Gezinsblad
Wijbe Beerents, geb. te Wildervank, ged. te Veendam 05 mei 1667, zoon van Beerent Jans en Maria Wijbens
Gehuwd te Veendam 11 mrt 1692, #Veendam 1692: 98. Wibe Berents uit de Wildervanck en Sara Tobias uit de Scheemda hebben haar houw. proclamatien onverhindert gehad en sijn bij ons volgens kerken order bij ons gecop. den 11 martii 1692.# met:
Sara Tobias, ged. te Scheemda 16 okt 1670, #Scheemda 16-10-1670: Saara dochter van Tobias Freriks en Trijntien echteluijden in de Scheemda.# (religie: ndg), dochter van Tobias Frericks en Catharina N.N.
#Wildervank, lijst van lidmaten 1702: Wijbe Berents en Sara Tobias Ehel.#
1) Beecke Wijbes, geb. te Wildervank, ged. te Veendam 18 dec 1693, #Veendam 18-12-1692: Beecke, d. van Wijbbe Berendts en Sara Tobias in de Wilder.# (religie: ndg), ovl. voor 17 mrt 1695
2) Beke Wijbes, alias: Bieke Wijbes, geb. te Wildervank, ged. te Veendam 17 mrt 1695, #Veendam 17-3-1695: Beke d.v. Wijbe Berents en Sara Tobias, Wilderv.# (religie: ndg)
Gehuwd te Wildervank 13 mei 1714
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Wildervank 07 apr 1714 #Wildervank (731/7360, V-mm-4) 7-4-1714: Hc. Adriaan Everts en Beecke Wijbes. Aan bruidegomszijde Claertien Nigges moeder, Hans Bastiaens en Annigjen Niggen als oom en moei. Aan bruidszijde Wijbe Beerents vader, Berent Jans bestevader.#
met:
Adriaan Everts
3) Martien Wijbes, geb. te Wildervank, ged. te Veendam 10 jan 1697, #Veendam 10-1-1697: Martien, d.v. Wijbbe Berents en Sara Tobias, Wilderv.# (religie: ndg), ovl. voor 06 feb 1698
4) Martien Wijbes, geb. te Wildervank, ged. te Veendam 06 feb 1698, #Veendam 6-2-1698: Martien, d.v. Wijbbe Berents en Sara Tobias, Wilderv.# (religie: ndg)
5) Catrina Wijbes, geb. te Wildervank, ged. te Veendam 30 jan 1701, #Veendam 30-1-1701: Katrina, d.v. Wijbe Berents en Sara Tobias, W.# (religie: ndg)
Gehuwd te Wildervank 02 jun 1720 met:
Hendrik Philippes
6) Maria Wybes
Gehuwd te Wildervank 17 mrt 1726, #Wildervank 17-3-1726: Hindr. Jans uijt Oostvrieslant en Maria Wijbes uijt de Wilderv.# met:
Hendrik Jans
#731/5618 (V-pp-1) 1-3-1735: Jan Pieters, Ariaan Everts en Willem Liefers voormond en voogden over de kinder van Hindrik Jans bij Maria Wijpkes in egte verwekt. Vide request eodem dato.

731/6117, Requesten Wold-Oldambt: Op den ingediende requeste van Jan Pieters en consorten te zamen als voormond en voogden over de minderjarige kinder van Hindrik Jans bij Maria Wijbes in egte verwekt, hoe der pupillen moeder ad secunda vota zullende overgaan, wel noodzakelijk een afhandelinge met dezelve diende te worden gemaakt, dog de moeder in een seer sobere en armelijke staat zijnde, zelfs zover dat ingevolge nevensgaande hand reets alle goederen an de creditoren heeft getransporteert, zodat geen de minste penning an de kinderen zal konnen uitwijzen, moetede de kinderen egter door de moeder zo veel doenlijk worden op de been gebragt, zo is der remonstranten submis en ootmoedig verzoek dat bij deezen de moeder van de pupillen gemelt mag worden geordonneert om de kinderen zo veel doenlijk op te voeden en verders de voormonderen in haar angesworen bedieninge zonder ontfang of uitgave te laten verblijven om reden ten requeste vermelt. (Dit werd toegestaan).#

Gezinsblad
Wijbe Beerents
Gehuwd 1714
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Wildervank 03 jul 1714 #Wildervank (731/7360, V-mm-4) 3-7-1714: Hc Wijbe Berens en Catharina Gesina Lentinghs wed. Hindr. Schuijringh. Belangrijke bepaling: als de bruidegom voor de bruid overlijdt, krijgt zij uit zijn gereedste goederen, "gelijck mede uijt des Bruijdegoms vaders goederen, soo als dan noch in leeven mochte sijn", een "gelijcke kints portie neffens sijne voorkinderen". Aan bruidegomszijde Beerent Jans als vader, Adriaen Everts en Beecke Wijbes als soon en dochter, Wildrik Jacobs en Freertjen Tobias als swager en suster, Mr. Hindrick Tijlking (H. Tilikingh) als neve. Aan bruidszijde: Hindrick Lentingh en Roelf Lentingh, broers.#
met:
Catharina Gesina Lentinghs

Gezinsblad
Wijbe Beerents
Gehuwd te Wildervank 08 mrt 1729
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Wildervank 19 mrt 1727 #Wildervank 19-3-1728: Hc Wijbe Beerents en Jantjen Stevens. Geen dedigslieden. De losse goederen die Jantje heeft ingebracht, zijn afzonderlijk geïnventariseerd. Dit niet overgeleverde stuk was getekend door Wijbe Beerents, met als getuigen Eernst Hindrix en Meijndert Beerents.#
met:
Jantje Stevens
Hoofdindex A-Z