Gezinsblad
Haije Tjaarts met:
N.N.
731/7381 (V-dd-6) Winschoten 5-5-1654: Jurjen Haijes, Aefke echtelieden, Jurjen Haijes principale voormond over Wendelke onmondige dochter van wijlen Haijo Tijaerts, Henricus Nicolai Bouwe eluiden, hebben verkocht aan Ouwe Meiners weduwe van haijo Tijaerts een huis en schuur op eigen grond, met het kuipersgereedschap, Frans Fransen N., de straat O., Heijo Engelberts Z., t Heeren Diep W. De koopsom is betaald.
1) Bouwe Haijes
Gehuwd 1653
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Winschoten 01 jun 1653 #Winschoten (731/7381) 1-6-1653: hc van "de E. Welgeleerde Henricus Nicolai" en Bouwe Haijes. Aan bruidegomszijde Jacob Claessen broeder, meester Reinder Reinders chirurgijn swager, mr. Claes Isebrants neve, Geert Jans neve, Hero Haijes neve. Aan bruidszijde Jurjen Haijes broer, Aefke Jurjens zuster (sic), Emke Tonjes moeije, de welgel. Bernhardus Goltswerden ohm, Oltije Bernhardus moeije, Jurjen Jurjens neef.#
met:
Henricus Nicolai, alias: Hendricus Claessen, geb. voor 1611, zoon van Claas Klaassen Kremer en Jantien
731/7381 (V-dd-6) Winschoten 12-11-1653: "De E. Welgeleerde Henricus Nicolai Bouwe eluiden"verpachten aan de weduwe Emke Tonnis een plaats en schuur in Winschoten, pachtenaren N., de straat O., verpachtenaren Z. en het diep W., voor een tijd van negen jaar vanaf Martini 1653. Emke Tonnis en haar zoon Jan Tonnis hebben f815 betaald. Pachters mogen niet aflossen, verpachters na 9 jaren wel.

731/7381 (V-dd-6) Winschoten 25-1-1654: hc Jan Tonnijs zoon van wijlen Tonjes Jans en Emke, en Tjaduwe Nicolaus, dochter van wijlen pastor Nicolaus Mennius en Bouwe. Aan bruidegomszijde de e. manhafte Henrick Jans oom, mr. Bernh. Goltswerden oom, de e. welgeleerde Henricus Nicolai neef. Aan bruidszijde Bouwe Nicolaes moeder, Menno Nicolaes broer, Focko Sibens neef, Phopko Jacobs neef, Albert Ockes neef. Dedingsman van bruidegom Hillebrandt Tonnijs, van bruid Pompejus Oomkes.

Gezinsblad
Haije Tjaarts met:
N.N.
Hoofdindex A-Z