Gezinsblad
Hans Goring met:
Hille N.N.
1) (?) Rixte(?) Goring(?)
Gehuwd voor 1652 met:
Memme Arents, geb. voor 1632
Gebeurtenis: gebeurtenis op Bellingwolsternijlant tussen 25 apr 1652 en 06 jan 1661

Memmes kleindochter Wupke Roelofs geeft één van haar zonen de dubbele doopnaam Memme Arents. Dit doet vermoeden dat haar grootvader zo heette. Memme Arents echtgenote moet een Rixte zijn geweest, aangezien alle drie zijn getrouwde kinderen een dochter Rixte noemden.#Een Memmo Arents wordt vermeld in het huwelijkscontract van Jan Geerts Kondeman en Barbara Uckes (Blijham 19-4-1661, RAG VIA-2 fol. 6) als "later vedder" van de bruid.

Uit Wegman (Stroeding, Ellersinghuizen 8) 14-09-1664 In saecken Geert Strodinck Impet. geciteert hebbende Hans Goringh als borge voor Memmo Arents gedaeghde ten eijnde gemelte Memmo sall moetten vervolgen sijn actie op seecker verongeluckt peerdt tegens Impet. ingestelt. Gedaeghde voor de welcke Memmo Arents als interveniendo acceptive versouckende, dat Impet. borge anneme domicilium citandi voor 't Bourschap Ellersinghuisen alwaer 't peerdt als Bourhinxt heeft gegaen.#

Hoofdindex A-Z