Gezinsblad
Reinder N.N. met:
N.N.
#RAG, RA Vhh-2 Oostwold (O) 10-12-1732. De E. schoolmeester Joost Kaspers als boekhoudende diacon i.q. wegens onder de diaconie sijnde Anna Reinders het minderjarige kint Ettija Arents mede onder de diaconie sijnde, de E. Eltje Juirts nomine uxoris en de E. Geert Geerts en Berent Jans i.q. als voogden wegens de minderjarige kinderen van Jan Toorn en Geeske Reinders als erfgenamen van de nagelaten goederen van Remke Reinders. Zij verkopen hun mandelige behuizing (waarin Remke Reinders gewoond heeft) op kerkgrond met de tuin ook op kerkgrond, (jaarpacht f 4) aan de weduwe van Remke Reinders, Trijntje Peters, voor f 199. De koperse betaalt het geschenk.#
1) Wipke Reinders, geb. tussen 1690 en 1706, ovl. tussen 05 mei 1742 en 25 mrt 1743 met:
Eltje Juirts, ovl. voor 05 mei 1742, woonplaats(en): Oostwold [O] (Gn), zoon van Juirt N.N. en N.N.
#Finsterwolde 22-2-1713: Tamme Frerix en Venne Alberts (ehel) verkopen aan de E. Eltje Jürts hun behuizing te Oostwold (aangekocht van Jurgen Tijes en Martje Jans, op land van Thomas Knars en meierswijze gebruikt door Egbert Egberts voor f 165-0-0.

RAG RA Vhh2 Oostwold (O) 17-11-1730. Hc Harm Jans en Antje Jans. Aan bruidegomszijde Jan Berents en Geert Geerts. Aan bruidszijde Eltje Juirts en Harm Lefferts.

RAG RA Vhh2 Oostwold (O) 25-3-1743. De E. Reinder Hiddens i.q. als diaken en uit dien hoofde opsigter over het minderjarige kint van Eltje Jeurts bij Wipke Reinderts in egte verweckt, de E. Jeurt Eltjes en Grietje Jans egtelieden, verkopen elk hun derde part van hun aangeërfde mandelige behuizing te Oostwold aan Reinder Eltjes en Wopke Jans voor f 100, dus elk f 50, te ontvangen op Maius 1743. Het huis staat op de grond van de Heer Gesworen Clemmius, aan wie ook de tuin behoort. De jaarlijkse grondpacht beloopt f 5. Kopers en verkopers zullen elk de helft van het geschenk betalen.#

2) Remke Reinders met:
Trijntje Peters 1e huwelijk 2e huwelijk
3) Anna Reinders
4) Geeske Reinders met:
Jan Toorn
Hoofdindex A-Z