Gezinsblad
Henricus Nicolai, alias: Hendricus Claessen, geb. voor 1611, zoon van Claas Klaassen Kremer en Jantien met:
Hilletjen N., ovl. na 08 jul 1650
Winschoten (731/7380) 24-2-1650: Henricus Nicolai caverende voor sijn huisv. Hilletien en Claas Benes voor zichzelf verkopen aan Mr. Claes Isebrants en Fockjen (eheln) hun aandelen in een kamp land. Bovendien ook hun aandelen in een tweede stukje land. In beide percelen blijft onverkocht "tgene die voormonderen en voogden over s. Aeltjen Isebrants kinderen en salige Jan Isebrandts kindt in dieselve campen verdedigen coenen."

Winschoten (731/7380) 24-2-1650: Mr. Claes Isebrandts en Fockjen (ehlen) zijn schuldig aan Henricus Nicolai en Helletjen (ehlen) en aan Claes Benes f1800, vanwege de aankoop van land.

Winschoten (731/7380) 10-2-1650: Henricus Nicolai en Hillechijn (eheln) verpachten en versetten aan Claes Jans en Geertije (eheln) hun tuin of plaetze etc. voor negen jaar, op specifieke voorwaarden.

Winschoten (731/7381) 8-7-1650: Henricus Nicolai en Hilletjen (eheln) verkopen aan Roelf Claessen en Peterke (eheln) hun aandeel in de Oosterender Heerdt (Albert Sickes N., erven Henrick Stevens O., Heereweg Z., Boelo Wijpkes W.) als Henricus van sijn salige vader en moeder angearvet". De betaling is reeds geschied. Getuigen Joannes Colcom chirurgijn en Jan Sickens.

Gezinsblad
Henricus Nicolai, alias: Hendricus Claessen
Gehuwd 1653
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Winschoten 01 jun 1653 #Winschoten (731/7381) 1-6-1653: hc van "de E. Welgeleerde Henricus Nicolai" en Bouwe Haijes. Aan bruidegomszijde Jacob Claessen broeder, meester Reinder Reinders chirurgijn swager, mr. Claes Isebrants neve, Geert Jans neve, Hero Haijes neve. Aan bruidszijde Jurjen Haijes broer, Aefke Jurjens zuster (sic), Emke Tonjes moeije, de welgel. Bernhardus Goltswerden ohm, Oltije Bernhardus moeije, Jurjen Jurjens neef.#
met:
Bouwe Haijes, dochter van Haije Tjaarts en N.N.
731/7381 (V-dd-6) Winschoten 12-11-1653: "De E. Welgeleerde Henricus Nicolai Bouwe eluiden"verpachten aan de weduwe Emke Tonnis een plaats en schuur in Winschoten, pachtenaren N., de straat O., verpachtenaren Z. en het diep W., voor een tijd van negen jaar vanaf Martini 1653. Emke Tonnis en haar zoon Jan Tonnis hebben f815 betaald. Pachters mogen niet aflossen, verpachters na 9 jaren wel.

731/7381 (V-dd-6) Winschoten 25-1-1654: hc Jan Tonnijs zoon van wijlen Tonjes Jans en Emke, en Tjaduwe Nicolaus, dochter van wijlen pastor Nicolaus Mennius en Bouwe. Aan bruidegomszijde de e. manhafte Henrick Jans oom, mr. Bernh. Goltswerden oom, de e. welgeleerde Henricus Nicolai neef. Aan bruidszijde Bouwe Nicolaes moeder, Menno Nicolaes broer, Focko Sibens neef, Phopko Jacobs neef, Albert Ockes neef. Dedingsman van bruidegom Hillebrandt Tonnijs, van bruid Pompejus Oomkes.

Hoofdindex A-Z