Gezinsblad
Jan Remmelts van de Gaste, geb. te Haakswold onder Ruinerwold 20 aug 1751, ged. 12 sep 1751, ovl. te in de gemeente Staphorst 03 jan 1827, #Staphorst 1827, akte 2: Overleden Hesselingen no. 10, 3-1-1827: "Jan Remmels van de Gaste, oud ruim vijfenzeventig jaren, van beroep landbouwer, zoon van Remmelt Jans en Jentje Jans (sic), geboren te Ruinerwold, provincie Drenthe, den twintigsten Augustus zeventienhonderd eenenvijftig."#, beroep(en): landbouwer of landman, woonplaats(en): op de Gaste onder Staphorst (Ov), zoon van Remmelt Jans en Jentijn Hindriks
Gehuwd te Staphorst 17 mei 1772, #Staphorst 17-5-1772: Jan Remmers J.M. geboortig van en woonagtig te Haaksewout, met Jenti Jans J.D. geboortig van en woonagtig op de Garste.# met:
Jentjen Jans, alias: Jantien Jans van de Garste, geb. te op de Gaste onder Staphorst, ged. te Staphorst 26 apr 1750, ovl. te op de Gaste onder Staphorst 10 jan 1788, #Overleden Staphorst 10-1-1788: Jentijn Jans van de Gaste. Als deze inschrijving betrekking heeft op onze Jentijn, dan is zij in het kraambed gestorven. Op 24 februari 1788 is haar jongste zoon Jan gedoopt. Uit de inschrijving in het doopboek blijkt niet dat de moeder al is overleden.#, dochter van Jan Harms en Geesje Lamberts
#Op 17 juni 1796, de dag waarop Jan Remmelts en zijn tweede vrouw Trientje Roelofs in ondertrouw gingen, werd er in het register van voogdijzaken van het schoutambt Staphorst een akte opgenomen ten behoeve van de minderjarige kinderen uit zijn eerste huwelijk. Wegens tijdgebrek (19-1-1999) en omdat de akte op de microfiches moeilijk leesbaar was, volgen hier slechts enkele passages.

Actum op de Garst den 17 Junij 1796. Coram L. Oortwijn Schultes en Keurnoten Geert Leffers en Hendrik Melo. Erscheen Jan Remmelts weduwnaar van Jantien Jans, verklarende voornemens te zijn zich weder in een huwelijk te willen begeven met Trientien Rolofs, verzoekende daarom dat er momberen over zijn vier nog minderjarige kinderen met naamen Jentien oud in haar 23ste, Janna in haar 18de, Claasjen in haar 14de en Roelfje in haar 12e jaar, mogten worden aangestelt. Zo zijn dientengevolge tot momberen aangestelt Claas Deuzeman neef van moeders, en Jan Roelfs neef van vaderszijde, welke in den gerichte zijn gecompereert en hebben gemelde momberschap op zich en aangenomen, en bij handtastinge beloofd 't meeste nut en voordeel zo ten opzigte van der pupillen persoon als goederen te zullen behartigen.

Voorts zijn in den Gerichte erschenen Jan Remmels voornd. met desselfs aanstaande bruid Trientien Roelofs, geadsisteer met haar vader Roelf Gosens ten eenre en de voorschr. momberen ten andere zijden, verklarende onderling te zijn gecontracteerd en overeengekomen dat nog door toekomende conthoralen aan ieder van de twee genoemde pupillen met naame Claasje en Roelfje vooruit zal worden gegeven...(enkele onleesbare regels)...f 150, welk capitaal door ieder zal genoten worden als ze 25 jaren zal hebben bereikt of indien kwam te trouwen, maar zal door de toekomende conthoralen hiervan 3 percent interest moeten worden betaalt, aan Jentien als ze 25 jaren en de overige drie pupillen als ze de 20 jaren zullen hebben bereikt, en dat dan voorts een Eenkindschap, Eenbroeder en Eensusterschap tusschen deeze pupillen en 't kind of kinderen die uit dit huwelijk zal of zullen geboren worden, zal plaats hebben .......#

1) Jentje Jans van de Gaste, alias: Jentien Jans, geb. te op de Garste onder Staphorst, ged. te Staphorst 01 aug 1773, ovl. te Meppel 28 apr 1862, #Meppel 28-4-1862: Jentje van de Gaste, 90, zonder beroep, wonende te Meppel, geboren te Gaste in de gemeente Staphorst, weduwe van Jan Smit, dochter van Jan Remmelts van de Gaste geboren te Ruinerwold, en van Jantien van de Gaste, beide overleden.#
#Successie: Jentje van de Gaste, weduwe van Jan Smit, overleden te Meppel in de Woldstraat wijk 5 no. 375, geboren in den jare 1772 te Staphorst in Overijssel, weduw van Jan Smit, geen kinderen, verklaring van onvermogen.#
met:
Jan Smit, ovl. voor 28 apr 1862, beroep(en): veehouder, woonplaats(en): Zwartsluis (Ov)
2) Geesje Jans, geb. te op de Garste onder Staphorst, ged. te Staphorst 07 mei 1775, #Staphorst 7-5-1775: door do. Vatebender gedoopt van buijten op de Garste Geesje dochter van Jan Remmels en Jentje Jans.#, ovl. te op de Gaste onder Staphorst 16 nov 1794, #Staphorst 16-11-1794: Jan van de Gaste een dogter.#
3) Janna Jans van de Gaste, alias: van de(r) Gerste of van de(r) Garste, geb. ± 1778, ovl. na 10 mrt 1857
Gehuwd te Meppel 06 apr 1801, #Meppel 1801: Laurens Alberts Touwen j.m. met Janna Jans j.d. beide alhier; 1 pcl. 22 meert, getr. 6 April.# met:
Lourens Touwen, ged. te Meppel 12 feb 1772, #Meppel 12-2-1772: Albert Laurens Touwen en Catrina Jans Eggen, kind Laurens.#, ovl. te Meppel 10 mrt 1857, #Meppel 10-3-1857, Lourens Touwen, 85, buiten beroep, wonende te Meppel Wijk 5 nummer 380, echtgenoot van Janna van de Garste, zonder beroep, zoon van Albert Touwen en van Katarina Jans Eggen.#, beroep(en): schipper, zoon van Albert Lourens Touwen en Catharina Jans Eggen
#Op 20 juni 1857 verklaren de erfgenamen van Lourens Touwen dat de overledene geene roerende of onroerende goederen heeft nagelaten. De aangevers van de successie zijn zijn kinderen: Catharina Touwen, zonder beroep, gehuwd met Jan Bordewijk, schipper, te Meppel; Jantje Touwen weduwe van J.H. Christiaan Bunte, zonder beroep, te Amsterdam?; Aaltje Touwen, zonder beroep, gehuwd met Frederik Otto Mortensen, scheepstimmerman, te Amsterdam; Geesje Touwen, zonder beroep, gehuwd met Hendrik Everts van der Horst, schipper, te Meppel; Klaas Touwen, schipper, te Meppel. Zij kiezen voor deze verklaring domicilie ten huize van Jan Bordewijk te Meppel, Wijk 9 no. 682 aan de Brouwerstraat. Zij verklaren dat de thans afwezige zoon Albert Touwen ook voor een zesde deel gerechtigd zou zijn geweest, als er iets geweest was. Toch was er wel iets: De Meppeler Courant van 28 maart 1857 bevatte dit bericht: "De Deurwaarder C.F. Poulie te Meppel zal, ten huize en verzoeke van de Wed. en kinderen van L. Touwen in de Woudstraat aldaar, op Dingsdag den 31 maart 1857, des morgens ten 10 ure, Publiek verkoopen: Een gladde kast, stoelen, tafels, spiegels en schilderijen, koper, tin, blik, ijzer, porcelein en aardewerk, voorts bed met toebehooren, winkel- en meer andere goederen. Maandag namiddag van 2-3 uren voor een ieder te zien." Volgens de ontvanger van de successie was de verkoping van de roerende goederen een week later, op 6 april 1857.#
4) Klaasjen Jans van de Gaste, geb. te op de Garste onder Staphorst, ged. te Staphorst 20 jan 1782, #Staphorst 20-1-1782: Klaasjen, dogter van Jan Remmels en Jantjen Jans, op de Gaste.#, ovl. te Meppel 16 mrt 1859, #Meppel 16-3-1859: Klaaske Jans van de Gaste, wonende te Meppel, oud 77 jaar, geboren te Staphorst (Ov), gehuwd met Engelbert Heide, schipper, wonende te Meppel, dochter van Jan Remmels van de Gaste en van Jantie Jans.# met:
Engelbert Roelofs ter Heide, ovl. na 16 mrt 1859, beroep(en): schilder, woonplaats(en): Meppel (Dr)
5) Remmelt Jans, geb. te op de Garste onder Staphorst, ged. te Staphorst 12 sep 1784, #Staphorst 12-9-1784: Remmelt zoon van Jan Remmels en Jentjen Jans op de Gaste.#, ovl. te op de Gaste onder Staphorst 19 okt 1784, #Staphorst 19-10-1784: Jan Remmelts op de Gaste een kind.#
6) Roelofje Jans van de Gaste, alias: van de(r) Garste, geb. te op de Garste onder Staphorst, ged. te Staphorst 25 sep 1785, #Staphorst 25-9-1785: Roelofje dogter van Jan Remmels en Jentje Jans op de Gast.#, ovl. te Meppel 27 mrt 1847, #Meppel 27-3-1847: Roelofje Jans van de Garste, oud 62 jaren en 6 maanden, buiten beroep, wonende te Meppel, geboren op de Garste gemeente Staphorst, gehuwd met Roelof Beijer zonder beroep te Meppel, dochter van Jan Remmelts van de Garste en van Jentien Jans beide overleden.#
Gehuwd te Meppel 01 mrt 1812 met:
Roelof Beijer, zoon van Wolter Beijer en Annegien Bennink
7) Jan Jans, geb. te op de Garste onder Staphorst, ged. te Staphorst 24 feb 1788, #Staphorst 24-2-1788: Jan zoon van Jan Remmelts en Jentjen Jans, op de Gaste.#, ovl. te op de Gaste onder Staphorst 05 dec 1794, #Staphorst 5-12-1794: Jan Remmels op de Gaste een jongen.#

Gezinsblad
Jan Remmelts van de Gaste
Ondertrouwd te op de Garste onder Staphorst 17 jun 1796, #Staphorst. Actum op de Garst 17 Jun. 1796. Coram L. Oortwijn schultes, Keurnoten Geert Leffers en Hendrik Melo. Zijn in wettige ondertrouw opgenomen Jan Remmels wed.naar van Jentien Jans, zoon van Remmelt Jans en Jentien Hendriks en Trientien Roelfs J.D. Roelf Goosens en Roelfje beide woonachtig op de Garst ten fine van proclamatie en hiervan certificaat aan de predicant van Staphorst uitgereikt.

1796 d. 10 Julij zijn dese personen in het huwelijk bevestigt.#
Gehuwd te Staphorst 10 jul 1796 met:
Trientje Roelofs, dochter van Roelof Gosens en N.N.
#Successie Memories kantoor Zwolle, RA Ov Toegang 136.4, nr. 1342 (1827): Maart 1827, memorie van aangifte van de nalatenschap van wijlen Jan Remmelts van de Gaste, overleden te Staphorst op 13-1-1827. De aangevers kiezen domicilie ten huize van de weduwe Trijntjen Roelofs, op de Munnikengaste te Staphorst. Aangevers en erfgenamen zijn: Remmelt, Jentjen, Janna, Roelofjen, Klaasjen, Roelofjen de Jongste, Geesjen, Aaltjen en Jantjen van de Gaste, erflaters kinderen. De onroerende goederen bestaan uit: "de helft in het erve de Munnikengaste, gelegen in de Buitenkwartieren van Staphorst met de daarop staande twee woonhuisen en vierdere getimmertens, groot ongeveer twintig bunderen groen en bouwland.

Op 9 oktober 1827 verschijnen voor Gerhardus Lambertus Kniphorst, openbaar notaris te Meppel, drie van de vier dochters uit het eerste huwelijk, uiteraard met hun mannen. Engbert Roelofs ter Heide, schilder, gehuwd met Klaassien van de Gaste, Roelof Beijer, schippersknecht, gehuwd met Roelofjen van de Gaste en Louwrens Touwen, schipper, gehuwd met Janna van de Gaste, allen te Meppel, benoemen Jan Poulie, deurwaarder bij de rechtbank van eerste aanleg te Assen maar woonachtig te Meppel, tot hun "generaal gemachtigde" om "alle zoo wel actieve als passieve rechten van henlieden comparanten uit te oefenen" over de nalatenschap van hun overleden vader en schoonvader. Verderop in de uitgebreide akte wordt ook de naam van de oudste dochter Jentje nog genoemd; dit doet vermoeden dat ook zij oorspronkelijk van plan was om Poulie te machtigen, maar zich later bedacht heeft.

Op 28 januari 1828 wordt op verzoek van Poulie en van Trijntje Roelofs, weduwe Jan Remmelts van de Gaste, Roelofje Jans gehuwd met Egbert Zwiers, kastelein te Hesselingen onder Staphorst, Remmelt Jans van de Gaste, veehouder te Meppel, Geesje Jans van de Gaste gehuwd met Marten Berends, landbouwer te Nijeveen, Aaltje Jans van de Gaste, Jantje Jans van de Gaste en Jentje Jans van de Gaste gehuwd met Jan Smit veehouder te Zwartsluis, het erve de Gaste gelegen te Hesselingen in de gemeente Staphorst, publiekelijk geveild. Het brengt f 6964,60 op. De karmolen en enige andere goederen gaan weg voor f 77-25. (Notarieel Archief Overijssel, RAOv. Toegang 122, inv. nr 3524 (Repertorium Not. De Vos van Steenwijk te Staphorst) en akten 677 en 678 (28-1-1828), waarbij de volmacht uit Meppel in afschrift.) Het erve wordt in gedeelten verkocht aan C. baron de Vos van Steenwijk, T.A. van Dijk en W.P. Inberg.#

1) Roelfien Jans van de Gaste, geb. te op de Gaste onder Staphorst 11 apr 1798, ged. te Staphorst 15 apr 1798 met:
Egbert Zwiers, beroep(en): kastelein, woonplaats(en): Hesselingen gem. Staphorst (Ov)
2) Geesie Jans van de Gaste, geb. te op de Gaste onder Staphorst 22 jun 1800, ged. te Staphorst 29 jun 1800 met:
Marten Berends ten Kate, alias: Marten Berends ten Cate, beroep(en): veehouder, woonplaats(en): Nijeveen (Dr)
3) Remmelt Jans van de Gaste, alias: Remmelt Jans Gerste, geb. te op de Gaste onder Staphorst 23 dec 1801, ged. te Staphorst 10 jan 1802
Gehuwd te Meppel 18 feb 1825 met:
Jantje Harms Dalsem, geb. te Meppel ± 1792, dochter van Harm Wiechers Dalsem en Vrougjen Andries
4) Aaltje Jans van de Gaste, geb. te op de Gaste onder Staphorst 07 apr 1805, ged. te Staphorst 15 apr 1805, #Gedoopt op tweede Paasdag.#
5) Jantje Jans van de Gaste, geb. te op de Gaste onder Staphorst 30 dec 1806, ged. te Staphorst 01 jan 1807
Hoofdindex A-Z