Gezinsblad
Roelof Gosens met:
N.N.
1) Trientje Roelofs
Ondertrouwd te op de Garste onder Staphorst 17 jun 1796, #Staphorst. Actum op de Garst 17 Jun. 1796. Coram L. Oortwijn schultes, Keurnoten Geert Leffers en Hendrik Melo. Zijn in wettige ondertrouw opgenomen Jan Remmels wed.naar van Jentien Jans, zoon van Remmelt Jans en Jentien Hendriks en Trientien Roelfs J.D. Roelf Goosens en Roelfje beide woonachtig op de Garst ten fine van proclamatie en hiervan certificaat aan de predicant van Staphorst uitgereikt.

1796 d. 10 Julij zijn dese personen in het huwelijk bevestigt.#
Gehuwd te Staphorst 10 jul 1796 met:
Jan Remmelts van de Gaste, geb. te Haakswold onder Ruinerwold 20 aug 1751, ged. 12 sep 1751, ovl. te in de gemeente Staphorst 03 jan 1827, #Staphorst 1827, akte 2: Overleden Hesselingen no. 10, 3-1-1827: "Jan Remmels van de Gaste, oud ruim vijfenzeventig jaren, van beroep landbouwer, zoon van Remmelt Jans en Jentje Jans (sic), geboren te Ruinerwold, provincie Drenthe, den twintigsten Augustus zeventienhonderd eenenvijftig."#, beroep(en): landbouwer of landman, woonplaats(en): op de Gaste onder Staphorst (Ov), zoon van Remmelt Jans en Jentijn Hindriks
#Successie Memories kantoor Zwolle, RA Ov Toegang 136.4, nr. 1342 (1827): Maart 1827, memorie van aangifte van de nalatenschap van wijlen Jan Remmelts van de Gaste, overleden te Staphorst op 13-1-1827. De aangevers kiezen domicilie ten huize van de weduwe Trijntjen Roelofs, op de Munnikengaste te Staphorst. Aangevers en erfgenamen zijn: Remmelt, Jentjen, Janna, Roelofjen, Klaasjen, Roelofjen de Jongste, Geesjen, Aaltjen en Jantjen van de Gaste, erflaters kinderen. De onroerende goederen bestaan uit: "de helft in het erve de Munnikengaste, gelegen in de Buitenkwartieren van Staphorst met de daarop staande twee woonhuisen en vierdere getimmertens, groot ongeveer twintig bunderen groen en bouwland.

Op 9 oktober 1827 verschijnen voor Gerhardus Lambertus Kniphorst, openbaar notaris te Meppel, drie van de vier dochters uit het eerste huwelijk, uiteraard met hun mannen. Engbert Roelofs ter Heide, schilder, gehuwd met Klaassien van de Gaste, Roelof Beijer, schippersknecht, gehuwd met Roelofjen van de Gaste en Louwrens Touwen, schipper, gehuwd met Janna van de Gaste, allen te Meppel, benoemen Jan Poulie, deurwaarder bij de rechtbank van eerste aanleg te Assen maar woonachtig te Meppel, tot hun "generaal gemachtigde" om "alle zoo wel actieve als passieve rechten van henlieden comparanten uit te oefenen" over de nalatenschap van hun overleden vader en schoonvader. Verderop in de uitgebreide akte wordt ook de naam van de oudste dochter Jentje nog genoemd; dit doet vermoeden dat ook zij oorspronkelijk van plan was om Poulie te machtigen, maar zich later bedacht heeft.

Op 28 januari 1828 wordt op verzoek van Poulie en van Trijntje Roelofs, weduwe Jan Remmelts van de Gaste, Roelofje Jans gehuwd met Egbert Zwiers, kastelein te Hesselingen onder Staphorst, Remmelt Jans van de Gaste, veehouder te Meppel, Geesje Jans van de Gaste gehuwd met Marten Berends, landbouwer te Nijeveen, Aaltje Jans van de Gaste, Jantje Jans van de Gaste en Jentje Jans van de Gaste gehuwd met Jan Smit veehouder te Zwartsluis, het erve de Gaste gelegen te Hesselingen in de gemeente Staphorst, publiekelijk geveild. Het brengt f 6964,60 op. De karmolen en enige andere goederen gaan weg voor f 77-25. (Notarieel Archief Overijssel, RAOv. Toegang 122, inv. nr 3524 (Repertorium Not. De Vos van Steenwijk te Staphorst) en akten 677 en 678 (28-1-1828), waarbij de volmacht uit Meppel in afschrift.) Het erve wordt in gedeelten verkocht aan C. baron de Vos van Steenwijk, T.A. van Dijk en W.P. Inberg.#

Hoofdindex A-Z