Gezinsblad
Igge Jans, geb. voor 1666, ovl. na 14 jul 1739
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Beerta 1698 #Lidmaten Beerta: 1e avondmaal 1698: Igge Jans.#

Gehuwd te Beerta 04 dec 1684, #Beerta 4-12-1684: Iggo Jans en Pelke Geers.# met:
Pelke Geerts, geb. voor 1668
Op 5 mei 1732 kopen Hindrik Harms en Antje Iggens een tuin met een schuurtje. Igge Jans blijft zelfschuldige borg voor het betalen van de kooppenningen.

Op 9 december 1735 treedt Igge Jans op als getuige bij het passeren van het huwelijkscontract tussen Tjabbe Willems (zoon van Willem Menses) en Diewer Edzes.

Op 13 april 1736 is Igge Jans getuige bij het zegelen van het huwelijkscontract tussen Harm Geerts en Ettje Willems (dochter van Willem Menses).

Igge Jans draagt op 14 juli 1739, "tot hoge ouderdom gekomen", zijn huisje te Beerta over aan de diaconen aldaar, in ruil voor de reeds ontvangen en nog te ontvangen bijstand.

1) Jan Igges, ged. te Beerta 29 mrt 1685, #Beerta 1685: Den 29 Martij 1685 Igge Jans en Pelke Geers soontjen is genoemt Jan.#
Gehuwd te Beerta 14 mei 1719, #Beerta 1719: Den 14 Maius zijn in de houwelijksen staat bevestigt de E. Jan Igges en Anneke Mensens.# met:
Anke Menses, alias: Anneke Mensens, ged. te Beerta 04 apr 1697, #Beerta 4-4-1697: Menso Tjabbes en Hajke kindt Anneke.#, ovl. na 04 mei 1731, dochter van Menso Tjabbes en Haijcke Luppes
Op 4 april 1720 treedt Jan Iggens met Reint Jans als getuige op bij het zegelen van de akte waarmee een einde gemaakt wordt aan het geschil tussen de deugdzame Grietje Jans weduwe van Klaas Klasens enerzijds, en de eerbare Hindrik Roelfs te Midwolda anderzijds. Hiermee maken zij een einde aan het conflict over het mutueel testament van Klaas Klasen en Grietje Jans d.d. Beerta 15-8-1719. Grietje zal aan Hendrik Roelfs de zoon van Klaas' volle zuster Elske Klasen f 120 uit keren, en beide partijen zullen hun eigen proceskosten dragen.

Op 10 januari 1721 treden Tjabering Cornellis, Christiaan Ottens en Jan Iggens op als voormond en voogden over het minderjarige kind van Zacharias Ottens en wijlen Meiske Hindriks.

Op 21 maart 1722 verkopen de eerbare Derk Wessels en zijn echtgenote de deugdzame Aijse Geerds aan de eerbare Jan Igges en Anke Menses echtelieden "haar huis staande in de Oude Beerta op de grond van de Erb. Harke Hindriks en Remke Brands kinderen", te aanvaarden op mei aanstaande. "Mede doen de verkopers over de tuin met bomagien en plantagien en ongeveer ses deimten lands", die aan dezelfde eigenaren behoren en die verkopers tot nu toe "beklemt meijers wijs gebruikten", voor f 310, in twee termijnen te betalen. Als getuigen treden op Haije Jurjens en Ede Haijes.

Op 4 mei 1722 lenen Jan Iggens en Anke Menses f 100 van Harmen Aijses en zijn echtgenote Fennigje Hindriks à 5%.

2) Geert Igges, ged. te Beerta 27 nov 1687, #Beerta november 1787: Den 27. Het soontjen van Iggo Jans en Pelke is genoemt Geert.#
3) Geert Igges, ged. te Beerta 14 sep 1689, #Beerta 14-9-1689: Igge Jans en Pelke sijn huisvrouw is genoemt Geert.#
4) Luitje Igges, ged. te Beerta 19 jul 1691, #Beerta juli 1691: den 19 Iggo Jans en Pelke sijn huisvrouw genaemt Luitje.#
5) Grietje Igges, ged. te Beerta 03 jan 1697, #Beerta 3-1-1697: Igge Jans en sijn huisvrouwen kindt genoemt Grietjen.#
6) (?) Antje Igges, geb. voor 1708, ovl. na 05 mei 1732
Ongehuwd
N.N.
Hoofdindex A-Z