Gezinsblad
Coert Hendriks, geb. voor 1680, ovl. te Finsterwolde okt 1718, #Finsterwolde 1718: October Koerd Hindriks.#
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Finsterwolde 01 dec 1698

Gehuwd voor 1703 met:
Venne Alberts, geb. voor 1681 1e huwelijk 2e huwelijk
Gebeurtenis: belijdenis gedaan Finsterwolde 02 mrt 1699
1) Hindrik Koerts, tweeling met Albert, ged. te Finsterwolde 14 jan 1703, ovl. te Finsterwolde aug 1735, #Finsterwolde augustus 1735: Hindr. Coerts.#
Gehuwd 1731
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Finsterwolde 07 apr 1731 #Finsterwolde 7-4-1731, RAG, RA-Vgg. Hindrik Koerts x Geeske Peters. Aan bruidegomszijde Fenne Alberts moeder, Grietje Koerts zuster, Tjakko Joestens aangehuwde oom x Trijntje (Arents) moei. Aan bruidszijde Tonnis Pieters, zuster.#
met:
Geeske Pieters
2) Albert Koerts, tweeling met Hindrik, ged. te Finsterwolde 14 jan 1703, #Finsterwolde 1703: 14 januari gedoopt tweelingen Hindrik en ALbert z.v. Coert Hindriks en Venne.#, ovl. voor 25 mei 1720
3) Grietje Koerts, geb. tussen 1705 en 1717, ovl. te Finsterwolde 08 okt 1742, #Finsterwolde 8-10-1742: Grietje Coerts huisvr. van Tjaberen Pauwels.#
Ondertrouwd te Finsterwolde 15 nov 1733, #Finsterwolde 1733: den 15 November Tjabring Pauwels en Grietje Koerts.#
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Finsterwolde 11 dec 1733 #Finsterwolde 11-12-1733. Hc Tjabering Pauwels x Grietje Koerts. RA-Vgg. Voornaamste bepalingen: "...welk"angebrachte (goederen) neffens alle angeërfde goederen geen gemeenschap zullen hebben, maar an zijd en linie verblijven en versterven daar deselve vandaan gekomen zijn." Winst en verlies zullen echter wél gelijkelijk verdeeld worden; zoons en dochters zullen gelijk worden behandeld; alle kinderen zullen het recht van representatie genieten. Bij vooroverlijden van de bruidegom, zal de bruid een kindsdeel krijgen, maar "lijftogts wijse". Bij vooroverlijden van de bruid, krijgt de bruidegom f 50, eveneens "lijftogts wijse". Dedingsliednen aan bruidegomszijde: "zijn er niet geweest hoewel versogt zijnde." Aan bruidszijde: Fenna Alberts, weduwe van Berent Aijsses, moeder; Geeske Pieters x Hindrik Koerts, broers vrouw.#
met:
Tjabren Pauwels, ged. te Nieuweschans 18 mei 1704, #Nieuweschans 1704: Den 18 dito (Mei) hebben Pauwel Pauwels en Moeder Tjabren haer soon ten H. Doop gepraesenteert en is genoemt Tjabren.#, beroep(en): schoenmaker, zoon van (?) (?) Pauwel Pauwels en Moeder Tjabren
#RAG, RA V-ee-10, kopiedeel 269: Op 15 april 1732 treedt Tiaberen Pawels op als getuige van het zegelen van een akte in Beerta.#

Gebeurtenis: belijdenis gedaan Finsterwolde 27 nov 1730

#Merkwaardig is de volgende aantekening in het lidmatenboek van de NH-gemeente van Finsterwolde: Den 27 November 1730 zijn na voorgaande onderwijzing, belijdenis en verbintenis tot des Heren H. Avondmaal aangenomen Tjabring Pauwels en Grietje Coerts Eh. Op die datum was Tjabren Pauwels immers nog gehuwd met Antje Edes.

RAG, Toegang 731 Archieven Plaatselijke Gerichten Oldambt inv. nr 1929: Inventarium van soodanige goederen als Tiaberen Pauwels tegenswoordig koomt te besitten. Prod. Zuidbr. den 7 December 1733. Copia aan Ebe Aises en Hero Jans. De inventaris beloopt slechts twee pagina's. Er zijn 2 bijbels "en nogh eenige andere boeken". Er is leer, waaronder: "nogh eenig leer in die winkel", en er is "het schoemakers rietschap". De uitschulden belopen f 247-11-4, en de inschulden f 112-8-0.

Als Tjaberen na het overlijden van Grietje Koerts wil hertrouwen, wordt er weer een inventaris opgemaakt. Zie RAG, Toegang 731 etc., inv.nr. 2499, op 4-2-1743 door Tjaberen onder ede bekrachtigt te Noordbroek. Nu bevindt zich in de boedel een huis. De inschulden belopen nu slechts f 5-11-4, waaronder f 2-2 ten laste van ene Pauwel Pauwels. De uitschulden daarentegen zijn nu veel hoger: f 549-2-4.

V-pp-1, 28-1-1743: Aisse Ebes voormond, Derk en Feebe Hemmes voogden over de minderjarige kinderen van Tjabering Pouwels bij Grietje Koerts verwekt. Finserwold.

735/5598 Noordbroek 4-2-1743. Afkoop tussen Eise Ebes, Derk Jans en Febe Hemmes voorstanders over de drie minderjarige kinderen van Tjabering Pauwels en Grietje Koers enerzijds en Tjabering Pouwels anderzijds. Vader behoudt de gehele boedel. Als de kinderen 18 worden, moet aan de voogden f 45 uitgekeerd worden. De kinderen moeten leren lezen, schrijven en rekenen en de zoon moet een ambacht leren. Ieder kind krijgt dan genoeg zilveren knopen voor een hemdrok, een zilveren haak en oog, en een paar schoengespen. De zoon krijgt een paar beengespen extra. De onkosten van de driejaarlijkse vertoning van de afkoopsbrief aan het gericht, en verdere gerechtskosten komen ten laste van de vader.#

Hoofdindex A-Z