Gezinsblad
Remmelt Jans
Gehuwd 08 nov 1750, #Ruinerwold 1750: Novbr. den 8 dito Remmelt Jans j.m. van't Wolt en Geesijn Geuchies j.d. op Luttechen Oever van Overeest solv.

dito Remmelt Jans j.m. en Jentijn Hindriks j.d. beide van't Wolt solv.# met:
Jentijn Hindriks

1) Jan Remmelts van de Gaste, geb. te Haakswold onder Ruinerwold 20 aug 1751, ged. 12 sep 1751, ovl. te in de gemeente Staphorst 03 jan 1827, #Staphorst 1827, akte 2: Overleden Hesselingen no. 10, 3-1-1827: "Jan Remmels van de Gaste, oud ruim vijfenzeventig jaren, van beroep landbouwer, zoon van Remmelt Jans en Jentje Jans (sic), geboren te Ruinerwold, provincie Drenthe, den twintigsten Augustus zeventienhonderd eenenvijftig."#, beroep(en): landbouwer of landman, woonplaats(en): op de Gaste onder Staphorst (Ov)
Gehuwd te Staphorst 17 mei 1772, #Staphorst 17-5-1772: Jan Remmers J.M. geboortig van en woonagtig te Haaksewout, met Jenti Jans J.D. geboortig van en woonagtig op de Garste.# met:
Jentjen Jans, alias: Jantien Jans van de Garste, geb. te op de Gaste onder Staphorst, ged. te Staphorst 26 apr 1750, ovl. te op de Gaste onder Staphorst 10 jan 1788, #Overleden Staphorst 10-1-1788: Jentijn Jans van de Gaste. Als deze inschrijving betrekking heeft op onze Jentijn, dan is zij in het kraambed gestorven. Op 24 februari 1788 is haar jongste zoon Jan gedoopt. Uit de inschrijving in het doopboek blijkt niet dat de moeder al is overleden.#, dochter van Jan Harms en Geesje Lamberts
#Op 17 juni 1796, de dag waarop Jan Remmelts en zijn tweede vrouw Trientje Roelofs in ondertrouw gingen, werd er in het register van voogdijzaken van het schoutambt Staphorst een akte opgenomen ten behoeve van de minderjarige kinderen uit zijn eerste huwelijk. Wegens tijdgebrek (19-1-1999) en omdat de akte op de microfiches moeilijk leesbaar was, volgen hier slechts enkele passages.

Actum op de Garst den 17 Junij 1796. Coram L. Oortwijn Schultes en Keurnoten Geert Leffers en Hendrik Melo. Erscheen Jan Remmelts weduwnaar van Jantien Jans, verklarende voornemens te zijn zich weder in een huwelijk te willen begeven met Trientien Rolofs, verzoekende daarom dat er momberen over zijn vier nog minderjarige kinderen met naamen Jentien oud in haar 23ste, Janna in haar 18de, Claasjen in haar 14de en Roelfje in haar 12e jaar, mogten worden aangestelt. Zo zijn dientengevolge tot momberen aangestelt Claas Deuzeman neef van moeders, en Jan Roelfs neef van vaderszijde, welke in den gerichte zijn gecompereert en hebben gemelde momberschap op zich en aangenomen, en bij handtastinge beloofd 't meeste nut en voordeel zo ten opzigte van der pupillen persoon als goederen te zullen behartigen.

Voorts zijn in den Gerichte erschenen Jan Remmels voornd. met desselfs aanstaande bruid Trientien Roelofs, geadsisteer met haar vader Roelf Gosens ten eenre en de voorschr. momberen ten andere zijden, verklarende onderling te zijn gecontracteerd en overeengekomen dat nog door toekomende conthoralen aan ieder van de twee genoemde pupillen met naame Claasje en Roelfje vooruit zal worden gegeven...(enkele onleesbare regels)...f 150, welk capitaal door ieder zal genoten worden als ze 25 jaren zal hebben bereikt of indien kwam te trouwen, maar zal door de toekomende conthoralen hiervan 3 percent interest moeten worden betaalt, aan Jentien als ze 25 jaren en de overige drie pupillen als ze de 20 jaren zullen hebben bereikt, en dat dan voorts een Eenkindschap, Eenbroeder en Eensusterschap tusschen deeze pupillen en 't kind of kinderen die uit dit huwelijk zal of zullen geboren worden, zal plaats hebben .......#

2) Klaasijn Remmelts, ged. 18 nov 1753
Gehuwd 27 nov 1774 met:
Klaas Everts
3) Beertijn Remmelts, ged. 25 apr 1756
4) Hindrik Remmelts, ged. 07 jan 1759
5) Jentijn Remmelts, ged. 14 jan 1762
Hoofdindex A-Z