Gezinsblad
Eltje Juirts, ovl. voor 05 mei 1742, woonplaats(en): Oostwold [O] (Gn), zoon van Juirt N.N. en N.N. met:
Wipke Reinders, geb. tussen 1690 en 1706, ovl. tussen 05 mei 1742 en 25 mrt 1743, dochter van Reinder N.N. en N.N.
#Finsterwolde 22-2-1713: Tamme Frerix en Venne Alberts (ehel) verkopen aan de E. Eltje Jürts hun behuizing te Oostwold (aangekocht van Jurgen Tijes en Martje Jans, op land van Thomas Knars en meierswijze gebruikt door Egbert Egberts voor f 165-0-0.

RAG RA Vhh2 Oostwold (O) 17-11-1730. Hc Harm Jans en Antje Jans. Aan bruidegomszijde Jan Berents en Geert Geerts. Aan bruidszijde Eltje Juirts en Harm Lefferts.

RAG RA Vhh2 Oostwold (O) 25-3-1743. De E. Reinder Hiddens i.q. als diaken en uit dien hoofde opsigter over het minderjarige kint van Eltje Jeurts bij Wipke Reinderts in egte verweckt, de E. Jeurt Eltjes en Grietje Jans egtelieden, verkopen elk hun derde part van hun aangeërfde mandelige behuizing te Oostwold aan Reinder Eltjes en Wopke Jans voor f 100, dus elk f 50, te ontvangen op Maius 1743. Het huis staat op de grond van de Heer Gesworen Clemmius, aan wie ook de tuin behoort. De jaarlijkse grondpacht beloopt f 5. Kopers en verkopers zullen elk de helft van het geschenk betalen.#

1) Reinder Eltjes, geb. voor 1723, begr. te Oostwold [O] 06 dec 1771, #Oostwold Ndg-diaconie 6-12-1771: als Reinder Eltjes begraven is uit de bekken ontvangen 32 st. 3 deiten, f 1-12-3.#, woonplaats(en): Oostwold [O] (Gn)
Gehuwd te Oostwold [O] 08 apr 1741, #Oostwold (O) 8-4-1741: Reinder Eltjes en Wopke Jans van Bellingewolde.# met:
Wopke Jans
2) Juirt Eltjes, geb. voor 1724, begr. te Oostwold [O] 13 nov 1788, #Oostwold NDG-diaconie 13-11-1788: Juirt Eltjes f 0-9-6.#, woonplaats(en): Oostwold [O] (Gn)
Gehuwd te Oostwold [O] 06 mei 1742, #Oostwold (O) 6-5-1742: Juirt Eltjes en Grietje Jans van Onstwedde.#
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Oostwold [O] 05 mei 1742 #RAG, RA Vhh2 Oostwold 5-5-1742. Hc Jeurt Eltjes en Grietje Jans. Het recht van representatie wordt ook gegeven aan de kinderen van de E. Reinder Eltjes en Wopke Jans, en van Jan Jans en Trijntje Jans, "broeders van bruidegom en bruit neffens desselfs vrouwen." Aan bruidegomszijde de E. Wipke Reinders weduwe van Eltje Jeurts als moeder, Reinder Eltjes en Wopke Jans als broeder en aangetrouwde zuster. Aan bruidszijde de E. Geeske Alberts als halfzuster en de E. Antje Alberts ook halfzuster en de E. Tjakke Frans Pot als zwager.#
met:
Grietje Jans, begr. te Oostwold [O] 18 apr 1766, #Oostwold Ndg-diaconie 18-4-1766: Jeurd Elties zijn vrouw f 1-17-2.#, dochter van Jan N.N. en N.N.
#RAG RA Vhh-2 Oostwold (O) 26-5-1745. Jan Lubberts i.q. als diaken van Oostwold heeft verkocht en overgedragen aan de E. Jeurt Eltjes en Grietje Jans egtelieden tot Oostwolt voor f 205 een behuizing te Oostwold op grond van de E. Jan Berents en Fenje Gossens (f 5 pacht per jaar voor huis en tuin) "sullende koperen het huis aanvaarden de laatsten september 1744 gelijk reets geschiet is." De betaling zal geschieden in vijf termijnen; de eerste is betaald.

RAG RA Vhh-2 29-11-1746: er is sprake van dit huis, dat "tegenswoordig door de E. Jeurt Eltjes en Grietje desselfs huisvrouwe bewoont" wordt.

Juirt Eltjes betaalde tuinhuur aan de diaconie van Oostwold. Er werden betalingen geregistreerd op 19-1-1766, 19-11-1768, 22-1-1770, 3-2-1772, 9-3-1772, 30-12-1772, 15-12-1773, 5-12-1774, 4-3-1776, 20-2-1777, 24-1-1778, 10-3-1780, 13-1-1781.#

3) Tietje Eltjes, ged. te Oostwold [O] 16 jan 1729
4) Grietje Eltjes, ged. te Oostwold [O] 05 jun 1731, #Oostwold (O) 5-6-1731: Grietje d.v. Eltje Juirts.#
5) Antje Eltjes, ged. te Oostwold [O] 23 jan 1735, #Oostwold (O) 23-1-1735: Antje, d.v. Eltje Juirts en Wupke Reinders.#
Hoofdindex A-Z