Gezinsblad
Harm Hendriks Waling, ovl. te Winschoten 16 mei 1818, in huis nr. 299, beroep(en): dagloner
Ondertrouwd te Winschoten 26 apr 1789
Gehuwd te Winschoten 24 mei 1789 met:
Janna Geerts Hoendermis, ged. te Winschoten 26 sep 1762, #Winschoten 1762: den 26 7ber Geert Evers en Swaantje Jans Ehel. hebben bij den H. doop haar kint geheeten Janna.#, ovl. te Winschoten 01 dec 1831, #Winschoten 1-12-1831: Janna Geerts Hoendermis, oud ruim 68 jaren, zonder eigen beroep, geboren en wonende te Winschoten, gehuwd geweest aan Jan Jans Prijt van beroep inlandsche kramer, wonende te Winschoten en voorheen gehuwd gewees met wijlen Harm Hendriks Waling overleden te Winschoten, dochter van wijlen Geert Everts Hoendermis in leven arbeider en van wijlen Zwaantje Jans in der tijd ehelieden.# 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Geert Everts Hoendermis en Swaantien Jans
#Memorie van aangifte der nalatenschap van Harm Hindriks Waling, Winschoten 27-11-1818: "Ik ondergetekende Janna Geerts, wed. Harm Hendriks Waling daglonersche te Winschoten, als moeder en in dezen caverende voor mijnen eenigen zoon Geert Harms Waling als conscrit thans nog absent,stellende domicilie ten mijnen huis geteeken no. 299.." verklaar dat mijn zoon de enige erfgenaam is en "dat tot de boedel geene onroerende goederen behoren.."#
Hoofdindex A-Z