Gezinsblad
Hans Cock, geb. ± 1600, of eerder, ovl. na 11 apr 1652, woonplaats(en): Appingedam (Gn)
Hij was burger van Appingedam. In het burgerboek dat in 1619 begint komt geen inschrijving voor die op hem betrekking heeft. Hij moet dus voor 1619 burger geworden zijn.
met:
N.N.
#Appingedam 24-1-1631: Te verkopen het huis van wedman Poppe Entens in de Dijkstraat, op eigen grond, gekocht van Evert Pietersen, zwettend aan de behuizing van Johan Isebrants en Hans Cock. De Delf ten noorden. Ingezet op 800 emd. gl. Bod verhoogd door Eysse Claessens. De koper is Evert Wiggers voor 900 emd. gl. Borg is Sywerdt Jansen wyldrayer.

Uit het consistorieboek van de gereformeerde gemeente van Appingedam (RAG, Toegang 202, inv. nr 1):

26-8-1649 Item Hans Cock sal wederom citeert werden.

9-9-1649 Hans Cock en vrouw zijn niet verschenen.

14-10-1649 Ze zijn er weer niet.

16-12-1649 Hans Cock citeert sijnde tot verscheiden reisen heeft gesegt dat hij int consistorie niet te doen hadde dan ... werde in dronckenschap en andere ongeregeltheijden ende argenissen wort gesuspendeert van het h. Nachtmael.

27-1-1650 Oock sal Hans Cock wederom citeert worden.

10-2-1650 heeft Hans Cock laten wieten, hij hadde hier niet te schaffen. Blijft daerom gesuspendeert van't heilige avontmael.

9-6-1650 "Sall mr. Hans Kock, om ergerlick leven en huishoudinge, die nu lange geduurd heeft, ad proximum geciteert worden.

23-6-1650 Hans Kock is er niet.

7-7-1650 Hans Kock is ende blijft contumax. Blijft onder censuur.

8-9-1650 Hans Kock heeft berouw betoont van sijn quade comportamente ende versocht int consistorie te comen om beterschap te betonen ende vergiftnisse te begeren; is also compareert ende eernstlijcke vermaent ende bestraft worden insonderheit over sijn dronckenschap, belooft voortan christelijck te leven...

30-5-1651 Hans Kock, Jan Claessen en Albertus Wijckres van het avondmael gesuspendeerd "om haer gedurige ergernissen."

9-11-1651 Hans Kock laet sich excuseren, sal ad proximum geciteert werden."

23-11-1651 Hans Kock wil niet comen en vaert voort in dronckenschap en quade huishoudinge."

8-2-1652 "Hans Cock laet weten niet te willen compareren"

11-4-1652 Hans Cock ende ..... sijn gebannen.#

1) (?) Ties Hansz Kock, geb. voor 1623, ovl. voor 27 feb 1675, beroep(en): slachter, woonplaats(en): Appingedam (Gn)
Hij werd op 7-2-1642 als borgerzoon burger van Appingedam.#Zie Doornbos/Kuiken, Burgerboek van Appingedam (1619-). Tussen 1619 en 1642 werd er geen enkele Hans als burger ingeschreven.

RAG, Toegang 202 (NHG-Appingedam), inv. 3 (Consistorieboek deel 3): 12-11-1673. Angaende die patienten verscheiden mael geciteert om in consistorio te verschijnen en noghtans haer wederstrevig getoont hebben op alle citatiën, gelijx Bartelt Ditmers kerckvooght met sijn vrouw, Berent Eysgens, Thies Kock, collector van der Tuuick..

Ibidem, 19-11-1673: soo is Thies Kock gecompareert ende te reede gestelt, beijde over sijne traegheit om sich den consistorio te sisteren, ende over de meergedachte quaestie met eenen Joesten Jansen mede slachter in den Dam...#
Gehuwd voor okt 1641 met:
Geertruit Jacobs

Gezinsblad
Hans Cock met:
Anke Hansen, ovl. na 02 sep 1659
Hoofdindex A-Z