Gezinsblad
Gerrit Janssen Krol (religie: ndg), begr. te Hoogezand 27 aug 1742, #Archief N.H. Gem. Hoogezand 031.56, doosnr. II.2.#, beroep(en): hovenier
Gebeurtenis: gebeurtenis Hoogezand 09 jun 1695 De Knijp#Lidmaat te Hoogezand 9-6-1695: Gerrijt Jansen Krol van de Knijp.#
Gebeurtenis: gebeurtenis Hoogezand 1700 Dokkum#Lidmaten Hoogezand 1700: Gerrijt Jansen en Annejen Peters egtelieden van Doccum.#
Gebeurtenis: gebeurtenis Hoogezand 20 jun 1706 Farmsum.#Lidmaten Hoogezand 20-6-1706: Gerrit Jans en Catharina Roeberts sijn vrouw met att. van Farmsum.#

Gehuwd te Hoogezand 10 jan 1697 met:
N.N.

Gezinsblad
Gerrit Janssen Krol
Gehuwd te Hoogezand 22 apr 1703 met:
Catrina Le Fevre (religie: ndg), ovl. te Zuidbroek verdronken, begr. te Hoogezand 06 feb 1742, als Katrijne Rooberts 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Robert Jansen La Feber en Elske Tijs Kock
#RAG, Archief NHG Hoogezand, Handelingen van de kerkeraad:

13-1-1715 Catrine Robers huijsvrouw van Gerrit Hovenier om haer ergerlijk gedrag voor de kerkenraet geciteert zijnde, etc.

26-5-1715 Is voor ons gekomen Catarina Robers die om haar onordentelijke leven het avontmael was verboden en heeft versogt wederom toegelaten te worden met belofte om voortaen voorsigtiger te wandelen, te welke haer na ernstige vermaninge is toegestaan. 8-9-1731 Wierd voorgestelt van de ouderling Egbert Eytes hoe Catarina Roebers Huisvr. van Mr. Gerrijt Jans Crol sig wederom schandelijk tot grote ergernisse in den drank tot een overstelpende dronkenschap toe had te buyten gegaan, .. hierop besloten den selven 't avondmaal te verbieden.

5-6-1732 In't bijsonder wierde berigt dat Lubbert Jans en Catarina Roebers beijde over dronkenschap gecensureer, noch al in de sonde volherdend waren, waer van eenige staaltjes wierden gemelt.

Catarina Roebers huysvr. van Mr. Gerrit Jans Crol is aan de drank.

14-12-1736 Catarina Roebers geen beterschap.#

Hoofdindex A-Z