Gezinsblad
Jan Jacobs Woldendorp, geb. voor 1631, begr. 10 okt 1656, woonplaats(en): Amsterdam (NH), Groningen (Gn), zoon van Jacob Clasen Woldendorp en Jantien(?) N.N.
Ondertrouwd te Groningen 01 nov 1651, #Groningen 1-11-1651, tr. 26-11-1651 (MK; ds. Hatsfelt): Jan Jacobs, van Woldendorp, en Geesjen Sighers, wed. wijlen Bolardus Stechman (3 kinderen).#
Gehuwd te Groningen 26 nov 1651 met:
Geesjen Sijgers, geb. voor 1614 1e huwelijk 2e huwelijk 3e huwelijk
RA IIIx-38, 303 10-12-1651, geregistreerd 7-10-1656: Jan Jacobs van Woldendorp en Geesien Sighers (ehln) zijn schuldig aan Anna Lucas wed. wijlen Lambert Thijes f 2700, "heercomende van een behuisinge, staende in Stientillstrate, daer 't Wapen van Embden is uijthangende". Hoewel er in de koopbrief sprake is van volledige betaling, is er in werkelijkheid maar f 700 voldaan. Er is f 2000 op het huis blijven staan à 5%, zoals blijkt uit een dorsale aantekening op het origineel. "Ick ondergesr. Anna Lucas wed. van Lambert Thijes bekenne ontfangen te hebben de binnengest. 700 car. gl. in 't overleveren van't huijs van de E. Jan Jacobs van Woldendorp. Actum Groninga de 1 maij 1652. /Onderstont/ Anna Lucas, Jacob Clasen als getuige.

Groningen (3-hh) 27-2-1654: Pastor Hercules Teringvelt als voormundt, dr. Cornelius van Wullen als voogt angesworen over Jan van Wullen minderjarige kindt bij Lucretia Teringvelt geprocreert. Groningen (3-hh) 6-3-1654: Jan Woldendorp angeswooren als voogt over Jan van Wullen minderjarige kindt bij Lucretia Teringvelt geprocreert.

Groningen (3-hh) 26-1-1659: Siwert Jacobs als voormont, doctor Mees end' Tijaert Tijabbens als voogden angesworen geduirende de scheidinge over Jan Jacobs Woldendorps kinderen bij Geesien Sighers geprocreert.

Groningen (3-hh) 6-10-1659: Claes Woldendorp als voormunt angesworen Jan Jacobs Woldendorp kinder bij Geesien Sighers geprocreert.

Groningen (3-hh) 6-12-1665: Harmannus Stechman als vooght over Jan Woldendorps kinderen bij Geesijen Sijgers geprocreert angeswooren.

Groningen (3-hh) 23-1-1666: Tonnis Berents als vrembde voogt aengesworen over Jan Jacobs Woldendorp minderjaerige kint bij Geesjen geprocreert.

Hoofdindex A-Z