zijn zoon Geert Fokkens (Groningen 20-7-1822). Gezien dit ambulante beroep van Willem Fokkens is de volgende passage uit het doopboek van Bellingwolde interessant: "(1771) Den 13 december is gedoopt het soontjen van Elsijn Harms Palts sijnde van haar in onegte gewonnen waarvan na het seggen van de moeder was Willem Fokkens in Groningen en is het kind bij den doop ook gen. Willem Fokkens.#

Ondertrouwd te Groningen 03 mei 1749, #Groningen 3-5-1749, tr. 21-5-1749 (AK, ds. Folkers): Willem Fockens van Hoogkerk en Marrigje Harms van Groningen, p.q. Geert Harms als broeder.#
Gehuwd te Groningen 21 mei 1749 met:
Marrigjen Harms (Meijer), #De naam Meijer duikt op in de overlijdensakte van haar zoon Geert Fokkens (Groningen 20-7-1822).#, ged. te Groningen 04 sep 1712, #Groningen (MK) 4-9-1712: Marrichjen, dochter van Harmen Alberts en Grietien Geerts, in Muskengang.#, dochter van Harm Alberts Meijering en Geertien Geerts
Hoofdindex A-Z