Gezinsblad
(?) Ties Hansz Kock, geb. voor 1623, ovl. voor 27 feb 1675, beroep(en): slachter, woonplaats(en): Appingedam (Gn), zoon van Hans Cock en N.N.
Hij werd op 7-2-1642 als borgerzoon burger van Appingedam.#Zie Doornbos/Kuiken, Burgerboek van Appingedam (1619-). Tussen 1619 en 1642 werd er geen enkele Hans als burger ingeschreven.

RAG, Toegang 202 (NHG-Appingedam), inv. 3 (Consistorieboek deel 3): 12-11-1673. Angaende die patienten verscheiden mael geciteert om in consistorio te verschijnen en noghtans haer wederstrevig getoont hebben op alle citatiën, gelijx Bartelt Ditmers kerckvooght met sijn vrouw, Berent Eysgens, Thies Kock, collector van der Tuuick..

Ibidem, 19-11-1673: soo is Thies Kock gecompareert ende te reede gestelt, beijde over sijne traegheit om sich den consistorio te sisteren, ende over de meergedachte quaestie met eenen Joesten Jansen mede slachter in den Dam...#
Gehuwd voor okt 1641 met:
Geertruit Jacobs

1) Catharina Tijs, geb. te Appingedam 23 okt 1641, ged. te Appingedam 24 okt 1641, #Appingedam 1641; den 24 oct. heeft Thies Kock sijn dochterken laten dopen van Geertruidt Jacobs sijn huisvrouw gebooren den 23 Octob. nae die middach ende is Catharina genoemt worden.# met:
Jan Jansen
2) Geeske Harckes Tijs, geb. te Appingedam 12 jul 1643, ged. te Appingedam 12 jul 1643, #Appingedam juli 1643: Den 12, Tijs Hansen ende Geertruit, eegaden, haer dochter Geescke Harckes, geboren dese 12 Julii.#
3) Neeske Tijs, geb. te Appingedam 07 sep 1645, ged. te Appingedam 07 sep 1645, #Appingedam 7-9-1645: Eodem Thies Kocks dochterke gedoopt is Neeske genoemt worden gebooren den 7 septemb. 's morgens ...# met:
Hindrick Jacobs
4) Eelie Tijs, tweeling met Stientien(?), geb. te Appingedam 28 mrt 1648, ged. te Appingedam 29 mrt 1648, #Appingedam maart 1648: den 29 Martii hebben Thies Kock ende Truite eelieden haere beide dochters twielingen laten doopen waervan het eene Eelie(?) het andere Stientien(?) is genoemt worden gebooren den 28 smorgens.#
5) Arentien Tijs, tweeling met Eelie(?), geb. te Appingedam 28 mrt 1648, ged. te Appingedam 29 mrt 1648, #Appingedam maart 1648: den 29 Martii hebben Thies Kock ende Truite eelieden haere beide dochters twielingen laten doopen waervan het eene Eelie(?) het andere Stientien(?) is genoemt worden gebooren den 28 smorgens.#
6) Jacob Tijs, geb. te Appingedam 08 dec 1651, ged. te Appingedam 10 dec 1651, #Appingedam december 1651: Den 10, Tijs Hansen ende Geertruit eelieden, haere soon Jacb, geboren den 8 decembris.#

Gezinsblad
(?) Ties Hansz Kock
Gehuwd voor aug 1656 met:
Maria Tonies, geb. voor 1640 1e huwelijk 2e huwelijk
#Appingedam 22-7-1647: de "armenvoorstanders" verkopen hun huis in de Kniestraat. Hans Meister's huisgevel ten noorden, Teyes Cock's hofje ten oosten, Anthonie gasthuisgevel ten zuiden, de straat ten westen. Kopers worden: Jan Sijnties en Frick Heekes.

Appingedam 27-2-1675: de burgemeesters verkopen ten behoeve van de crediteuren het huis van wijlen Ties Cock en Maria met schuur en een hofje daarachter, in de Dijkstraat. Ten noorden de straat, ten oosten Hindrik Luitjens, ten zuiden de Wijkstraat, ten westen Grytjen Luierts. Ingezet op 300 car. gl. Bieders: Jan Peters, Harmen Frericks, Jan Arthopeus, die koper wordt voor 626 car. gl. met als borg Reijnder Jacobs.#

1) Elske Tijs Kock, alias: Elske Ties, geb. te Appingedam 08 aug 1656, ged. te Appingedam 13 aug 1656, #Appingedam augustus 1656: Den 13 Tijs Hansen ende Maria, eelieden, hare dochter Elske geboren den 8 Augu. De bestemoeder getuige.# (religie: ndg), ovl. na 18 okt 1734
Gebeurtenis: gebeurtenis Hoogezand 11 sep 1685 Sappemeer#Lidmaat te Hoogezand 11-9-1685: Elske Thyessen van Sappemeer.#
Gebeurtenis: gebeurtenis Martenshoek 18 okt 1734 als slaghtersche

Ondertrouwd te Appingedam 17 mei 1674, #Appingedam 1674: Roebert Janssen van Vrankrijck en Elske Teijs van Appingadam haer 1 proc. den 17 maij haer 2 proc. den 24 dito haer 3 proc. den 31 dito.# met:
Robert Jansen La Feber, ovl. na 14 feb 1712, beroep(en): slachter, woonplaats(en): Sappemeer (Gn), Martenshoek (Gn)
Uit dit huwelijk zijn voorzover bekend acht kinderen geboren. Van zes daarvan hebben we de dopen terug gevonden in gereformeerde doopboeken. Van de drie jongste kinderen weten we niets meer dan hun doop. Van de oudste vijf kinderen zijn er twee, de zoons, later rooms-katholiek. De drie dochters zijn allen belijdend lid van de gereformeerde kerk, evenals hun moeder. Vermoedelijk was de vader Robert Jansen LeFevre dus een rooms-katholieke Fransman, en zijn de zoons in zijn geloof opgevoed. Zo'n tweedeling van een gezin was bij gemengde huwelijken niet ongebruikelijk.#RAG, RA-IV-mm-2, 1-11-1690: getuigenverhoor inzake mr. Derck van Halder en mr. Hendrick Backbant. Als getuige wordt o.a. gehoord Roebert Lafebe, "ande 40 iaar". In de tekst wordt hij vermeld als "Mester Roebert Lafebe".

RAG, RA IV-b-10, 11-2-1702. Tuschen Peter Clasen ende Robert Jans, contenderende dat Gde. hem sal moeten guaranderen en bevrien van sodane actie en ansprake als Albert Ulfers wegens een springram op hem is doende, etc. Ide, Tuschen Albert Ulfers ende Pieter Clasen, contenderende dat Gde. sal moeten gedogen, dat hij onder betalinge van't voergeld wederom tot sig neme sodane ramschaap als hij van Roebert Lefeber heft gebr..t, angesien 't selve den Impt. eigendommelijk is toebehorende. Is Gde. op des selvs versoek copia mandati geaccordeerd.

RA-IV-s-4, fol. 97, 23-5-1707 (geregistreerd 24-3-1764): Roebert Jans en Elske Teijs hebben op 16 mei 1707 f 450 geleend van de brouwer Jurrien Draper en Elisabeth Guidon, van welke penningen f 400 zijn aangewend tot betaling van een door de comparanten aangekochte behuisinge staande bij Martenshoek. Deze akte werd blijkens de in RA-IV-s als afschrift overgeleverde akte, door de debiteuren ondertekend als volgt: Robert Jans Lifiber en Elske Thies.

Tussen 1690 en 1695 staat de heemstede nummer 136, later 136-D, groot 18 roe, te Martenshoek, op naam van Robert Lefebert.

RA-IV-w-1, fol. 228v., 14-2-1712, gereg. 13-3-1713: een perceel op Martenshoek "alwaar Meester Robert ten noorden."

2) Geertruit Tijs, geb. te Appingedam 22 feb 1658, ged. te Appingedam 24 feb 1658, #Appingedam februari 1658: de 24. Tijs Hansen ende Maria, eegaden, hare dochter Geertruit, geboren den 22 Februa. De bestemoeder getuige.#
3) Antje Tijs, geb. te Appingedam 29 aug 1659, ged. te Appingedam 02 sep 1659, #Appingedam september 1959: Den 2 Tijs Hansen ende Marije, eelieden, haere dochter Antje, geboren den 29 Augusti. De stiefmoeder van Tijs, Anke Hansen, geantwoort.#
4) Grietje Tijs, geb. te Appingedam 07 feb 1661, ged. te Appingedam 10 feb 1661, #Appingedam februari 1661: de 10, Tijs Hansen en Maria, eegaden, hare dochter Grietje geboren den 7 Februarii. De bestemoeder geantwoort.#
5) Geertruit Tijs, geb. te Appingedam 06 aug 1663, ged. te Appingedam 07 aug 1663, #Appingedam augustus 1663: Den 7, Tijs Hansen ende Maria, eelieden, hare dochter Geertruit, geboren den 6 Augu. De moeje, suster in de gemeinte, geantwoort.#
6) Grietje Tijs, geb. te Appingedam 11 jul 1664, ged. te Appingedam 13 jul 1664, #Appingedam juli 1664: Den 13 Tijs Hansen ende Maria, eelieden, hare dochter Grietje, geboren den 11 julii. Anne Hansen, suster der gemeinte, geantwoort.#, ovl. voor 04 mrt 1696
Gehuwd te Hoogezand 11 mei 1690 met:
Klaes Cronenborgh, zoon van Rombert Cronenborgh en N.N.
#III-ij 1701-1730:
Claas Croenenbergh, 29-3-1724, H,B
Claes Croonenborgh, 9-10-1706, H.#
Hoofdindex A-Z