Gezinsblad
(?) Jacob Roelfs, ged. te Veendam 08 feb 1739, zoon van Roelf Beerents en (?) Trijntjen Roelfs
Ondertrouwd te Veendam 22 dec 1765 met:
Immigje Roelfs, alias: Imke, ged. te Veendam 22 nov 1743, ovl. na 1795, dochter van Roelf Gerrits en (?) Trijntje Jacobs
In het strafdossier van Gerrit Jakobs Niken bevindt zich een verklaring van 26 november 1795 "dat Imke weduwe van Jacob Niken en moeder van Gerrit Jacobs Niken op no. 4 aan het Oosterdiep in de Wildervank woonagtig is."

Veendam 1770: geproclameert 29 april, 6 en 13 mei Jakob Jans van Noordbroek en Imke Berents van Veendam.

Noordbroek 18 mei 1770: Wederom een attestatie afgegeven dat het besloten houwelijk tusschen Jacob Jans j.m. van Noordbroek en Imke Berents j.d. van Veendam op drie agtereenvolgende Rustdagen nam. den 29 April, 6 en 13 Maij zonder eenige inspieringe in onse Carspel-kerk geproclameert is.

1) Trijntje Jakobs, ged. te Veendam 19 okt 1766
2) Roelf Jakobs, ged. te Veendam 15 nov 1767
3) Berend Jakobs Nieken, ged. te Veendam 25 dec 1768, ovl. te Wildervank 25 dec 1852, #Wildervank 25-12-1852: Berend Jacobs Nieken, 84 jaar, zonder beroep, laatst gewoond hebbende te Wildervank en aldaar geboren, weduwnaar van Harmke Geerts Woltjer, verdere renseignementen bij de aangevers niet bekend.#
Gehuwd te Wildervank 12 mei 1796, #Wildervank 1796: den 12 maij Berent Jacobs j.m. uit Veendam, woonagtig alhier en Harmke Geerts j.d. uit Zuidbroek, woonagtig ..# met:
Harmke Geerts Woltjer, geb. te Uiterburen onder Zuidbroek 14 dec 1763, ged. te Zuidbroek 18 dec 1763, ovl. te Wildervank 29 nov 1839, dochter van Geert Jans (Woltjer) en Jantien Abrahams
4) Gerrit Jakobs Bos, alias: Gerrit Jacobs Nijken, geb. te Veendam, #Verklaring d.d. 25-11-1795: "de gedetineerde verklaard in't 24 jaar oud en te Veendam geboren te zijn."#, ged. te Veendam 17 jun 1770, ovl. te Stadskanaal gem. Nieuwe Pekela 26 nov 1835, #Stadskanaal nr. 5 gem. Nieuwe Pekela 26-11-1835: overleden Gerrit Jacobs Bos, arbeider, "eheman van Grietje Hansens, nalatende drie kinderen."

Zijn erfgenamen deden geen aangifte van successie; de burgemeester tekende een certificaat van onvermogen.#, beroep(en): arbeider, woonplaats(en): Wildervank (Gn), Borgercompagnie onder Veendam (Gn), Emden (D), Wildervank (Gn), Stadskanaal (Gn)
Gehuwd te Veendam 05 mei 1793, #Verklaring d.d. 25-11-1795: "de gedetineerde verklaard getrouwd te zijn met Grietje Hanssen. ... de gedetineerde verklaard een kind te hebben."# met:
Grietje Hanssens, ovl. te Stadskanaal gem. Wildervank 09 okt 1847, #Stadskanaal no. 37 gem. Wildervank 9-10-1847: overleden Grietje Hansens, 79, laatst gewoond hebbende in Stadskanaal gem. Wildervank, weduwe van Gerrit Jacobs Bos, "de geboorteplaats en de namen van de ouders der overledene bij de aangevers onbekend.#, woonplaats(en): Borgercompagnie onder Veendam (Gn), Emden (D), Wildervank (Gn), Stadskanaal (Gn)
Gerrit Jakobs Niken woonde in 1793 in Borgercompagnie onder Veendam. Nadat hij in de bloeitijd van de boekweit enkele bijenvolken had gestolen, verhuisde hij met zijn vrouw naar Emden in Oost-Friesland, waar hun oudste dochter geboren werd. Hij verdiende daar de kost als blokmaker op een scheepshelling. Laat in 1795 ging hij naar Wildervank om zijn moeder op te zoeken, en werd hij voor het vergrijp uit 1793 alsnog in de kraag gepakt. Het vonnis van de drost d.d. 29-12-1795 bepaalde dat hij: "gecondemneerd word om geduirende de tijd van 2 agtereenvolgende jaren in het provinciale Tuchthuis te worden gecontineerd en aldaar met zijn handenarbeid de kost te verdienen en na expiratie van dien tijd voor nog vier agtereenvolgende jaaren gebannen te worden buiten deeze Provincie beneevens de Heerlijkheid van Wedde en Westerwoldingeland Bellingwolde en Blijham.." In 1800 woonde hij in Drenthe en in 1807 in Oost-Friesland. Later woonde hij aan het Stadskanaal onder de naam Gerrit Jakobs Bos. In 1814 werd hij wegens diefstal veroordeeld tot te pronkstelling en acht jaar opsluiting in een tuchthuis. Hiervan werden later 2 jaren kwijtgescholden; in 1819 werd hij uit het tuchthuis ontslagen. Op 24 augustus 1816 kon hij dus niet aanwezig zijn bij de huwelijksvoltrekking van zijn dochter Immigje met Albert Smid. Zijn vrouw Grietje Hansens gaf namens hem toestemming.#De veroordeling uit 1795: RAG, Toegang 731, Archief Gerichten Oldambt inv. nr. 5498 (dossier Gerrit Jakobs Nieken).

De veroordeling uit 1814: RAG, Registers Gedetineerden, inv. 11 nr. 101. No. 101 & 102: Heeden den 10 juny 1814 op requisitie van den Heer officier bij de rechtbank van eerste aanleg zitting houdende te Assen, hebben wij ondergetekenden de personen van Hendrik Koerts Windmulder en Gerrit Jacobs Bos getransporteerd van Assen naar het huis van Justitie te Groningen, en hebben wij de opgemelde persoonen in bewaaring gelaten ... In margine: Op heeden den 20 Augustus 1814: De gevangenen Hindrik Koerts Windmulder en Gerrit Jacobs Bos uit de gevangenis gehaald om .. te pronk te worden gesteld en vandaar overgebracht naar het tuchthuis.

Inv. 5.452 nr. 109: Gerrit Jakobs Bos, geboren te Veendam, 48 jaren ingekomen 20 Augustus 1814, wegens dieverij veroordeeld tot pronken en 8 jaar in het tuchthuis door het hof van assises te Groningen, waarvan op 26 augustus 1817 een jaar werd kwijtgescholden evenals op 16 juli 1818, ontslagen bij besluijt van Z.M. de Koning der Nederland. van den 26 Meij 1819 no. 91.

Inv. 5.457 nr. 3: Gerrit Jakobs Bos, geboren Veendam, ingekomen 10-6-1814, vertrokken 30-8-1814, ontslagen.

Volkstelling Nieuwe Pekela 1829: Stadskanaal 64: Gerrit Jacobs Bos, oud 58, geboren te Veendam, Grietje Hansens, 61, geboren te Borgercompagnie.#

5) Jakob Jakobs, ged. te Veendam 28 jun 1772
6) Trijntje Jakobs Nieken, geb. te Wildervank, ged. 19 feb 1775, ovl. te Veendam 13 jan 1851, #Veendam 13-1-1851: overleden te Benedenverlaat Trijntje Jakobs Nieken, oud 78 jaren, laatst gewoond hebbende te Veendam, geboren te Wildervank, weduwe van Jan Geerts Woltjer, verdere renseignementen onbekend.#
Haar bestaan blijkt uit het strafdossier van haar broer Gerrit, die in 1795 verklaart dat hij in 1793 "ondertusschen een pijp tabak gerookt (had) bij zijne zuster Trijntje Jacobs woonende toen bij Munneke Tonnis in de Borgercompagnie."

Gehuwd te Veendam 23 mei 1802, #Veendam 1802: geproclameert 1 de 25 apr., 2 de 2 maij, 3 de 9 maij, getr. de 23 maij Jan Geerts en Trijntje Jakobs beide van Veendam.# met:
Jan Geerts Woltjer, geb. te Uiterburen onder Zuidbroek 05 feb 1758, ged. te Zuidbroek 19 feb 1758, zoon van Geert Jans (Woltjer) en Jantien Abrahams
7) Jakobje Jakobs, ged. te Veendam 24 nov 1776
8) Hendrik Jakobs Nieken, geb. te Wildervank, ged. te Veendam 05 apr 1779, ovl. te Veendam 31 jan 1841, #Veendam 31-1-1841: overleden aan de Kerklaan Hindrik Jakobs Nieken, oud 63 jaar, gealimenteerde, weduwnaar van Harmke Rutgers Westveld. Een van de aangevers was de vader van het werkhuis.#, beroep(en): zeeman
Gehuwd te Veendam 11 mei 1806, #Veendam 1806: geproclameert 27 april, 4 mei en 11 mei 1806 Hindrik Jakobs en Harmke Rutgers beide van Veendam. Getrouwt den 11 mei 1806.# met:
Harmke Rotgers Westveld, ged. te Veendam 09 okt 1785, ovl. te Veendam 15 apr 1833, dochter van Rotgert Hindriks Westveld en Margjen Frideriks
Hoofdindex A-Z