Gezinsblad
Geert Everts Hoendermis, ged. te Scheemda 06 apr 1732, #ged. Scheemda 6-4-1732: Geert soon van Evert Jans en Jantjen Hindriks.#, begr. te Winschoten 06 jan 1810, #Winschoten 6-1-1810: begraven Geert Everts Hoendermis. In de bekken f 0-9-0. Het laken 1 dag voor den armen.#, beroep(en): arbeider, zoon van Evert Jans Hoendermis en Jantjen Hindriks
Ondertrouwd te Winschoten 14 mei 1754, #Winschoten 1754: den 14 April Geert Evers van de Scheemda en Swaantie Jans van Winschoten. Met attestatie vertrokken.

Scheemda 1754: Geert Evers van de Scheemda en Swaantjen Jans van Winschoten, den 15 april, den 28 dito, den 5 maij.#
Gehuwd te Scheemda (Gn) met:
Swaantien Jans, tweeling met Sivert, ged. te Winschoten 18 sep 1729, #Winschoten 1729: Den 18 7ber Jan Siefkens en Marike Harms Ehel. hebben haar tweelingen laten dopen Sivert en Swaantien.#, begr. te Winschoten 06 sep 1791, #Winschoten 1-6-1791: Geert Evers Hoendermis vrou begraven f 1-1-5. 't laken een dag.#, dochter van Jan Siefkens en (?) Marieke Harms
#begraven Winschoten 2-6-1772: een kind van Geert Hoendermis St. Vijts hold in de bekken f 0-3-7.

begraven Winschoten 10-1-1777: is begraven Eeke Hoendermisse; in de bekken bevonden f 0-5-3; een laken gebruikt arm.

Winschoten 26-4-1781: is begraven Hindrik Hoendermis van Zuirveen ind bekken west f 0-9-0; een laken gebkt. voor de tijd van begraven f 0-5-0.#

1) Marieke Geerts Hoendermis, geb. te Scheemda 14 okt 1755, ged. te Scheemda 19 okt 1755, #Scheemda 1755: den 14 October geboren, den 19 gedoopt Marijke dogtertje van Geert Everts en Swaantje Jans egt. in de Scheemda.#, ovl. te Winschoten 08 jul 1841, #Winschoten 8-7-1841: is overleden Sint Vitus Holdt nummer 299 Marieke Geerts Hoendermis, oud 86, laatst gewoond hebbende te Winschoten, geboren te Scheemda, "weduwe van wijlen Frans Willems Franssen, dochter van wijlen Geert Evers Hoendermis en wijlen Swaantje Jans in der tijd echtelieden en woonachtig geweest en overleden te Winschoten."

Winschoten 23-3-1842: De burgemeester der gemeente van Winschoten certificeert door deze dat Marieke Geerts Hoendermis overleden te Winschoten op den 8en Julij 1841 gestorven is in wezenlijk onvermogen, en ook desselfs erfgenamen, zoo verre bekend en in deze gemeente wonende, onvermogend zijn; invoege dat de kosten van vervolginge ter bekoming eener memorie van aangifte onverhaalbaar zijn te achten.#
Ondertrouwd te Winschoten 11 apr 1782
Gehuwd te Winschoten 19 mei 1782, #Dit huwelijk werd ook gekondigd in Nieuwolda: 15-5-1782 Frans Willems van Lipsland en Marieke Geerts van Winschooten om met attestatie te Winschoot te trouwen.# met:
Frans Willems, begr. te Winschoten 08 nov 1794, #Winschoten 1794: 8 Novb. begraaven Frans Willems. Laaken 1 dag. f 0-8-5.#

2) Evert Geerts Hoendermis, ged. te Winschoten 07 nov 1756, #Winschoten 1756: den 7 Nov. Geert Evers en Swaantje Jans Ehel. hebben bij den H. doop haar kint geheeten Evert.#, ovl. te Winschoten 17 mrt 1832, #Memorie van aangifte: De burgemeester der Gemeente Winschoten verklaart, dat Evert Geerts Hoendermis, overleden in no. 322 in het Sint Vitus Holt onder Winschoot den 17 maart 1832 geene vaste of losse goederen heeft nagelaten als mede dat op diens erfgenamen wegens onvermogen geene kosten van sommatie zullen kunnen worden verhaald.# met:
Elske Jans Aikens, ovl. voor 02 jun 1828
3) Jantien Geerts, ged. te Winschoten 21 sep 1760, #Winschoten 1760. Den 21 Sept. Geert Evers en Swaantie Jans Ehel. hebben bij den H. doop haar kint geheten Jantien.#
4) Janna Geerts Hoendermis, ged. te Winschoten 26 sep 1762, #Winschoten 1762: den 26 7ber Geert Evers en Swaantje Jans Ehel. hebben bij den H. doop haar kint geheeten Janna.#, ovl. te Winschoten 01 dec 1831, #Winschoten 1-12-1831: Janna Geerts Hoendermis, oud ruim 68 jaren, zonder eigen beroep, geboren en wonende te Winschoten, gehuwd geweest aan Jan Jans Prijt van beroep inlandsche kramer, wonende te Winschoten en voorheen gehuwd gewees met wijlen Harm Hendriks Waling overleden te Winschoten, dochter van wijlen Geert Everts Hoendermis in leven arbeider en van wijlen Zwaantje Jans in der tijd ehelieden.#
Ondertrouwd te Winschoten 26 apr 1789
Gehuwd te Winschoten 24 mei 1789 met:
Harm Hendriks Waling, ovl. te Winschoten 16 mei 1818, in huis nr. 299, beroep(en): dagloner
#Memorie van aangifte der nalatenschap van Harm Hindriks Waling, Winschoten 27-11-1818: "Ik ondergetekende Janna Geerts, wed. Harm Hendriks Waling daglonersche te Winschoten, als moeder en in dezen caverende voor mijnen eenigen zoon Geert Harms Waling als conscrit thans nog absent,stellende domicilie ten mijnen huis geteeken no. 299.." verklaar dat mijn zoon de enige erfgenaam is en "dat tot de boedel geene onroerende goederen behoren.."#
5) Tjaatje Geerts, ged. te Winschoten 10 jan 1766, #Winschoten 1766: den 10 Jan. Geert Evers en Swaantje Jans Ehel. hebben bij den H. doop hun kint geheten Tjaatje.#
6) Jantien Geerts, ged. te Winschoten 04 mei 1769, #Winschoten 1769: Den 4 Maij Geert Evers en Swaantje Jans Ehel. hebben bij den H. doop hun kint geheeten Jantien.#
Hoofdindex A-Z