Gezinsblad
Jan Geerts Stuut, ovl. 1762, beroep(en): substituut-wedman van Finsterwolde, zoon van Geert Jacobs en Anneke Berends
#GKB-II, 241-32.#

Gehuwd ± 1715 met:
Trijntje Berends, geb. tussen 1686 en 1700
#GKB II, 241-33.#
1) Fenje Jans, ged. te Finsterwolde 27 mrt 1716 (religie: ndg)
2) Geert Jans, ged. te Finsterwolde 21 aug 1718 (religie: ndg)
Ondertrouwd te Finsterwolde 29 mrt 1748
Gehuwd 1748
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Finsterwolde 20 mrt 1748 #Finsterwolde (V-gg-4; 731/7099; kd 304) 20-3-1748: Hc Geert Jans en Harmke Harmannus. Aan bruidegomszijde Jan Geerts vader, Trijntje Berends moeder, Berend Jans Wegman broer, Hindrik Jans broer, Pieter Jans broer, Antje Jans zuster, Imke Jans zuster, Daniel Daniels Barenborg zwager. Aan bruidszijde Eemke Edes moeder, Willem Hendriks halfbroer, Ede Freriks neef, Ede Luppes neef. Dedigsmannen en getuigen Harm Jans en Haije Berends.#
met:
Harmke Harmannus
3) Antje Jans, ged. te Finsterwolde 30 mrt 1721 (religie: ndg)
Ondertrouwd te Finsterwolde 07 jan 1748
Gehuwd 1748
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Finsterwolde 24 jan 1748 #Finsterwolde (V-gg-4; 731/7099; kd 304) 24-1-1748: Hc Daniël Daniëls van Barenborg en Antje Jans. Aan bruidegomszijde Wilhelmus Haaijen volle neef. Aan bruidszijde Jan Geerds vader Trijntje Berends moeder, Geert Jans broer, Hindrik Jans broer. Dedigslieden en getuigen Hans Berends en Mr. Claas Vriesenborg.#
met:
Daniël Daniëls van Barenborg
#731/6119 Requesten Woldoldambt 11-7-1754: Op den ingediende requeste van Jan Geerts en conss. in qlt. als voorstanderen over de kinderen van Daniel Daniels bij Antie Jans in egte verwect (sic), dat hunne pupillen vader ad secunda vota sullende overgaan, derhalven nodig dat met denselven een afkoop werde ingegaan wegens moeders nalatenschap waartoe verzogten authorisatie, is geapostillert (sic) de rem. worden ten fine verzogt geauthoriseert. Actum Finserwolda den 11 Julij 1754.#
4) Berent Jans Wegman, alias: Berent Jans Smit, ged. te Finsterwolde 19 sep 1723 (religie: ndg), ovl. te Termunten 07 jun 1800, #Termunten 7-6-1800: is overleden Berent Jans, Smit.#, beroep(en): smid, woonplaats(en): Termunten (Gn)
#GKB II, 241-16; GKB-II, 230-34.#

Gehuwd te Termunten 09 nov 1749
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Termunten 08 nov 1749 #Termunten (V-P; 731/7230; kd 616) 8-11-1749: Hc Berent Jans en Trijne Reintjes. Aan bruidegomszijde: Jan Geerts en Trijntje Berents vader en moeder, Geert Jans en Harmke Hermannus broer en aangehuwde zuster, Daniel Daniels (Barenborch) en Antje Jans zwager en zuster, Imke Jans zuster. Aan bruidszijde Reinder Klaassen als schoonvader, Sijbrant Jans en Aijlke Epkes voormond en aangehuwde oom en volle moei, Jan Engels en Enne Nantkes sibbevoogd en volle oom en aangehuwde moei, Freerk Jans vreemde voogd, Remke Jacobs en Pieterke Epkes aangehuwde oom en volle moei, Epke Waalkes en Trijnje Jans aangehuwde oom en volle moei, Edzert Hindriks halve oom, Jantje Hindriks halve moei, Eltjen Reinties zuster.#
met:
Trijntje Reintjes, geb. tussen 1729 en 1733
#GKB-II, 241-17; GKB-II, 230-35.#
5) Hindrik Jans Wegman, ged. te Finsterwolde 17 feb 1726 (religie: ndg), begr. te Winschoten 11 mei 1772, #Winschoten 11-5-1772: Hindr. Wegman begr.; doen in de bekken f 4-2-0; een laken 6 wek. (?).

Winschoten 14-7-1772: ontfangen van de weedw. wijlen Hindr. Wegman voor 't gebruik van een laaken over haer man f 1-2-0.#
#GKB-II, 121-42.#

Gehuwd te Finsterwolde 25 feb 1753
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Finsterwolde 24 feb 1753
met:
Geesje Berends

6) Imke Jans Wegman, ged. te Finsterwolde 30 okt 1729, #Finsterwolde 30-10-1729: het kind van Jan Geerts en Trijntje ehel. genaamd Imke.#, ovl. te Finsterwolde 07 mei 1790
#GKB-II, 73-25.#

Gehuwd te Finsterwolde 22 feb 1756 met:
Thomas Eltjes Stuut, ged. te Meeden 20 jun 1730, ovl. tussen 08 sep 1773 en 27 dec 1773, beroep(en): landbouwer, substituut-wedman van Finsterwolde, zoon van Eltjo Hindriks Haan en Hilje Hindriks
#GKB-II, 73-24.#
7) Peter Jans, alias: Pieter Jans, ged. te Finsterwolde 28 okt 1731 (religie: ndg)
Hoofdindex A-Z