Gezinsblad
Jan Igges, ged. te Beerta 29 mrt 1685, #Beerta 1685: Den 29 Martij 1685 Igge Jans en Pelke Geers soontjen is genoemt Jan.#, zoon van Igge Jans en Pelke Geerts
Gehuwd te Beerta 14 mei 1719, #Beerta 1719: Den 14 Maius zijn in de houwelijksen staat bevestigt de E. Jan Igges en Anneke Mensens.# met:
Anke Menses, alias: Anneke Mensens, ged. te Beerta 04 apr 1697, #Beerta 4-4-1697: Menso Tjabbes en Hajke kindt Anneke.#, ovl. na 04 mei 1731, dochter van Menso Tjabbes en Haijcke Luppes
Op 4 april 1720 treedt Jan Iggens met Reint Jans als getuige op bij het zegelen van de akte waarmee een einde gemaakt wordt aan het geschil tussen de deugdzame Grietje Jans weduwe van Klaas Klasens enerzijds, en de eerbare Hindrik Roelfs te Midwolda anderzijds. Hiermee maken zij een einde aan het conflict over het mutueel testament van Klaas Klasen en Grietje Jans d.d. Beerta 15-8-1719. Grietje zal aan Hendrik Roelfs de zoon van Klaas' volle zuster Elske Klasen f 120 uit keren, en beide partijen zullen hun eigen proceskosten dragen.

Op 10 januari 1721 treden Tjabering Cornellis, Christiaan Ottens en Jan Iggens op als voormond en voogden over het minderjarige kind van Zacharias Ottens en wijlen Meiske Hindriks.

Op 21 maart 1722 verkopen de eerbare Derk Wessels en zijn echtgenote de deugdzame Aijse Geerds aan de eerbare Jan Igges en Anke Menses echtelieden "haar huis staande in de Oude Beerta op de grond van de Erb. Harke Hindriks en Remke Brands kinderen", te aanvaarden op mei aanstaande. "Mede doen de verkopers over de tuin met bomagien en plantagien en ongeveer ses deimten lands", die aan dezelfde eigenaren behoren en die verkopers tot nu toe "beklemt meijers wijs gebruikten", voor f 310, in twee termijnen te betalen. Als getuigen treden op Haije Jurjens en Ede Haijes.

Op 4 mei 1722 lenen Jan Iggens en Anke Menses f 100 van Harmen Aijses en zijn echtgenote Fennigje Hindriks à 5%.

1) Willemtje Jansen, ged. te Beerta 10 apr 1720, #Beerta 1720: Den 10 April hebben Jan Igges en Anneke Mensens haar nieuwgeboren dogter laten dopen en is genaamt Willemtjen.#
2) Mense Jans, ged. te Beerta 01 nov 1722, #Beerta 1722: Den 1 Nov. hebben Jan Igges en Anke Menses haar nieuwgeboren soon laten dopen en is genaamd Mense.#, ovl. tussen 20 mei 1762 en 13 jun 1774
Gehuwd te Beerta 10 mei 1750, #Beerta 1750: Den 10 maij gecopuleerd Mense Jans en Nantje Warntjes.# met:
Nantje Warntjes, ged. te Winschoten 08 mrt 1726, ovl. tussen 13 jun 1774 en 12 mei 1778, dochter van Warntje Hendriks en Trijntje Peters
#RA Vee-11, Beerta. Op 20 juni 1750 verklaren Mense Jans en Nantje Warntjes, echtelieden te Beerta, dat zij ingaande 1 mei 1750 schuldig zijn aan Lammert Derks en zijn vrouw Teetje Tonnis 200 Car. Gld. à 5%, maandelijks te verrenten, met een opzegtermijn van een maand.#
3) Grietje Jansen, ged. te Beerta 03 feb 1726, #Beerta 1726: Den 3 Feb. hebben Jan Igges en Anke Menses haar niewsgeboren dogter laten dopen en is genaamt Grietje.#
Hoofdindex A-Z