Gezinsblad
Rijckel N.N. met:
N.N.
1) Harmen Rijckels, geb. voor 1694
#Oldehove 17-5-1719 {RA LXIV-d* (1188)}. Hc Harmen Rijckels x Aeltien Harmens. Aan bruidegomszijde Ecke Rickels broeder, Cornelis Beerens zwager, Klaes Pieters oom. Aan bruidszijde Aldert Harms broeder, Abel Beerens oom, Claes Jans oom.

Oldehove 22 februari 1720. Barteld Tijmens, voormond, Balle Heykes, sibbevoogd en Klaas Jans vreemde voogd over de minderjarige kinderen van Lulof Jans x Eefsee Haykes, Dirck Jochums x Geertie Lulofs verkopen aan Harmen Rickels x Aaltie Harms te Oldehove hun behuizing met de beklemming van 62 grazen land voor f2065 en 4 zilveren `ducatons'. Waarschijnlijk waren er dus 3 minderjarige kinderen {RA LXIV-d*}.#

2) Ecke Rijckels, ovl. na 1754
Ondertrouwd te Zuidhorn 17 apr 1733, #Zuidhorn 1733: Op den 17 April 1733 Ekke Rijkels van Wehe en Anje Klaassen Mennonijten zijnde zij alhier gekondigt, dogh niet gecopuleert.

Enige regels later staat aangetekend: Op den selven dito (= 23 april) Ekke Rijkels van Wehe en Anje Klaassen van Zuithorn voor de eerste maal alhier hare kerkkondinge gehad en zijn drie agtereenvolgende sondagen sonder inspieringe gekondigt en daarop in de Mennonijten vergaderinge in den houwlijken staat bevestigt.# met:
(?) Anje Klaassen, dochter van Klaas N.N. en N.N.

Hoofdindex A-Z