Gezinsblad
Juirt N.N. met:
N.N.
1) Eltje Juirts, ovl. voor 05 mei 1742, woonplaats(en): Oostwold [O] (Gn) met:
Wipke Reinders, geb. tussen 1690 en 1706, ovl. tussen 05 mei 1742 en 25 mrt 1743, dochter van Reinder N.N. en N.N.
#Finsterwolde 22-2-1713: Tamme Frerix en Venne Alberts (ehel) verkopen aan de E. Eltje Jürts hun behuizing te Oostwold (aangekocht van Jurgen Tijes en Martje Jans, op land van Thomas Knars en meierswijze gebruikt door Egbert Egberts voor f 165-0-0.

RAG RA Vhh2 Oostwold (O) 17-11-1730. Hc Harm Jans en Antje Jans. Aan bruidegomszijde Jan Berents en Geert Geerts. Aan bruidszijde Eltje Juirts en Harm Lefferts.

RAG RA Vhh2 Oostwold (O) 25-3-1743. De E. Reinder Hiddens i.q. als diaken en uit dien hoofde opsigter over het minderjarige kint van Eltje Jeurts bij Wipke Reinderts in egte verweckt, de E. Jeurt Eltjes en Grietje Jans egtelieden, verkopen elk hun derde part van hun aangeërfde mandelige behuizing te Oostwold aan Reinder Eltjes en Wopke Jans voor f 100, dus elk f 50, te ontvangen op Maius 1743. Het huis staat op de grond van de Heer Gesworen Clemmius, aan wie ook de tuin behoort. De jaarlijkse grondpacht beloopt f 5. Kopers en verkopers zullen elk de helft van het geschenk betalen.#

2) (?) Tietje Juirts
Gehuwd te Oostwold [O] 06 sep 1739 met:
Berent Harms
Hoofdindex A-Z