Gezinsblad
Jan N.N. met:
N.N. 1e huwelijk 2e huwelijk
1) Grietje Jans, begr. te Oostwold [O] 18 apr 1766, #Oostwold Ndg-diaconie 18-4-1766: Jeurd Elties zijn vrouw f 1-17-2.#
Gehuwd te Oostwold [O] 06 mei 1742, #Oostwold (O) 6-5-1742: Juirt Eltjes en Grietje Jans van Onstwedde.#
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Oostwold [O] 05 mei 1742 #RAG, RA Vhh2 Oostwold 5-5-1742. Hc Jeurt Eltjes en Grietje Jans. Het recht van representatie wordt ook gegeven aan de kinderen van de E. Reinder Eltjes en Wopke Jans, en van Jan Jans en Trijntje Jans, "broeders van bruidegom en bruit neffens desselfs vrouwen." Aan bruidegomszijde de E. Wipke Reinders weduwe van Eltje Jeurts als moeder, Reinder Eltjes en Wopke Jans als broeder en aangetrouwde zuster. Aan bruidszijde de E. Geeske Alberts als halfzuster en de E. Antje Alberts ook halfzuster en de E. Tjakke Frans Pot als zwager.#
met:
Juirt Eltjes, geb. voor 1724, begr. te Oostwold [O] 13 nov 1788, #Oostwold NDG-diaconie 13-11-1788: Juirt Eltjes f 0-9-6.#, woonplaats(en): Oostwold [O] (Gn), zoon van Eltje Juirts en Wipke Reinders
#RAG RA Vhh-2 Oostwold (O) 26-5-1745. Jan Lubberts i.q. als diaken van Oostwold heeft verkocht en overgedragen aan de E. Jeurt Eltjes en Grietje Jans egtelieden tot Oostwolt voor f 205 een behuizing te Oostwold op grond van de E. Jan Berents en Fenje Gossens (f 5 pacht per jaar voor huis en tuin) "sullende koperen het huis aanvaarden de laatsten september 1744 gelijk reets geschiet is." De betaling zal geschieden in vijf termijnen; de eerste is betaald.

RAG RA Vhh-2 29-11-1746: er is sprake van dit huis, dat "tegenswoordig door de E. Jeurt Eltjes en Grietje desselfs huisvrouwe bewoont" wordt.

Juirt Eltjes betaalde tuinhuur aan de diaconie van Oostwold. Er werden betalingen geregistreerd op 19-1-1766, 19-11-1768, 22-1-1770, 3-2-1772, 9-3-1772, 30-12-1772, 15-12-1773, 5-12-1774, 4-3-1776, 20-2-1777, 24-1-1778, 10-3-1780, 13-1-1781.#

2) Jan Jans met:
Trijntje Jans
Hoofdindex A-Z