Gezinsblad
(?) (?) Pauwel Pauwels, ovl. te Nieuweschans (Gn) 1732, #RAG, RA VI-C, Protocol van Nieuweschans: den 11 sept is na gehouden proefpredikaatzie Paul Pauls van de N.Schans en Hilke Beerents onder Trouw. belofte en proclamatiën staande, wegens te vroege vleeschlijke conversatie gepleegt haar door de E. Kerkenraat van 't Avontmael (dat den 17 aanstaende was) gesuspendeert. Welke resolutie aan Paul Pauls uit naamen der Kerkenraet is ingeboezemt denzelfden dito. N.B. Paul Pauls is onder censura gestorven ind. jaere 1732.#
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Nieuweschans 09 dec 1703 #Nieuweschans 1703: Den 9 December het H. Avondmael gehouden en zijn daer toe gekomen ... naer voorgaende belijdenis ... Pouwel Pouwels.#

Gehuwd te Nieuweschans 19 aug 1703, #Nieuweschans 1703: Den 5 Augusti en soo vervolgens zijn geproclameert Pauwel Pauwels, van Kluse in't ampt Varel en Moeder Tjabren, weduwe van Mense Heeres in de Lange-akkerschans; en gecopuleert den 19 dito.# met:
Moeder Tjabren, ovl. tussen 13 aug 1713 en 17 jun 1714 1e huwelijk 2e huwelijk
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Nieuweschans 02 sep 1694 #Nieuweschans 1694: Den 2 September het H. Avondmael gecelebreert, en zijn op nieuwe daertoe aengenomen naer voorgaende belijdenis ... Moeder Tjabren.
1) Tjabren Pauwels, ged. te Nieuweschans 18 mei 1704, #Nieuweschans 1704: Den 18 dito (Mei) hebben Pauwel Pauwels en Moeder Tjabren haer soon ten H. Doop gepraesenteert en is genoemt Tjabren.#, beroep(en): schoenmaker
#RAG, RA V-ee-10, kopiedeel 269: Op 15 april 1732 treedt Tiaberen Pawels op als getuige van het zegelen van een akte in Beerta.#

Gebeurtenis: belijdenis gedaan Finsterwolde 27 nov 1730

Ondertrouwd te Finsterwolde 22 jan 1730, #Finsterwolde 1730: d. 22 Januarij Tjabring Pauwels van de Nieuwe Schans en Antje Edes alhier.# met:
(?) Antje Edes, ovl. te Finsterwolde 15 nov 1732, #Finsterwolde 15-11-1732: Antje Eedes Eevrouw van Tjabering Pauwels nalatende een kind.#, dochter van Ede Geerts en Grietje Jans
#731/6117, Requesten Oldambt: Ebe Aises en Consten. t'zamen in qlte. voormond en voogden over het dogtertje van Tjabering Paulis bij wijlen Antje Edes verwekt verzoekende authorisatie om met des kinds vader vermelt te mogen afhandelen, is geapostilleert remten. in hun qlte worden geauthoriseert tot de verzogte afhandelinge, mits geschiedende ten overstaan van gerigte. Zuidbroek den 7 december 1733.

731/6117, Requesten Oldambt 7-12-1733: Tjabering Paules en cons. voormond en voogden over het nagelaten dochtertje van Nantko Jans en Elsebein Bartels (elders: Balsters) verzoeken en verkrijgen autorisatie tot de verkoop van pupils huisje.

731/5594, Afkopen e.d. Oldambt 7-12-1733: Ebo Aijsses, Derk Jans en Heero Jans voormond en voogden over het dochtertje van wijlen Antje Eedes en Tjabering Pouwels maken een afkoop met de vader. Vader behoudt de gehele boedel en zal het kind groot brengen tot zestien jaren en lezen en schrijven laten leren. Daarna zal hij haar uitkeren een zilveren ducaton, een bijbel met zilveren krappen, een oorijzer en drie zilveren knopen en een paar zilveren gespen. De erfenis die de pupil te wachten heeft van haar grootmoeder Grietie Jans blijft hier buiten.

V-pp-1, 28-1-1743: Eisse Ebes voormond, Feebe Hemmes als vreemde voogd over de dogter van Tjabering Pouwels bij Antje Edes in egte verwekt.#

2) Pauwel Pauwels, ged. te Nieuweschans 13 aug 1713, #Nieuweschans 1713: Den 13 Augustus hebben Pouwel Pouwels en Moeder Tjabren haer soon ten H. doop gepraesenteert en is genoemt Pouwel.#

Gezinsblad
(?) (?) Pauwel Pauwels
Gehuwd te Nieuweschans 22 jul 1714, #Nieuweschans 1714: Den 17 Junius zijn geproclameert Pouwel Pouwels, inwoonder van dese forteresse en Swaentien Karstjens jongedochter van Vlachtwedde en gecopuleert den 22 Julius.# met:
Swaentien Karstjens
1) Trijntje Pouwels, ged. te Nieuweschans 26 jul 1716, #Nieuweschans 1716: den 26 Julius hebben Pouwel Pouwels en Swaentje Karstjens haer dochter ter H. doop gepresenteert en is genoemt Trijntjen.#
2) Pouwel Pouwels, ged. te Nieuweschans 09 okt 1718, #Nieuweschans 1718: Den 9 October hebben Pouwel Pouwels en Swaentien Karstjens haer soon ter H. doop gepresentert en is genoemt Pouwel.#
3) Paul Pauls, ged. te Nieuweschans 04 mei 1721, #Nieuweschans 1721: den 4 Maij is gedoopt de zoon van Paul Pauls en Zwaantje Kazens en is genaamt Paul.#

Gezinsblad
(?) (?) Pauwel Pauwels
Gehuwd te Nieuweschans 17 sep 1724, #Nieuweschans 1724: d. 10 Sept. Paul Pauls van de N.schans en Hilke Beerents van Bonda, nadat geproclameert waren 1 mael d. 27 Aug en de 2. mael de 3 sept. en de 3. maal d. 10 sept. getrouwt den 17 sept.# met:
Hilke Beerents

Gezinsblad
(?) (?) Pauwel Pauwels
Gehuwd te Nieuweschans 07 jan 1725, #Nieuweschans 1725: den 7 jan. zijn uitgekundigt en getrouwt Paul Pauls en Antje Beerents wed. van Albert Jansen. Beide van N. Schans.# met:
Antje Beerents 1e huwelijk 2e huwelijk
1) Maria Pauls, ged. te Nieuweschans 14 okt 1725, #Nieuweschans 14-10-1725: Paul Pauls en Antje Beerents dogter Maria.#
2) Wupke Pauls, ged. te Nieuweschans 17 apr 1729, #Nieuweschans 17-4-1729: de dogter van Paul Pauls en Antje Beerents Wupke.#
Hoofdindex A-Z